Søkeresultat

 

 

Hjerteinfarkt95859516.10.2019 19:02:38Hjerteinfarkt skyldes at en blodpropp har tettet en av kransårene som fører blod til Det er mer sannsynlig at du får et hjerteinfarkt hvis du røyker, har diabetes, har høyt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Utblokking av kransarterie (PCI)90073716.10.2019 19:02:38sykehus har tilbud om trening til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller PCI Videre oppfølging etter et hjerteinfarkt vil avhenge av tilbudet i ditt nærområde Ved STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Koronar angiografi90061016.10.2019 19:02:38Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse av kransarteriene for å se om det er forsnevringer i årene I sjeldne tilfeller kan dette utløse et hjerteinfarkt eller et hjerneslag STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertesvikt - medikamentell behandling63284116.10.2019 19:02:38Hjerteinfarkt Hjertesvikt Behandlingen består av livsstilsendringer, medikamentell behandling og kirurgisk eller kateterbasert inngripen Har du hjertesvikt trenger du som oftest STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Familiær hyperkolesterolemi - kosthold67950216.10.2019 19:02:38Høyt kolesterol kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt og hjerneslag En sunn livsstil kan bidra til et Har du hatt slag eller hjerteinfarkt, vil legene ofte ønske å senke LDL- og STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
EKG63129916.10.2019 19:02:38CI) Hjerneslag, behandling Hjerteinfarkt Hjertesvikt Kols Nyretransplantasjon EKG er en metode vi bruker for å registrere den elektriske aktiviteten i hjertet STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Diabetes type 278988116.10.2019 19:02:38Diabetes type 2 er en sykdom hvor sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt blir oppdaget først ved innleggelse for hjerteinfarkt eller ved redusert syn som følge av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertesvikt81259416.10.2019 19:02:38Behandling av hjertesvikt består i å korrigere årsaker til hjertesvikt, å avlaste hjertet hjertet er blitt skadet av en annen medisinsk tilstand, som for eksempel et hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Akutt funksjonssvikt63132916.10.2019 19:02:38Akutt funksjonssvikt er ikke en sykdom, men en samling symptomer og en vanlig grunn til innleggelse mm) hjerte-kar-sykdom (hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt mm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Elektrokonvertering av hjertearytmi63129016.10.2019 19:02:38Atrieflimmer eller atrieflutter er en hjerterytmeforstyrrelse i hjertets elektriske system som gir uregelmessig og hurtig puls Det kan være tegn på et hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertesvikt - livsstilsbehandling63284216.10.2019 19:02:38Hjerteinfarkt Hjertesvikt Behandlingen består av livsstilsendringer, medikamentell behandling og kirurgiske eller kateterbasert inngripen Har du hjertesvikt trenger du som oftest STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Snorking og søvnapnè63208016.10.2019 19:02:38Ved søvnapné slutter man å puste når man sover Det er ikke unormalt å puste litt uregelmessig under søvn arbeidsulykker og sykdommer som høyt blodtrykk, hjerneslag og hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjerterytmeforstyrrelser80969716.10.2019 19:02:38Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen (sinusrytme Hos noen, men ikke hos alle, skyldes Det kan være tegn på et hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Anabole-androgene steroider67239616.10.2019 19:02:38Anabole-androgene steroider (AAS) er en samlebetegnelse for testosteron og syntetiske av hjerte- og karlidelser, spesielt hjerteinfarkt hos brukere av anabole steroider, også STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Depresjon hos voksne63101816.10.2019 19:02:38Behandlingsprogram, Klinikk psykisk helse og avhengighet Depresjon er en av de vanligste Har du hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt eller har annen fysisk sykdom, øker risikoen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Hjertemedisinsk avdeling69932916.10.2019 19:02:38behandling ved sykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser m.m. Vi Hjerteinfarktregisteret (nasjonalt helseregister), medisinsk ansvarlig for registeret er STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kardiologisk overvåking101326616.10.2019 19:02:38Kardiologisk overvåkning har 10 overvåknings/intensiv -plasser men hovedvekten er på akutte hjerteinfarkt (blålysinfarkter) og pasienter som er ustabile STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for Ex vivo cellelaboratorium109668916.10.2019 19:02:38Laboratoriet gjennomfører renromsproduksjon av celler for samarbeidspartnere innenfor og for behandling av pasienter med hjerteinfarkt og for pasienter med dårlig blodsirkulasjon STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for fysioterapi101277016.10.2019 19:02:38Fysioterapeutene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av hjerteopererte, pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Utprøving av tocilizumab ved hjerteinfarkt631218Klinisk studie: Vi ønsker å kartlegge om legemiddelet tocilizumab kan redusere infarktstørrelsen og dermed bedre prognosen ved akutt hjerteinfarkt.16.10.2019 19:02:38IL-6, kan redusere infarktstørrelsen og dermed bedre prognosen ved akutt hjerteinfarkt Hjerteinfarkt er forbundet med betydelig dødelighet og sykelighet tross store fremskritt i STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Omega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarkt63121916.10.2019 19:02:38på 70-82 år med gjennomgått hjerteinfarkt med tanke på nytt hjerteinfarkt, hjertesvikt, behov for invasiv behandling STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Behandling med eller uten betablokkere ved hjerteinfarkt87323116.10.2019 19:02:38om medisinen betablokker alltid skal gis til pasienter som har hatt hjerteinfarkt PCI-behandling eller trombolyse etter akutt hjerteinfarkt ved OUS eller andre sykehus vi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Er det kjønnsforskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt?63250816.10.2019 19:02:38HJERTEINFARKT: Forskere ønsket å finne ut om det var forskjell på kvinner og menn sine muligheter  til overlevelse etter at de har vært rammet av hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Medisin reduserer størrelsen på hjerteinfarkt63213216.10.2019 19:02:38Størrelsen på hjerteinfarktet er den viktigste faktoren for hvordan det går med pasientene av fire vil få en hjerterelatert episode i løpet av det første året etter et hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Betennelsesdempende medisiner med god effekt på hjerteinfarkt74828016.10.2019 19:02:38og Bendz ville se om hjerteinfarkt kunne behandles med betennelsesdempende medisiner ved en annen type hjerteinfarkt (STEMI; «blålys-hjerteinfarkt») der skaden på hjertemuskulaturen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Når kvinner får hjerteinfarkt101290516.10.2019 19:02:38langtidsoverlevelsen hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt i dag er like god som å ha fokus på at kvinner med hjerteinfarkt kan ha noe annerledes og mer diffuse symptomer STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nye ultralydmetoder for vurdering av pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt676452Klinisk studie: Kan nye ultralydmetoder bedre vurdere prognose hos pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt?16.10.2019 19:02:38Formålet er å undersøke om nye ultralydmetoder bedre kan identifisere pasienter som er i Være innlagt ved med akutt hjerteinfarkt, nyoppdaget hjertesvikt eller for innsettelse av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ingen kjønnsforskjell i overlevelse ved behandling av hjerteinfarkt i Norge101276216.10.2019 19:02:38i utredning og behandling ved hjerteinfarkt, til tross for a Alle pasienter innlagt i norske sykehus med hjerteinfarkt fra 1.1. 2013 til STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Første rapport fra Norsk hjerteinfarktregister101290416.10.2019 19:02:3813 043 hjerteinfarkt ble registrert i 2013 Gjennomsnittsalder ved infarkttidspunkt var 68 for menn og 76 år for kvinner Hjerteinfarkt rammet noen flere menn (64 %) Halvparten av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Delte ut pris til fremragende forskningsartikler63225716.10.2019 19:02:38Artikler publisert i andre halvår av 2016 Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nytt om kvinnehjertet 63139516.10.2019 19:02:38Fagseminar, 07.06.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Velkommen til seminaret Nytt om kvinnehjertet - fra mors liv til OUS Hva er det med hjerteinfarkt og kvinner STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Persontilpasset blodtrykksbehandling65162916.10.2019 19:02:38I studien følges blodtrykksutviklingen tett over seks måneder, med fem kontrollbesøk hos på sikt å minske risiko for komplikasjoner som slag, hjerteinfarkt, nyresykdom og demens STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
- Fremtidens pacemaker63250716.10.2019 19:02:38måle hjertets pumpefunksjon og oppdage mulige hjerteinfarkt tidlig nok til å kunne gjøre på sensorens evne til å oppdage hjerteinfarkt under operasjon, den andre til overvåking av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Faktaark om anabole steroider67537716.10.2019 19:02:38Anabole-androgene steroider (videre kalt anabole steroider) er en samlebetegnelse for testosteron og syntetiske derivater med lignende struktur og effekt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Blærekreft – behandling med immunterapi sammenlignet med standard cellegiftbehandling (CA017-078)111512316.10.2019 19:02:38Studien retter seg mot pasienter med muskelinfiltrerende blærekreft uten spredning, og som planlegges operert med fjerning av urinblæren Hensikten med studien er å vurdere effekten STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Priser for fremragende forskningsartikler 1. halvår 201663198616.10.2019 19:02:38Seks forskningsgrupper mottok fredag priser for fremragende forskningsartikler publisert i første halvår av 2016 Prisene på kr 50.000,- er øremerket til videre forskning STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Forskningsbiobanker ved Oslo universitetssykehus63120516.10.2019 19:02:38Oslo universitetssykehus har over 500 forskningsbiobanker Denne listen er på ingen måte uttømmende og gir derfor kun en oversikt over noen av de større og/eller generelle STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
OUS-forsker fikk pris for banebrytende diabetesforskning87594816.10.2019 19:02:38mottok overlege og professor Knut Dahl-Jørgensen Diabetesforbundets pris for sin fremragende som blindhet, nyresvikt, amputasjoner, hjerteinfarkt og slag, sier Dahl-Jørgensen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Veiviser for helsepersonell63227316.10.2019 19:02:38Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter kan pasienter med ferskt hjerteinfarkt tilbys akutt PCI-behandling ved OUS Ullevål eller STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no16.10.2019 19:02:38htmlFalseaspx1097;161097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Kvinnehelsenytt 3_201885199422.10.2018 12:42:21Her kommer høstens nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for Stumme hjerteinfarkt kan skyldes problemer i små blodårer Seks ting alle kvinner bør vite om hjerteinfarkt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no22.10.2018 12:42:21pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Brosjyre informasjonsdag hjerte H1883505502.10.2018 15:06:07Telefon: 23 01 51 40 E-post til deg som har angina pectoris, har gjennomgått hjerteinfarkt og / eller har vært til - Hva er et hjerteinfarkt / hva er angina pectoris STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no02.10.2018 15:06:07pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon Trinn2 201746101320.01.2017 09:11:52- Overtrykksventilering - Normal nyrefunksjon, nyresvikt og behandling av nyresvikt og alvorlig skadde - Angina, UAP, akutt hjerteinfarkt- diagnostikk og behandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no20.01.2017 09:11:52pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Rekvisisjon for FH_utfyllbarPDF51332001.11.2016 16:10:26beskriv sykdom, debutår og behandling) Hjerteinfarkt Ja Nei Perifer karsykdom Ja i familien som har eller har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris og i hvilken alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk genetikkhttps://oslo-universitetssykehus.no01.11.2016 16:10:26pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Rekvisisjon for FH 16093094761718.02.2019 08:46:59Elektronisk blankett utarbeidet av Helsefaglig støtte, Versjon 3.0, godkjent september 2016 i familien som har eller har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris og i hvilken alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk genetikkhttps://oslo-universitetssykehus.no18.02.2019 08:46:59pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tabell 3 til rapport om måloppnåelse 51596713.12.2017 14:38:51Register med ≥70 % dekningsgrad i ≥ 50 % av HSØ-sykehus Mortalitet per 30 dager for Intakt AAA ** Antall tilfeller <5 (hjerneslag)/<10 (hjerteinfarkt) el indikator ikke relevant for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no13.12.2017 14:38:51pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965319.12.2018 10:47:17Lenke til påmelding TID: Onsdag 13 STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Informasjon til henvisende instanser, fagfolk og medier_transseksualisme107666502.08.2019 19:24:00informasjon om utrednings- og behandlingstilbudet til pasienter over 18 år Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS, voksen Tjenestens mandat er å diagnostisere, og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Nevroklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no02.08.2019 19:24:00docxFalsedocx1097;11097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Informasjon til henvisende instanser, fagfolk og medier108855104.09.2019 11:32:00informasjon om utrednings- og behandlingstilbudet til pasienter over 18 år Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS, voksen Tjenestens mandat er å diagnostisere, og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Nevroklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no04.09.2019 11:32:00docxFalsedocx1097;11097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til årets første Møteplass Oslo 13. februar89988619.12.2018 12:16:00Velkommen til Møteplass Oslo - Del gjerne invitasjonen med kollegaer kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre Møtet er ledd i en serie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 12:16:00pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ole_A_Andreassen46138618.01.2017 14:37:22Fysisk helse hos mennesker med psykiske lidelser Ole A. Andreassen NORMENT, KG Jebsen Senter for Psykoseforskning Klinikk psykisk helse Mortalitet økt 34% etter hjerteinfarkt pga STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:37:22pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
MAJOR_Gaustad_19091446175118.01.2017 14:35:49Blir vi lykkelige av å være fysisk aktive Om psykisk helse, fysisk aktivitet og andre levevaner «Tab for all del ikke lysten til at gå Jeg går mig hver dag den daglige velbefinnende STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:35:49pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ole H. Skjønsberg - Akutt lungeembolisme64632608.03.2018 10:08:21Akutt lungeembolisme Ole Henning Skjønsberg Symptomer ved akutt LE P a O 2 : 80 –90 Økt komplikasjonsrisiko: akutt hjerteinfarkt alvorlig hjertesvikt pulmonal hypertensjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk klinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no08.03.2018 10:08:21pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965419.12.2018 10:47:17Lenke til påmelding TID: Onsdag 13 STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Per_Toien46127718.01.2017 14:39:01Fysisk aktivitet – et gode for samfunnet Dette har jeg lyst til å snakke om anslått at 80 prosent av forekomsten av hjerteinfarkt, 90 prosent av diabetes type 2 og 30 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:39:01pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Plakat_Nytt om kvinnehjertet_201756792615.03.2017 14:45:51blant kvinner i Norge Ole Geir Solberg Hva er det med hjerteinfarkt og kvinner Bjørn Bendz TAVI - ny behandling av hjerteklaff sykdom hos eldre Bjørn Bendz After Eighty: behandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no15.03.2017 14:45:51pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tabell 2 til rapport om måloppnåelse 51596613.12.2017 14:37:25Norsk hjerteinfarktregister for ablasjonsbehandl og elektrofysiologi i Norge Nasjonalt register for lymfom og lymfoide leukemier Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no13.12.2017 14:37:25pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Førstegangsregistrering barnediabetes eReg format50300011.12.2015 14:54:49BARNEDIABETESREGISTERET(BDR) Førstegangsregistrering v/ nyoppdaget diabetes * Pasientnummer Kjønn: Mann Kvinne Barkode/Navnelapp Registrerings dato Hjerteinfarkt før 60 års alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Barnediabetesregisterethttps://oslo-universitetssykehus.no11.12.2015 14:54:49pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Program 26.OUS symposium - Akuttmedisin51607212.06.2017 16:14:25OUS‐symposium  2017 Akuttmedisin ‐ når minuttene teller Torsdag 02.11.2017 T0 Registrering og avdeling, OUS 1525 1550 Akutt hjerteinfarkt skal rett til angiografi Bjørn Bendz STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no12.06.2017 16:14:25pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Program 26 OUS-sympsoium 201751607312.09.2017 10:06:43OUS‐symposium  2017 Akuttmedisin ‐ når minuttene teller Torsdag 02.11.2017 T0 Registrering og avdeling, OUS 1525 1550 Akutt hjerteinfarkt skal rett til angiografi Bjørn Bendz STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no12.09.2017 10:06:43pdfFalsepdf1097;151097~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.