Søkeresultat

 

 

Hjerteinfarkt95859522.08.2019 14:34:26Hjerteinfarkt skyldes at en blodpropp har tettet en av kransårene som fører blod til Ved større hjerteinfarkter har EKG blitt tatt i ambulansen, sendt til hjertespesialist på STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Utblokking av kransarterie (PCI)90073722.08.2019 14:34:26sykehus har tilbud om trening til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller PCI Videre oppfølging etter et hjerteinfarkt vil avhenge av tilbudet i ditt nærområde Ved STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Koronar angiografi90061022.08.2019 14:34:26Koronar angiografi er en røntgenundersøkelse av kransarteriene for å se om det er forsnevringer i årene I sjeldne tilfeller kan dette utløse et hjerteinfarkt eller et hjerneslag STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertesvikt - medikamentell behandling63284122.08.2019 14:34:26Hjerteinfarkt Hjertesvikt Behandlingen består av livsstilsendringer, medikamentell behandling og kirurgisk eller kateterbasert inngripen Har du hjertesvikt trenger du som oftest STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Familiær hyperkolesterolemi - kosthold67950222.08.2019 14:34:26Høyt kolesterol kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt og hjerneslag En sunn livsstil kan bidra til et Har du hatt slag eller hjerteinfarkt, vil legene ofte ønske å senke LDL- og STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
EKG63129922.08.2019 14:34:26CI) Hjerneslag, behandling Hjerteinfarkt Hjertesvikt Kols Nyretransplantasjon EKG er en metode som brukes for å registrere den elektriske aktiviteten i hjertet STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Diabetes type 278988122.08.2019 14:34:26Diabetes type 2 er en sykdom hvor sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt blir oppdaget først ved innleggelse for hjerteinfarkt eller ved redusert syn som følge av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertesvikt81259422.08.2019 14:34:26Behandling av hjertesvikt består i å korrigere årsaker til hjertesvikt, å avlaste hjertet hjertet er blitt skadet av en annen medisinsk tilstand, som for eksempel et hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Elektrokonvertering av hjertearytmi63129022.08.2019 14:34:26Denne behandlingen blir som oftest brukt som behandling av atrieflimmer og atrieflutter Behandlingen utføres alltid i lett narkose Det kan være tegn på et hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Akutt funksjonssvikt63132922.08.2019 14:34:26Akutt funksjonssvikt er ikke en sykdom, men en samling symptomer og en vanlig grunn til innleggelse mm) hjerte-kar-sykdom (hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt mm STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertesvikt - livsstilsbehandling63284222.08.2019 14:34:26Hjerteinfarkt Hjertesvikt Behandlingen består av livsstilsendringer, medikamentell behandling og kirurgiske eller kateterbasert inngripen Har du hjertesvikt trenger du som oftest STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Snorking og søvnapnè63208022.08.2019 14:34:26Ved søvnapné slutter man å puste når man sover Det er ikke unormalt å puste litt uregelmessig under søvn arbeidsulykker og sykdommer som høyt blodtrykk, hjerneslag og hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Anabole-androgene steroider67239622.08.2019 14:34:26Anabole-androgene steroider (AAS) er en samlebetegnelse for testosteron og syntetiske av hjerte- og karlidelser, spesielt hjerteinfarkt hos brukere av anabole steroider, også STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Depresjon hos voksne63101822.08.2019 14:34:26Behandlingsprogram, Klinikk psykisk helse og avhengighet Depresjon er en av de vanligste Har du hatt hjerneslag eller hjerteinfarkt eller har annen fysisk sykdom, øker risikoen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Hjertemedisinsk avdeling69932922.08.2019 14:34:26behandling ved sykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser m.m. Vi Hjerteinfarktregisteret (nasjonalt helseregister), medisinsk ansvarlig for registeret er STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kardiologisk overvåking101326622.08.2019 14:34:26Kardiologisk overvåkning har 10 overvåknings/intensiv -plasser men hovedvekten er på akutte hjerteinfarkt (blålysinfarkter) og pasienter som er ustabile STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for Ex vivo cellelaboratorium101313022.08.2019 14:34:26Laboratoriet gjennomfører renromsproduksjon av celler for samarbeidspartnere innenfor og for behandling av pasienter med hjerteinfarkt og for pasienter med dårlig blodsirkulasjon STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for fysioterapi101277022.08.2019 14:34:26Fysioterapeutene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av hjerteopererte, pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Utprøving av tocilizumab ved hjerteinfarkt631218Klinisk studie: Vi ønsker å kartlegge om legemiddelet tocilizumab kan redusere infarktstørrelsen og dermed bedre prognosen ved akutt hjerteinfarkt.22.08.2019 14:34:26IL-6, kan redusere infarktstørrelsen og dermed bedre prognosen ved akutt hjerteinfarkt Hjerteinfarkt er forbundet med betydelig dødelighet og sykelighet tross store fremskritt i STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Omega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarkt63121922.08.2019 14:34:26på 70-82 år med gjennomgått hjerteinfarkt med tanke på nytt hjerteinfarkt, hjertesvikt, behov for invasiv behandling STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Behandling med eller uten betablokkere ved hjerteinfarkt87323122.08.2019 14:34:26om medisinen betablokker alltid skal gis til pasienter som har hatt hjerteinfarkt PCI-behandling eller trombolyse etter akutt hjerteinfarkt ved OUS eller andre sykehus vi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Er det kjønnsforskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt?63250822.08.2019 14:34:26HJERTEINFARKT: Forskere ønsket å finne ut om det var forskjell på kvinner og menn sine muligheter  til overlevelse etter at de har vært rammet av hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Medisin reduserer størrelsen på hjerteinfarkt63213222.08.2019 14:34:26Størrelsen på hjerteinfarktet er den viktigste faktoren for hvordan det går med pasientene av fire vil få en hjerterelatert episode i løpet av det første året etter et hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Betennelsesdempende medisiner med god effekt på hjerteinfarkt74828022.08.2019 14:34:26og Bendz ville se om hjerteinfarkt kunne behandles med betennelsesdempende medisiner ved en annen type hjerteinfarkt (STEMI; «blålys-hjerteinfarkt») der skaden på hjertemuskulaturen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Når kvinner får hjerteinfarkt101290522.08.2019 14:34:26langtidsoverlevelsen hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt i dag er like god som å ha fokus på at kvinner med hjerteinfarkt kan ha noe annerledes og mer diffuse symptomer STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nye ultralydmetoder for vurdering av pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt676452Klinisk studie: Kan nye ultralydmetoder bedre vurdere prognose hos pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt?22.08.2019 14:34:26Formålet er å undersøke om nye ultralydmetoder bedre kan identifisere pasienter som er i Være innlagt ved med akutt hjerteinfarkt, nyoppdaget hjertesvikt eller for innsettelse av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ingen kjønnsforskjell i overlevelse ved behandling av hjerteinfarkt i Norge101276222.08.2019 14:34:26i utredning og behandling ved hjerteinfarkt, til tross for a Alle pasienter innlagt i norske sykehus med hjerteinfarkt fra 1.1. 2013 til STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Første rapport fra Norsk hjerteinfarktregister101290422.08.2019 14:34:2613 043 hjerteinfarkt ble registrert i 2013 Gjennomsnittsalder ved infarkttidspunkt var 68 for menn og 76 år for kvinner Hjerteinfarkt rammet noen flere menn (64 %) Halvparten av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Delte ut pris til fremragende forskningsartikler63225722.08.2019 14:34:26Artikler publisert i andre halvår av 2016 Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nytt om kvinnehjertet 63139522.08.2019 14:34:26Fagseminar, 07.06.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Velkommen til seminaret Nytt om kvinnehjertet - fra mors liv til OUS Hva er det med hjerteinfarkt og kvinner STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Persontilpasset blodtrykksbehandling65162922.08.2019 14:34:26I studien følges blodtrykksutviklingen tett over seks måneder, med fem kontrollbesøk hos på sikt å minske risiko for komplikasjoner som slag, hjerteinfarkt, nyresykdom og demens STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Behandling av høyt blodtrykk og oppfølging65355822.08.2019 14:34:26I studien følges blodtrykksutviklingen over en periode på 2-4 uker etter at deltakerne ved kjent stenose i hjerteklaffer, hjerteinfarkt, angina pectoris eller hjerneslag de siste 6 STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
- Fremtidens pacemaker63250722.08.2019 14:34:26måle hjertets pumpefunksjon og oppdage mulige hjerteinfarkt tidlig nok til å kunne gjøre på sensorens evne til å oppdage hjerteinfarkt under operasjon, den andre til overvåking av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Faktaark om anabole steroider67537722.08.2019 14:34:26Anabole-androgene steroider (videre kalt anabole steroider) er en samlebetegnelse for testosteron og syntetiske derivater med lignende struktur og effekt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Priser for fremragende forskningsartikler 1. halvår 201663198622.08.2019 14:34:26Seks forskningsgrupper mottok fredag priser for fremragende forskningsartikler publisert i første halvår av 2016 Prisene på kr 50.000,- er øremerket til videre forskning STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Forskningsbiobanker ved Oslo universitetssykehus63120522.08.2019 14:34:26Oslo universitetssykehus har over 500 forskningsbiobanker Denne listen er på ingen måte uttømmende og gir derfor kun en oversikt over noen av de større og/eller generelle STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
OUS-forsker fikk pris for banebrytende diabetesforskning87594822.08.2019 14:34:26mottok overlege og professor Knut Dahl-Jørgensen Diabetesforbundets pris for sin fremragende som blindhet, nyresvikt, amputasjoner, hjerteinfarkt og slag, sier Dahl-Jørgensen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Veiviser for helsepersonell63227322.08.2019 14:34:26Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslo-pasienter kan pasienter med ferskt hjerteinfarkt tilbys akutt PCI-behandling ved OUS Ullevål eller STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no22.08.2019 14:34:26htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Kvinnehelsenytt 3_201885199422.10.2018 12:42:21Her kommer høstens nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for Stumme hjerteinfarkt kan skyldes problemer i små blodårer Seks ting alle kvinner bør vite om hjerteinfarkt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no22.10.2018 12:42:21pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Brosjyre informasjonsdag hjerte H1883505502.10.2018 15:06:07Telefon: 23 01 51 40 E-post til deg som har angina pectoris, har gjennomgått hjerteinfarkt og / eller har vært til - Hva er et hjerteinfarkt / hva er angina pectoris STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no02.10.2018 15:06:07pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon Trinn2 201746101320.01.2017 09:11:52- Overtrykksventilering - Normal nyrefunksjon, nyresvikt og behandling av nyresvikt og alvorlig skadde - Angina, UAP, akutt hjerteinfarkt- diagnostikk og behandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no20.01.2017 09:11:52pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Rekvisisjon for FH_utfyllbarPDF51332001.11.2016 16:10:26beskriv sykdom, debutår og behandling) Hjerteinfarkt Ja Nei Perifer karsykdom Ja i familien som har eller har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris og i hvilken alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk genetikkhttps://oslo-universitetssykehus.no01.11.2016 16:10:26pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Rekvisisjon for FH 16093094761718.02.2019 08:46:59Elektronisk blankett utarbeidet av Helsefaglig støtte, Versjon 3.0, godkjent september 2016 i familien som har eller har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris og i hvilken alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk genetikkhttps://oslo-universitetssykehus.no18.02.2019 08:46:59pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tabell 3 til rapport om måloppnåelse 51596713.12.2017 14:38:51Register med ≥70 % dekningsgrad i ≥ 50 % av HSØ-sykehus Mortalitet per 30 dager for Intakt AAA ** Antall tilfeller <5 (hjerneslag)/<10 (hjerteinfarkt) el indikator ikke relevant for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no13.12.2017 14:38:51pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965319.12.2018 10:47:17Lenke til påmelding TID: Onsdag 13 STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Informasjon til henvisende instanser, fagfolk og medier_transseksualisme107666502.08.2019 19:24:00informasjon om utrednings- og behandlingstilbudet til pasienter over 18 år Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS, voksen Tjenestens mandat er å diagnostisere, og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Nevroklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no02.08.2019 19:24:00docxFalsedocx1010;11010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til årets første Møteplass Oslo 13. februar89988619.12.2018 12:16:00Velkommen til Møteplass Oslo - Del gjerne invitasjonen med kollegaer kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre Møtet er ledd i en serie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 12:16:00pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ole_A_Andreassen46138618.01.2017 14:37:22Fysisk helse hos mennesker med psykiske lidelser Ole A. Andreassen NORMENT, KG Jebsen Senter for Psykoseforskning Klinikk psykisk helse Mortalitet økt 34% etter hjerteinfarkt pga STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:37:22pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
MAJOR_Gaustad_19091446175118.01.2017 14:35:49Blir vi lykkelige av å være fysisk aktive Om psykisk helse, fysisk aktivitet og andre levevaner «Tab for all del ikke lysten til at gå Jeg går mig hver dag den daglige velbefinnende STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:35:49pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965419.12.2018 10:47:17Lenke til påmelding TID: Onsdag 13 STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ole H. Skjønsberg - Akutt lungeembolisme64632608.03.2018 10:08:21Akutt lungeembolisme Ole Henning Skjønsberg Symptomer ved akutt LE P a O 2 : 80 –90 Økt komplikasjonsrisiko: akutt hjerteinfarkt alvorlig hjertesvikt pulmonal hypertensjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk klinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no08.03.2018 10:08:21pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Per_Toien46127718.01.2017 14:39:01Fysisk aktivitet – et gode for samfunnet Dette har jeg lyst til å snakke om anslått at 80 prosent av forekomsten av hjerteinfarkt, 90 prosent av diabetes type 2 og 30 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:39:01pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Plakat_Nytt om kvinnehjertet_201756792615.03.2017 14:45:51blant kvinner i Norge Ole Geir Solberg Hva er det med hjerteinfarkt og kvinner Bjørn Bendz TAVI - ny behandling av hjerteklaff sykdom hos eldre Bjørn Bendz After Eighty: behandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no15.03.2017 14:45:51pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tabell 2 til rapport om måloppnåelse 51596613.12.2017 14:37:25Norsk hjerteinfarktregister for ablasjonsbehandl og elektrofysiologi i Norge Nasjonalt register for lymfom og lymfoide leukemier Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no13.12.2017 14:37:25pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Førstegangsregistrering barnediabetes eReg format50300011.12.2015 14:54:49BARNEDIABETESREGISTERET(BDR) Førstegangsregistrering v/ nyoppdaget diabetes * Pasientnummer Kjønn: Mann Kvinne Barkode/Navnelapp Registrerings dato Hjerteinfarkt før 60 års alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Barnediabetesregisterethttps://oslo-universitetssykehus.no11.12.2015 14:54:49pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Program 26.OUS symposium - Akuttmedisin51607212.06.2017 16:14:25OUS‐symposium  2017 Akuttmedisin ‐ når minuttene teller Torsdag 02.11.2017 T0 Registrering og avdeling, OUS 1525 1550 Akutt hjerteinfarkt skal rett til angiografi Bjørn Bendz STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no12.06.2017 16:14:25pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Program 26 OUS-sympsoium 201751607312.09.2017 10:06:43OUS‐symposium  2017 Akuttmedisin ‐ når minuttene teller Torsdag 02.11.2017 T0 Registrering og avdeling, OUS 1525 1550 Akutt hjerteinfarkt skal rett til angiografi Bjørn Bendz STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no12.09.2017 10:06:43pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Program 26. OUS-sympsoium 2017_v351607424.10.2017 19:22:26OUS‐symposium  2017 Akuttmedisin ‐ når minuttene teller Torsdag 02.11.2017 T0 Registrering og avdeling, OUS 1525 1550 Akutt hjerteinfarkt skal rett til angiografi Bjørn Bendz STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no24.10.2017 19:22:26pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.