Søkeresultat

 

 

Hjerteinfarkt95859503.07.2020 23:25:29Hjerteinfarkt skyldes at en blodpropp har tettet en av kransårene som fører blod til Det er mer sannsynlig at du får et hjerteinfarkt hvis du røyker, har diabetes, har høyt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Utprøving av tocilizumab ved hjerteinfarkt631218Klinisk studie: Vi ønsker å kartlegge om legemiddelet tocilizumab kan redusere infarktstørrelsen og dermed bedre prognosen ved akutt hjerteinfarkt.03.07.2020 23:25:29IL-6, kan redusere infarktstørrelsen og dermed bedre prognosen ved akutt hjerteinfarkt Hjerteinfarkt er forbundet med betydelig dødelighet og sykelighet tross store fremskritt i STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Omega-3 fettsyrer til eldre med gjennomgått hjerteinfarkt63121903.07.2020 23:25:29på 70-82 år med gjennomgått hjerteinfarkt med tanke på nytt hjerteinfarkt, hjertesvikt, behov for invasiv behandling STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Behandling med eller uten betablokkere ved hjerteinfarkt87323103.07.2020 23:25:29om medisinen betablokker alltid skal gis til pasienter som har hatt hjerteinfarkt PCI-behandling eller trombolyse etter akutt hjerteinfarkt ved OUS eller andre sykehus vi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Når kvinner får hjerteinfarkt118556903.07.2020 23:25:29langtidsoverlevelsen hos kvinner som har gjennomgått hjerteinfarkt i dag er like god som å ha fokus på at kvinner med hjerteinfarkt kan ha noe annerledes og mer diffuse symptomer STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Nye ultralydmetoder for vurdering av pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt676452Klinisk studie: Kan nye ultralydmetoder bedre vurdere prognose hos pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt?03.07.2020 23:25:29Formålet er å undersøke om nye ultralydmetoder bedre kan identifisere pasienter som er i Være innlagt ved med akutt hjerteinfarkt, nyoppdaget hjertesvikt eller for innsettelse av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Ingen kjønnsforskjell i overlevelse ved behandling av hjerteinfarkt i Norge118557003.07.2020 23:25:29i utredning og behandling ved hjerteinfarkt, til tross for a Alle pasienter innlagt i norske sykehus med hjerteinfarkt fra 1.1. 2013 til STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Første rapport fra Norsk hjerteinfarktregister118556803.07.2020 23:25:2913 043 hjerteinfarkt ble registrert i 2013 Gjennomsnittsalder ved infarkttidspunkt var 68 for menn og 76 år for kvinner Hjerteinfarkt rammet noen flere menn (64 %) Halvparten av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Hjertemedisinsk avdeling69932903.07.2020 23:25:29behandling ved sykdommer som hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser m.m. Vi I gjennomsnitt legges 35 nordmenn inn med hjerteinfarkt ved norske sykehus hver dag STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js
Utblokking av kransarterie (PCI)90073703.07.2020 23:25:29sykehus har tilbud om trening til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller PCI Videre oppfølging etter et hjerteinfarkt vil avhenge av tilbudet i ditt nærområde Ved STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no03.07.2020 23:25:29htmlFalseaspx15851585~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Kvinnehelsenytt 3_201885199422.10.2018 12:42:21Her kommer høstens nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for Stumme hjerteinfarkt kan skyldes problemer i små blodårer Seks ting alle kvinner bør vite om hjerteinfarkt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no22.10.2018 12:42:21pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Brosjyre informasjonsdag hjerte H1883505502.10.2018 15:06:07Telefon: 23 01 51 40 E-post til deg som har angina pectoris, har gjennomgått hjerteinfarkt og / eller har vært til - Hva er et hjerteinfarkt / hva er angina pectoris STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no02.10.2018 15:06:07pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
2020 V Informasjonsdag hjerte124329702.03.2020 10:48:15Telefon: 23 01 51 40 E-post til deg som har angina pectoris, har gjennomgått hjerteinfarkt og / eller har vært til - Hva er et hjerteinfarkt / hva er angina pectoris STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinisk service (medisin)https://oslo-universitetssykehus.no02.03.2020 10:48:15pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Invitasjon Trinn2 201746101320.01.2017 09:11:52- Overtrykksventilering - Normal nyrefunksjon, nyresvikt og behandling av nyresvikt og alvorlig skadde - Angina, UAP, akutt hjerteinfarkt- diagnostikk og behandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no20.01.2017 09:11:52pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Solheim - Kronisk koronarsyndrom124864708.03.2020 10:41:38i spesialisthelsetjenesten for angina og hjerteinfarkt, 16000 for hjertesvikt og 11000 for I grupper med lav utdanning er det en høyere andel som rammes av hjerteinfarkt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk klinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no08.03.2020 10:41:38pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Rekvisisjon for FH_utfyllbarPDF51332001.11.2016 16:10:26beskriv sykdom, debutår og behandling) Hjerteinfarkt Ja Nei Perifer karsykdom Ja i familien som har eller har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris og i hvilken alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk genetikkhttps://oslo-universitetssykehus.no01.11.2016 16:10:26pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Rekvisisjon for FH 16093094761718.02.2019 08:46:59Elektronisk blankett utarbeidet av Helsefaglig støtte, Versjon 3.0, godkjent september 2016 i familien som har eller har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris og i hvilken alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk genetikkhttps://oslo-universitetssykehus.no18.02.2019 08:46:59pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965319.12.2018 10:47:17Lenke til påmelding TID: Onsdag 13 STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Tabell 3 til rapport om måloppnåelse 51596713.12.2017 14:38:51Register med ≥70 % dekningsgrad i ≥ 50 % av HSØ-sykehus Mortalitet per 30 dager for Intakt AAA ** Antall tilfeller <5 (hjerneslag)/<10 (hjerteinfarkt) el indikator ikke relevant for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no13.12.2017 14:38:51pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Invitasjon til årets første Møteplass Oslo 13. februar89988619.12.2018 12:16:00Velkommen til Møteplass Oslo - Del gjerne invitasjonen med kollegaer kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre Møtet er ledd i en serie STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 12:16:00pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Ole_A_Andreassen46138618.01.2017 14:37:22Fysisk helse hos mennesker med psykiske lidelser Ole A. Andreassen NORMENT, KG Jebsen Senter for Psykoseforskning Klinikk psykisk helse Mortalitet økt 34% etter hjerteinfarkt pga STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:37:22pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
MAJOR_Gaustad_19091446175118.01.2017 14:35:49Blir vi lykkelige av å være fysisk aktive Om psykisk helse, fysisk aktivitet og andre levevaner «Tab for all del ikke lysten til at gå Jeg går mig hver dag den daglige velbefinnende STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:35:49pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965419.12.2018 10:47:17Lenke til påmelding TID: Onsdag 13 STED: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), OUS kardiologi, OUS, Aker 17:40 – 18:00: Hvordan går det med hjerteinfarktpasientene våre STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Ole H. Skjønsberg - Akutt lungeembolisme64632608.03.2018 10:08:21Akutt lungeembolisme Ole Henning Skjønsberg Symptomer ved akutt LE P a O 2 : 80 –90 Økt komplikasjonsrisiko: akutt hjerteinfarkt alvorlig hjertesvikt pulmonal hypertensjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Medisinsk klinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no08.03.2018 10:08:21pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Per_Toien46127718.01.2017 14:39:01Fysisk aktivitet – et gode for samfunnet Dette har jeg lyst til å snakke om anslått at 80 prosent av forekomsten av hjerteinfarkt, 90 prosent av diabetes type 2 og 30 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:39:01pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Plakat_Nytt om kvinnehjertet_201756792615.03.2017 14:45:51blant kvinner i Norge Ole Geir Solberg Hva er det med hjerteinfarkt og kvinner Bjørn Bendz TAVI - ny behandling av hjerteklaff sykdom hos eldre Bjørn Bendz After Eighty: behandling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelse/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no15.03.2017 14:45:51pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Tabell 2 til rapport om måloppnåelse 51596613.12.2017 14:37:25Norsk hjerteinfarktregister for ablasjonsbehandl og elektrofysiologi i Norge Nasjonalt register for lymfom og lymfoide leukemier Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no13.12.2017 14:37:25pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
AAA - Sykepleierkurs EKG (50ab)131555229.04.2020 10:07:43Utgis i samarbeid med GUCH-enheten ved OUS (Oslo universitetssykehus EKG har vært en nyttig undersøkelse i mer enn 100 år, og brukes hos alle som innlegges i medisinske avdelinger STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Hjerte-lunge-karklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no29.04.2020 10:07:43pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Førstegangsregistrering barnediabetes eReg format50300011.12.2015 14:54:49BARNEDIABETESREGISTERET(BDR) Førstegangsregistrering v/ nyoppdaget diabetes * Pasientnummer Kjønn: Mann Kvinne Barkode/Navnelapp Registrerings dato Hjerteinfarkt før 60 års alder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Barnediabetesregisterethttps://oslo-universitetssykehus.no11.12.2015 14:54:49pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js
Program 26.OUS symposium - Akuttmedisin51607212.06.2017 16:14:25OUS‐symposium  2017 Akuttmedisin ‐ når minuttene teller Torsdag 02.11.2017 T0 Registrering og avdeling, OUS 1525 1550 Akutt hjerteinfarkt skal rett til angiografi Bjørn Bendz STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Stab forskning, innovasjon og utdanninghttps://oslo-universitetssykehus.no12.06.2017 16:14:25pdfFalsepdf15861586~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js

Fant du det du lette etter?