HELSENORGE

Vernetjenesten

Vernetjenesten har som hovedoppgave å påse at forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

​Vernetjenesten legger vekt på at godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid, og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.

Verneombudet skal tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Kon​takt vernetjenesten

Line Blystad
Foretakshovedverneombud
Telefon: 22 11 82 38 og 95 90 69 37
E-post: lineb@ous-hf.no

Espen Vollan
Stedfortredende foretakshovedverneombud
Telefon: 22 11 82 34, 90 80 03 08 og 40 48 32 76
E-post: espmad@ous-hf.no 

Per Oddvar Synnes
Prosjektverneombud
Telefon: 95 29 62 93
E-post: peodsy@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?