Søkeresultat

 

 

Hovedområder innen medisinsk service11554127.09.2022 08:25:5027.09.2022 08:25:50Behandling med isolerte eller dyrkede celler er en ny behandlingsstrategi i Norge Alle de behandlingsprotokoller hvor Ex vivo cellelaboratoriet deltar er derfor kategorisert som STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{F4182C49-246F-4F6A-97DB-DA0D33388511}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Hovedområder innen forskning11554227.09.2022 08:33:4227.09.2022 08:33:42Laboratoriet arbeider nært sammen med Forskningsgruppen for celleterapi og stamceller på som også er tilknyttet Nasjonalt senter for stamcelleforskning STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{1B9FF023-8EE2-4ACD-82D3-DF0D8E775E54}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Hovedområder innen undervisning og utdanning11554327.09.2022 08:39:0627.09.2022 08:39:06Forskningsgruppen utdanner PhD-studenter, forskerlinje- og mastergrads-studenter STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{CA757A80-017D-42AE-9AB0-6DEA97EF7871}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Aktuelle lenker11565027.09.2022 08:45:1727.09.2022 08:45:17STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{B16225D9-C1B0-4602-AE53-56D66BF92FA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Fag og forskning27755430.08.2022 10:35:1530.08.2022 10:35:15- i samarbeid med Universitetet i Oslo Alle behandlinger og undersøkelser fra A-Å universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{65803543-89B1-4524-A6C8-8FD9F8E6C154}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Dine rettigheter, valg og muligheter27755501.06.2021 11:31:5801.06.2021 11:31:58Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{E7738D0D-4F89-4961-A396-AAC221CFBED2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Sikkerhet og personvern27755629.07.2016 11:13:5529.07.2016 11:13:55STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{6DCDE170-2618-4D71-BE01-10EF7758A349}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Personvern27755701.09.2022 12:58:2301.09.2022 12:58:23Denne siden peker videre til ulike temaer knyttet til personvern, aktuelt for pasienter, fag og forskning Rettigheter ved intern kvalitetssikringInformasjon til deg som har gitt STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{F0C2B890-02A0-4437-866C-3A9EE1F5DE7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Om nettstedet27755804.07.2017 09:05:0104.07.2017 09:05:01Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner har nå en felles publiseringsløsning for sine nettsider Alle helseforetak har eget nettsted, men nettstedene bygger på den STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{A76160A2-981B-4AA5-A68D-7C18FED6A5C5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Kontakt27756029.07.2016 12:31:0029.07.2016 12:31:00STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{7C020CF2-3306-473B-8346-3C7A6134FD1F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Programmet5168916.08.2018 07:58:1416.08.2018 07:58:14The 8 th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre “PRECISION MEDICINE IN PALLIATIVE AND SUPPORTIVE CARE Welcome to Edinburgh and the 8 th international STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{3CD5C3E3-641D-4E0F-925B-9056B940B743}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Forskningshåndboken Engelsk Final updated 16081010605510.08.2016 09:31:0910.08.2016 09:31:09THE RESEARCH HANDBOOK 6 th EDITION: 2014 ANNETINE STAFF & KARIN C. LØDRUP CARLSEN Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen & Ernst Omenaas Published by Oslo STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{D15CA380-1720-4AE4-9537-1CC9A5ACD3FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsrapport forskning 2017 Kvinneklinikken10615422.05.2018 11:00:3322.05.2018 11:00:33Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo Innhold Hilsen fra klinikkleder Bjørn Busund Ikke-krediterte foto i rapporten: Colorbox, OUS HF og UiO bildedatabaser STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{6A1573FE-1D7A-46CD-A8D2-9383655F9EAC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsmelding Forskningsaktivitet NVR 201710627809.08.2018 10:00:0109.08.2018 10:00:01University of Oslo and Oslo University Hospital The Hospital has a local function for parts of Oslo's population It has a regional function for the inhabitants in the South-Eastern STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{A546D813-3BF4-4575-9442-BC5E3D5CC8B9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Appl. form - OUS Strategic Research Areas 2022-202710639515.03.2021 12:25:1215.03.2021 12:25:12Obligatorisk skisse til søknad om Strategisk forskningsområde OUS 2022-2027 Nøkkelinformasjon – se også full utlysningstekst (key information from the call STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{C85BF5FA-3D1E-4E88-B75E-63F784E855A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Application form_final10639723.10.2018 09:02:1023.10.2018 09:02:10Briefly describe the role of each partner group and new synergies List of up to ten important publications from the main partners relevant to the call (Do not attach a total list of STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{89C06EDA-1E7F-4E4F-A2A1-E8343BDCDD00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
The research handbook 8th edition 201910647428.11.2019 15:48:4628.11.2019 15:48:46The homepage for the Research Handbook is regularly updated in both Norwegian and English (https://oslo-universitetssykehus.no/forskningshandboken The book can be adapted for each STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{1FF094DE-F17B-49F2-B312-2C3D5DE83845}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Sepsis UV 110693707.03.2018 13:18:1207.03.2018 13:18:12 Sepsis • Hva er sepsis ? • Hva skjer ved sepsis? • Hva ser vi ved sepsis? Hvilke kliniske bilder ? • Behandling av sepsis • Fellesbetegnelse på et stort antall tilstander, der STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{F8FAAA95-2CFA-4B3B-B0C1-7B270FD41638}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Sepsis UV 210693807.03.2018 13:18:4607.03.2018 13:18:46 • Frossen, hodepine & feber utover ettermiddagen ( går hjem fra arbeid) – Neste morgen slapp & tp 40.3°C (væske & Paracet) • Akuttmottak kl 11: Våken, medtatt, GCS 15, cyanotisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{2C5DA63D-3CA7-46D3-A279-AF147151E26F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
NoPSC annual report 202127770111.05.2022 08:26:4811.05.2022 08:26:48Norwegian PSC Research Center ANNUAL REPORT 2021 Visit the NoPSC web pages: www.ous-research.no/nopsc and PSC is a chronic inflammatory disorder that leads to progressive STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{76FCF4B8-0682-4738-AC83-224F10D4EBDE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Annual-Report-202030525427.04.2021 15:12:4627.04.2021 15:12:46Editor-in Chief: Professor Kristina Haugaa, MD, PhD, FESC Center Director Our first annual report is reporting STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{6FCECD33-0478-469C-B055-3D079CDD1AE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
SFI CCI Final Report, trykk30549507.01.2020 10:39:4107.01.2020 10:39:41Final Report | 2019 CENTER FOR CARDIOLOGICAL INNOVATION Established by the Research Council of Norway2 3 Final Report | 2019 CENTER FOR CARDIOLOGICAL INNOVATION CONTENTS FOREWORD STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{8935A8EE-CAC3-4177-91AC-375D550CF104}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
FINAL-Annual-report-202030549627.04.2021 15:12:4627.04.2021 15:12:46Editor-in Chief: Professor Kristina Haugaa, MD, PhD, FESC Center Director Our first annual report is reporting STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{B1080857-FB71-4668-8BD3-8813BC4EEE74}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Abstract book31429114.11.2022 11:10:1014.11.2022 11:10:1012th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre International collaboration – the key to progress Pre-seminar Programme for PhDs and PostDocs STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{BBB546E8-69BD-41B7-967C-0E1D07E288DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
SFI-ProCardio Annual Report 202137907931.03.2022 09:51:4231.03.2022 09:51:42Editor-in Chief: Center director, Professor Kristina Haugaa, MD, PhD, FESC, FEHRA Editors: Center coordinator, Maria Christine Ruud, MSc Professor Thor Edvardsen MD, PhD, FESC STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{8AEAE254-DB10-48D4-BF76-E8CF0C4B4AA3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Søknad om uttak fra Prostatabiobanken46922919.11.2021 15:30:1919.11.2021 15:30:19Godkjent av: Side 1 av 4 Dato: Versjon: Application to The Board of the Prostate Biobank and Registry at Oslo University Hospital (OUH) – Biological Samples and Registry Data STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{9393DD21-8FFE-4E39-82D2-9B93EBC97E2C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Søknad om uttak Prostatabiobanken_v446923019.11.2021 15:30:1919.11.2021 15:30:19Godkjent av: Side 1 av 4 Dato: Versjon: Application to The Board of the Prostate Biobank and Registry at Oslo University Hospital (OUH) – Biological Samples and Registry Data STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{28A10A65-B544-433E-B8BA-FF8AF87677C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsrapport Indremedisinsk forskningsinstitutt54632430.11.2022 08:11:1030.11.2022 08:11:10Research Institute of Internal Medicine (RIIM) ANNUAL REPORT 2021ANNUAL REPORT 2021 RIIM Pages Leader´s corner 3 Organization 4 Economy4 Research groups 11 Public outreach 28 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{EF150868-D133-42C1-B1B8-4E48C6EDAA19}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Rapport Smittevern i nye sykehusbygg13378520.10.2020 12:53:1320.10.2020 12:53:13Rapport september 2020 Smittevern i nye sykehusbyggNye Smittevern i sykehus skal forebygge smittespredning og hindre at sykehusinfeksjoner oppstår Det forventes at en stadig større STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon{374326ED-8358-43CE-907C-041FECEC8098}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsmelding RASP 201813378924.05.2019 11:27:3924.05.2019 11:27:39Vi er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og tilbyr behandling til de som allerede har forsøkt behandling i primærhelsetjenesten og i distriktpsykiatriske senter (DPS STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon{C2D8FC8B-F05B-4FD4-B877-D60C2295D563}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886

Fant du det du lette etter?