HELSENORGE

Vernetjenesten

Vernetjenesten har som hovedoppgave å påse at forhold knyttet til arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og velferd for de ansatte er i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

​Vernetjenesten legger vekt på at godt HMS-arbeid gir fornøyde medarbeidere som trives i sitt arbeid, og som yter gode helsetjenester i tråd med helseforetakets målsetninger.

Verneombudet skal tas med på råd i saker med betydning for ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Kontakt vernetjenesten

Line Blystad
Foretakshovedverneombud
Telefon: 22 11 82 38 /959 06 937
e-post: lineb@ous-hf.no

Espen Vollan
Stedfortredende foretakshovedverneombud
Telefon: 22 11 82 34/908 00 308/404 83 276
e-post: espmad@ous-hf.no 

Per Oddvar Synnes
Prosjektverneombud
Telefon: 952 96 293
e-post: peodsy@ous-hf.no


 

Fant du det du lette etter?