Søkeresultat

 

 

Forskning på klimabehandling for pasienter med psoriasis30152803.12.2020 11:22:4203.12.2020 11:22:42Studien viser at pasienter med psoriasisartritt som søker artrittprogrammet på behandlingsreiser generelt har lite psoriasis utslett – ca 2-4 % av kroppsoverflaten STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{B216A8FC-773B-41AD-8EE2-18E3BBEA6D2A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Avskjellende behandling18422020.09.2020 21:55:1920.09.2020 21:55:19Psoriasis er en hudlidelse som for de fleste medfører rikelig skjelldannelse (flass) på en fordel å benytte spesielle klær som man ikke er redd for under behandlingsperiodene STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{7AC467A2-DBBA-4FAB-B0B8-92552DDAB56E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Sykepleiesamtale om Hudsykdom37528223.04.2021 06:35:0923.04.2021 06:35:09psoriasisheftet-2021 (PDF time hvis du skal til planlagt behandling eller får behandling på seksjon for hudsykdommer STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{CF5D81D1-D78B-4F3B-ADE6-C2162BF0F04A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Infliximab behandling18380120.09.2020 21:57:0420.09.2020 21:57:04Blodprøvene tar du to-tre dager før planlagt behandling De 3 første behandlingene må du regne med å være i avdelingen i 4 -5 timer, senere behandlinger 3-4 timer STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{4CE75772-38F6-4437-BE54-5554A8A46D8F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
PUVA behandling18530220.09.2020 21:54:5320.09.2020 21:54:53Gravide, ammende, barn under 10 år Mange PUVA-behandlinger i løpet av livet vil kunne gi økt risiko for hudkreft, og man har derfor begrensninger på bruk av denne behandlingsformen STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{8B4905AA-139F-4BEA-A6DA-24687D0E0510}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Behandling med immundempende tabletter hos kvinner med lichen planus (GELP) i underlivet37566616.10.2020 05:57:0516.10.2020 05:57:05Apremilast er en tablettbehandling som i dag brukes for psoriasis og psoriasis leddgikt (artritt Behandlingen gir en lett dempende effekt på immunreaksjoner som man ser ved en rekke STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{5CD5F617-D069-49DA-89BB-343A691602A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Biologisk behandling av pasienter med revmatiske sykdommer18397920.09.2020 21:13:4520.09.2020 21:13:45Behandlingen blir vurdert for pasienter med aktiv sykdom som ikke har respondert tilfredsstillende eller ikke tåler annen type behandling Behandlingen varer ofte over flere år STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{05A26EF8-6133-4342-8270-0173843C124A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Utenlandsbehandling37532422.01.2021 10:37:1922.01.2021 10:37:19Alle behandlinger som ikke vurderes som strengt nødvendige vil bli utsatt Skal du søke behandlingsreise for revmatikere, psoriasis- eller astmapasienter, se Behandlingsreiser STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{D434AF4B-A0D2-4FC2-A488-D79195554B91}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Antiinflammatorisk legemiddel ved langvarige korsryggsmerter og Modicforandringer37603526.08.2021 11:29:1126.08.2021 11:29:11Du får 4 behandlinger over en periode på 14 uker I tillegg til 4 behandlinger må du møte til en legekontroll ved sykehuset 22 uker etter at første behandling ble gitt STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{16DA59D8-9B2C-4B98-AA0E-26CF602B9C50}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045
Grensestrålebehandling18353120.09.2020 21:48:4420.09.2020 21:48:44håndeksem, nevrodermatitt, psoriasis og pustulosis palmoplantaris Du skal ikke sole deg 2 som skal behandles siste 6 timer før behandlingen fordi grensestrålene er så svake at de STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{7B847656-5705-48E1-B87A-1B0EB5D7420A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js40454045

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Psoriasisheftet - Pasientinformasjon om psoriasis10621023.04.2021 05:07:5323.04.2021 05:07:539 Lokalbehandling med kortisonpreparater Plakkpsoriasis i panne og hodebunn Småflekket psoriasis kalles «guttate psoriasis» og flekkene er ofte under 1 cm i diameter STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{3C769AA8-4E5D-425D-A917-67EA512B2A02}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
søknadsskjema- psoriasis24461704.07.2018 07:07:5304.07.2018 07:07:53vil gi deg muligheter for å lære mer om psoriasis og mulighet for å ta vare på og utvikle Søknadsskjema side 2 – EGENSØKNAD - Behandlingsreiser – psoriasis Søkers navn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{92CDFCA5-62F6-48C6-B8DF-4FCAE2E45701}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Søknadsskjema PSO barn og ungdom24461631.10.2017 10:58:4931.10.2017 10:58:49Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn og ungdom med psoriasis Side 1- 3 fylles ut av det sendes nye opplysninger og legenotater med relevant informasjon til Behandlingsreiser STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{69AA38EF-A10A-42C5-AD02-F2001E416FA1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
PSO17_Avhandling_Marie Hamilton Larsen41775215.06.2015 16:59:2515.06.2015 16:59:25and self-management interventions for patients with psoriasis in the context of climate would also like to thank the Norwegian Psoriasis and Eczema Foundation for giving me their STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser/Forskning/Psoriasis hos voksne, barn og ungdom0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{5C7BF88E-8C71-4277-891C-8925D117BA7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Uttakskriterier nett24462220.10.2020 11:15:0020.10.2020 11:15:00En søknad om BHR blir medisinsk er i stand til å nyttiggjøre seg behandlingstilbudet som tilbys deltakerne i de ulike diagnosespesifikke programmene, herunder også gruppebehandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{6A4C67EC-BD19-4BC5-B3BE-D3B1FE471501}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Infobrosjyre PSO Valle Marina voksen24468113.01.2020 08:57:1213.01.2020 08:57:12Nyttig informasjon om behandlingsreisen din for voksne med psoriasis til Valle Marina 8-4 og Rundskriv § 8-9 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{5997A53D-AA5D-4F9A-B7BA-7EF5CDA9CECC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Infobrosjyre PSO BARN Valle Marina24467913.01.2020 08:55:3313.01.2020 08:55:33Nyttig informasjon om behandlingsreisen din for barn med psoriasis til Valle Marina Dette må oppgis på påmeldingsskjemaet til Egencia og svarskjemaet til Behandlingsreiser STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{DF7D6618-9079-44F5-B977-D862448E3BD5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Infobrosjyre PSO UNDOM Valle Marina24468022.11.2019 11:17:2322.11.2019 11:17:23Nyttig informasjon om behandlingsreisen din for ungdom med psoriasis til Valle Marina 8-4 og Rundskriv § 8-9 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{52D3A1D6-B0DC-4910-9F35-000CE8913EBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Kunnskapsheftet leve med atopisk eksem10677502.03.2017 10:03:5402.03.2017 10:03:54INFLAMMASJONS– OG KLØEDEMPENDE BEHANDLING PSORIASIS- OG EKSEMFORENINGEN gjennom å øke kunnskapen om eksembehandling hos behandlere i alle ledd— fra barnet selv STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{4772F938-396F-46E2-8B75-AD7199CD0FB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Kunnskapsheftet om eksem10677603.03.2014 10:18:1203.03.2014 10:18:12INFLAMMASJONS– OG KLØEDEMPENDE BEHANDLING PSORIASIS- OG EKSEMFORENINGEN gjennom å øke kunnskapen om eksembehandling hos behandlere i alle ledd— fra barnet selv STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{443DCF03-2A07-4EF3-8681-0A6E86FDEB64}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Infobrosjyre om Eksemskolen22597408.12.2016 09:12:1908.12.2016 09:12:19 Velkommen til Eksemskole for foresatte til barn med atopisk Behandlingstrapp Behandling og forebygging Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet og Norsk eksem og psoriasisforbund STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/avdelinger{9FC147EB-C95B-4CA4-92B8-C0A1182BF495}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Årsrapport 2015 for Nasjonalt register for leddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn10628016.03.2016 09:35:4116.03.2016 09:35:41- Registreringsskjema for biologisk behandling Juvenil artritt ved psoriasis Vi har i løpet av 2015 utført 141 registreringer ved biologisk behandling (Figur 3 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{683E7491-E78A-4036-B250-99EC72FD8630}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Nasjonal rapport forsking og innovasjon 202043087108.06.2021 08:16:1208.06.2021 08:16:12Lys idé kan kurere hjernekreft Bedre behandling av personer med opioid­ avhengighet Jakter alternativ til risikofylt behandling Kampen mot covid­19 Hjernekreft STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{1F4BC36B-B181-4095-81F6-892DFC823C1C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Styremøte 2020-02-27 styresaker, samlefil10658820.02.2020 09:21:2420.02.2020 09:21:24Klokken 10.00 – om lag 14 Godkjenning av protokoll fra møte 9. januar 2020 og Anders Bauge fra konsulentselskapet Headvisor var tilstede ved behandling av saken STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{63E8D204-7AB3-446A-9A91-37B7EBCCCC3A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Årsmelding Forskning OPK 201910627920.05.2020 13:15:4520.05.2020 13:15:45University of Oslo, Diakonhjemmet Hospital and Oslo University Hospital Oslo University Hospital (OUH) is Norway’s largest hospital with over 24 000 employees and a budget of 23 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{B1A39FB7-318D-463E-8040-88626627DF71}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Utviklingsplan Oslo universitetssykehus 203526724726.04.2018 07:33:0426.04.2018 07:33:04I dag, i morgen og i medisin vil fortsette, med mer individualisert behandling for å kunne gi behandling med større grad av treffsikkerhet og reduksjon av uvirksom behandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Fag og forskning0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{4FC91784-829A-4CCD-B4D8-8D549C81C749}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
sluttrapport tjenestedesign 2016 , siste versjon med endret billedbruk13375507.07.2020 12:18:2407.07.2020 12:18:24Underlag for skisse- og forprosjektering: Oppsummering av et tjenestedesignprosjekt Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Vi har sett både på pasientreisene STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon{5D2179F0-B6F5-4DDF-A3F9-6EA723B46B91}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Sjeldne diagnoser og Usynlige sykdommer_ferdig avis26542602.12.2019 12:28:4302.12.2019 12:28:43s.10-11 MIGRENE: Mye mer enn en Forsidebilde: Privat Aktiv forskning og ny behandling gir resultater Utviklingen av nye behandlingsformer har gitt blødere et tilnærmet normalt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-Kompetansetjeneste-for-Barne-og-Ungdomsrevmatologi/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/Nasjonal-Kompetansetjeneste-for-Barne-og-Ungdomsrevmatologi{AC611F8D-DD20-47C9-B544-990C60AA0AC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Candida NKA nettside30868918.12.2020 08:00:4618.12.2020 08:00:46Morsmelken hos hver enkelt kvinne har infeksjon  Raynauds fenomen  Eksem, psoriasis, andre hudsykdommer, reaksjon på lokalbehandling?  Feil sugetak hos barnet  Uriktig bruk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming{12B4D9A2-0032-4BFC-A4DD-5D8756FF2EA5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046
Pågående forskning OUS-2126546724.03.2021 15:26:3824.03.2021 15:26:38Aga og Helga Sanner  Etanercept-behandling ved ERA, juvenil Psoriasisartritt og juvenil extended oligoartritt v STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-Kompetansetjeneste-for-Barne-og-Ungdomsrevmatologi/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/Nasjonal-Kompetansetjeneste-for-Barne-og-Ungdomsrevmatologi{0AB79C31-D1C5-40AB-9C9A-F42E580FC99B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js40464046

Fant du det du lette etter?