Søkeresultat

 

 

Ultralyd av hjertet105922420.08.2019 15:21:19Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet der vi kan se på de ulike hjertekamrene brukes ved utredning av de fleste hjertesykdommer og medfødte hjertefeil og er veldig STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Ultralyd av hjertet hos barn og ungdom63143020.08.2019 15:21:19Inngår i behandlingsprogrammet For tidlig fødte barn (prematur av hjertet er en del av utredningen ved de fleste hjertesykdommer og medfødte hjertefeil Sped- og små barn kan ligge STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjerteinfarkt95859520.08.2019 15:21:19Hjerteinfarkt skyldes at en blodpropp har tettet en av kransårene som fører blod til hjertemuskelen Dette vil oftest gi symptomer i form av sterke brystsmerter og åndenød STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hornhinneimplantat63232220.08.2019 15:21:19Plastringer som opereres inn i hornhinnen kan bedre synet ved visse tilstander som keratokonus Årsaken er at hornhinnen får en mer normal krumning Hjertesykdom Selv vil vi prøve å gi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertestarterinnleggelse80274420.08.2019 15:21:19Hjertestarter blir i hovedsak tilbydt pasienter som enten har hatt hjertestans eller som har hatt en men som har fått påvist en hjertesykdom som gir økt risiko for plutselig død av STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Bakre partiell hornhinnetransplantasjon63232820.08.2019 15:21:19Ved sykdom i bakre deler av hornhinnen (f eks Fuchs dystrofi) kan man transplantere bare bakre del av hornhinnen, såkalt DSAEK operasjon Det medfører dårlig syn og i Hjertesykdom STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hornhinnetransplantasjon63232620.08.2019 15:21:19Ved permanent uklar hornhinne kan man gjøre en hornhinnetransplantasjon der den uklare hornhinnen erstattes av en klar donorhornhinne Dette medfører dårlig syn og i Hjertesykdom STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Mikrovaskulær dekompresjon for trigeminusnevralgi og hemifaciale spasmer63140720.08.2019 15:21:19Trigeminusnevralgi er en smertetilstand i ansiktet Den har med følelse i ansiktet å gjøre informere om andre sykdommer så som hjertesykdom, lungesykdom, blødningssydom, allergi etc STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Utblokking av kransarterie (PCI)90073720.08.2019 15:21:19PCI (utblokking) er en teknikk som brukes for å utvide trange områder i hjertets kransarterier Det er normalt med følelsesmessige reaksjoner i forbindelse med hjertesykdom STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjerterytmeforstyrrelser80969720.08.2019 15:21:19Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen Rytmeforstyrrelser i hjertets hovedkamre på grunn av hjertesykdom Langsom hjerteaksjon STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Lungetransplantasjon63189420.08.2019 15:21:19Alle lungetransplantasjoner i Norge gjøres på Rikshospitalet og det årlige antallet er nå ca 30 Alvorlig hjertesykdom og kreft er eksempler på sykdommer som fører til avslag STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Spiserørs- og magesekkreft63115320.08.2019 15:21:19Behandlingsprogram, Avdeling for gastro- og barnekirurgi Hvert år oppdages det rundt 250 nye tilfeller av kreft i spiserøret, mens rundt 450 blir diagnostisert med kreft i STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Levende giver av nyre63255720.08.2019 15:21:19I Norge er det kun Oslo universitetssykehus for utfører donornefrektomi med tanke på sykdommer som kan ha innvirkning på nyrene Hjertesykdom Kreft Kroniske infeksjoner STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Fødsel og barsel79037820.08.2019 15:21:19Fødselen er slutten på mange måneder med venting, lengsel og spenning Endelig skal dere få møte barnet Fødselen krever stor innsats fra både mor og barn, og er fysisk og psykisk STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nyretransplantasjon63195620.08.2019 15:21:19I Norge er det kun Oslo universitetssykehus Rikshospitalet som utfører nyretransplantasjoner sykdommer som kan ha innvirkning på nyrene Hjertesykdom Kreft Kroniske infeksjoner STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Seksjon for kardiologisk intervensjon - Rikshospitalet101326720.08.2019 15:21:19og behandlingsprogram for strukturelle hjertesykdommer er etablert, med hovedvekten er på behandling av klaffesykdommer, medfødte hjertesykdommer og hjertemuskelsykdommer STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kardiologisk sengepost101326520.08.2019 15:21:19ligger pasienter med alle typer hjertesykdommer som trenger sykehusinnleggelse, men som og en enhet med ansvar for voksne med medfødte hjertesykdommer er tilknyttet seksjonen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kardiologisk poliklinikk101314520.08.2019 15:21:19rytmeforstyrrelser, genetiske hjertesykdommer, hjertemuskelsykdommer (kardiomyopatier), idrettsrelatert hjertesykdom, medfødte hjertesykdommer, hjertesyke gravide, klaffesykdommer STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for kardiologisk intervensjon - Ullevål101326820.08.2019 15:21:19laboratorier og utfører kateterbasert invasiv diagnostikk og behandling av hjertesykdommer program for behandling av strukturelle hjertesykdommer med ekt på kateterbasert behandling STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kardiologisk avdeling69935020.08.2019 15:21:19i Europa og foretar utredning og behandling av pasienter med alle typer hjertesykdommer har regionsansvar for utredning og behandling av hjertesykdommer i Helse Sør-Øst STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Kardiologisk overvåking101326620.08.2019 15:21:19Kardiologisk overvåkning har 10 overvåknings/intensiv -plasser Her behandles alle typer hjertesykdommer, men hovedvekten er på akutte hjerteinfarkt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Avdeling for barnemedisin69936920.08.2019 15:21:19Barnemedisinsk avdelings oppgaver er å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og habilitering av barn med lunge- allergi- og hjertesykdommer er også en del av avdelingen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertemedisinsk avdeling69932920.08.2019 15:21:19Hjertemedisinsk avdeling behandler pasienter med alle akutte og kroniske hjertesykdommer I tillegg er våre fremste oppgaver overvåkning, pleie og omsorg, samt informasjon STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Øyeavdelingen69939620.08.2019 15:21:19Øyeavdelingen har vel 60 legeårsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget Dette gjelder spesielt ved mulighet for behov for narkose - Hjertesykdom STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for preventiv kardiologi101289620.08.2019 15:21:19Seksjon for Preventiv Kardiologi vurderer og behandler pasienter med det forskning på følgende områder: – Hjertesykdom – Diabetes – Overvekt – Røykeslutt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Seksjon for laboratoriediagnostikk101301220.08.2019 15:21:19Vi tilbyr et svært bredt spekter av molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser på på genetisk betingete lipidforstyrrelser og genetisk disposisjon for koronar hjertesykdom STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Fostervekst og svangerskapskomplikasjoner hos kvinner ved hjertesykdom80548520.08.2019 15:21:19Flere kvinner med medfødt hjertesykdom blir gravide enn tidligere, og blant de gravide er det flere risikofaktorer for hjertesykdom som diabetes, overvekt og høy alder STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) Kurs for pasienter og pårørende 23. og 24. november 201763184520.08.2019 15:21:19Fagenheten for genetiske hjertesykdommer samarbeider med Lærings- og mestringssenteret på ved fagenhet for genetisk hjertesykdom - rettigheter - HCM og trening - Mestring STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) - kurs for pasienter og pårørende 8. november 201881024720.08.2019 15:21:19Fagenheten for genetiske hjertesykdommer samarbeider med Lærings- og mestringssenteret på ved fagenhet for genetisk hjertesykdom - ICD - HCM og trening - Hjertetransplantasjon STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Trening så tidlig som mulig etter alvorlig hjertesykdom virker94921620.08.2019 15:21:19opplegg rundt hjerterehabilitering i den tidlige fasen etter alvorlig hjertesykdom veldig godt opplegg og står klare til å ta i mot pasienter med hjertesykdom i alle aldre STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Palliasjon og smertebehandling 201996998420.08.2019 15:21:19Kurs, 13.11.2019-14.11.2019, Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB Generell kirurgi; Geriatri; Hjertesykdommer; Lungesykdommer; Indremedisin; Nevrokirurgi STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Behandling av høyt blodtrykk og oppfølging65355820.08.2019 15:21:19for blant annet utvikling av hjertesykdom, hjerneslag, demens, perifer karsykdom og 17 millioner, som hvert år dør av hjertesykdommer, kan 9,4 millioner dødsfall knyttes til STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Oppdager genetisk hjertesykdom tidligere101361920.08.2019 15:21:19En poliklinikk for pasienter med genetisk hjertesykdom gjør at man kan oppdage alvorlig Felles for de genetiske hjertesykdommene er at de ofte debuterer i barne- eller STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nye ultralydmetoder for vurdering av pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt676452Klinisk studie: Kan nye ultralydmetoder bedre vurdere prognose hos pasienter med hjerteinfarkt og hjertesvikt?20.08.2019 15:21:19Formålet er å undersøke om nye er gjort store fremskritt i behandling av hjertesykdom de siste årene, nos som har medført redusert dødelighet knyttet til alvorlig hjertesykdom STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Nytt om kvinnehjertet 63139520.08.2019 15:21:19Velkommen til seminaret Nytt om kvinnehjertet - fra Nasjonalforeningen for folkehelsen Nye perspektiver på hjertesykdom hos kvinner og menn OUS Hjertesykdom i svangerskapet STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Henvisninger til OUS812801Oslo universitetssykehus har et felles sentralt henvisningsmottak. Sentralt henvisningsmottak tar imot alle henvisninger til Oslo universitetssykehus, enten henvisningen sendes elektronisk eller med vanlig post.20.08.2019 15:21:19 universitetssykehus har ett felles sentralt henvisningsmottak, lokalisert i Forskningsveien Hjertesykdommer Hud- og veneriske sykdommer Infeksjonsmedisin Indremedisin (Generell STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Er det kjønnsforskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt?63250820.08.2019 15:21:19Hjerte- og karsykdom, som hjerteinfarkt og hjerneslag, er vanligste dødsårsak verden over I Europa og Norge har dødeligheten etter hjerteinfarkt gått drastisk ned siden 1990, men STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Om seneffekter101420920.08.2019 15:21:19En seneffekt etter kreft er en helseplage som skyldes kreftsykdommen eller kreftbehandlingen, som debuterer under eller like etter En ny kreftsykdom eller hjertesykdommer STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Klungland, Haugaa og Westlye årets fremragende forskere74541220.08.2019 15:21:19Vi undersøker unge personer med genetiske hjertesykdommer som har risiko for plutselig nytte? - Vår forskning skal redusere antallet dødsfall hos unge med genetisk hjertesykdom STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Primært mediastinalt B-cellelymfom - studie for nydiagnostiserte pasienter (IELSG-37)997546Klinisk studie: Nytte av strålebehandling etter cellegift og rituximab ved primært mediastinalt B-celle lymfom.20.08.2019 15:21:19Målet er å teste ut om det er trygt å utelate strålebehandling mot restsvulster i brystet risiko for senskader (spesielt ny kreft eller hjertesykdom) og det er viktig å finne ut om STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tykk- eller endertarmskreft med spredning til leveren - levertransplantasjon (SECAIII)99757520.08.2019 15:21:19Vi undersøker om levertransplantasjon er livsforlengende sammenliknet med vanlig har hatt hepatitt eller kreftsykdom eller pasienter som dør av hjertesykdom (hjertestans STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Oxytocin og carbetocin ved planlagt keisersnitt631083Klinisk studie: Formålet med studien er å undersøke om det er forskjell mellom medikamentene Oxytocin og Carbetocin når det gjelder effekten på hjertet.20.08.2019 15:21:19I studien undersøker vi om det er forskjell mellom medikamentene Oxytocin og Carbetocin når smertestillende medikamenter Alvorlig hjertesykdom Blødersykdom Nyresvikt Leversvikt STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Tykktarmskreft: Kan acetylsalisylsyre hindre tilbakefall av spredning til leveren?650348Klinisk studie: Kan acetylsalisylsyre hindre tilbakefall av kreft i leveren hos de som gjennomgår leverkirurgi og dermed føre til økt overlevelse?20.08.2019 15:21:19Studien er åpen for inkludering fra 01.01.2015 fram til 20.10.2023 som tar ASA av andre grunner (hjertesykdom) hadde betydelig bedre overlevelse enn de som Du må også passe inn i de STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Allopurinol og beskyttelse av hjertet ved donasjon av nyre631467Klinisk studie: Formålet med studien er å teste om allopurinol kan beskytte hjertet hos personer som har gitt bort en nyre, ved å bremse vekst av hjertemuskelveggen.20.08.2019 15:21:19Formålet med studien er å teste om allopurinol kan beskytte hjertet hos personer som har hos pasienter med nyresvikt og hjertesykdom tyder på at allopurinol kan senke blodtrykket STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hjertetransplantasjon - informasjon til pårørende97445420.08.2019 15:21:19Er du pårørende til en person som venter på hjertetransplantasjon Mye energi går ofte med til er for om mulig å finne andre behandlingsalternativer for den aktuelle hjertesykdommen STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Om kompetansetjenesten for seneffekter101420620.08.2019 15:21:19Overordnet er målet for Kompetansetjenesten å bidra til å fremme best mulig helse blant og psykososiale problemer – fra hjertesykdommer via kronisk trøtthetsfølelse til vansker STS_ListItem_PublishingPageshttps://oslo-universitetssykehus.no20.08.2019 15:21:19htmlFalseaspx1010;161010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

 

 

Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965319.12.2018 10:47:17Tema: Hjertesykdommer 19:00 – 19:20 Hvem får hjertesykdom i dag Hva er nytt? v/foreleser ikke avklart 19:40 – 20:00 Kreftbehandling og hjertesykdom Hva bør fastlegene vite? v/LIS STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
TRINN 1 Timeplan 201846152912.12.2017 09:42:00Arterosklerotisk hjertesykdom MRSA, ESBL, VRE, Screening, smittevern og isoleringsregimer Evaluering/kommentarer av trinn 1 kurset sendes til Edle Austenaa STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no12.12.2017 09:42:00docxFalsedocx1010;11010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til årets første Møteplass Oslo 13. februar89988619.12.2018 12:16:00Tema: Hjertesykdommer 19:00 – 19:20 Hvem får hjertesykdom i dag Hva er nytt? v/foreleser ikke avklart 19:40 – 20:00 Kreftbehandling og hjertesykdom Hva bør fastlegene vite? v/LIS STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 12:16:00pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Invitasjon til Møteplass Oslo 13. februar 201989965419.12.2018 10:47:17Tema: Hjertesykdommer 19:00 – 19:20 Hvem får hjertesykdom i dag Hva er nytt? v/foreleser ikke avklart 19:40 – 20:00 Kreftbehandling og hjertesykdom Hva bør fastlegene vite? v/LIS STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no19.12.2018 10:47:17pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Informasjon til henvisende instanser, fagfolk og medier_transseksualisme107666502.08.2019 19:24:00informasjon om utrednings- og behandlingstilbudet til pasienter over 18 år Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS, voksen Tjenestens mandat er å diagnostisere, og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Nevroklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no02.08.2019 19:24:00docxFalsedocx1010;11010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
TRINN 1 Timeplan 201846140012.12.2017 10:45:12Arterosklerotisk hjertesykdom MRSA, ESBL, VRE, Screening, smittevern og isoleringsregimer Evaluering/kommentarer av trinn 1 kurset sendes til Edle Austenaa STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no12.12.2017 10:45:12pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Med hjerte for tarmen87272710.11.2018 08:59:57Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, RHI og Institutt for klinisk medisin, •Kort intro til tarmflora/mikrobiomet •Tarmflora ved ulike , tarmflora og hjertesykdom STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no10.11.2018 08:59:57pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Indikasjoner hjerte tx46088114.09.2016 07:39:21Dette opptrer ofte sammen med ischemisk hjertesykdom og kan være et betydelig problem både for eksempel ekstrapulmonal infeksjon, hjertesykdom eller systemsykdom STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no14.09.2016 07:39:21pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
HJERTEFRISK algoritme 010617 v1.2 (2)46007802.06.2017 09:58:03HJERTEFRISK Oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer i kardiometabolsk risikogruppe v1.2 Juni 2017 MÅL TILTAK STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no02.06.2017 09:58:03pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
HJERTEFRISK algoritme 240517 v1.246008131.05.2017 12:07:18HJERTEFRISK Oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer i kardiometabolsk risikogruppe v1.2 Mai 2017 MÅL TILTAK STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no31.05.2017 12:07:18pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Hege Saltnes - En fortelling om tanker trening og terapi bare bilder 46021821.12.2016 15:08:45• 2003-2004 frykt for hjertesykdom • Etter hvert isolasjonstendens, synkende aktivitetsnivå og synkende stemningsleie Terapi hva var det som hjalp Sett hodet i en annen retning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no21.12.2016 15:08:45pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Årsrapport Nosvar 201246086915.02.2017 11:51:40ÅRSRAPPORT 2012 Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulitt register (NOSVAR Blant bindevevssykdommene finner en systemisk lupus erytematosus (SLE), Sjøgrens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no15.02.2017 11:51:40pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Årsrapport Nosvar 201346087015.02.2017 11:52:04Klinikk for Kreft-, Kirurgi- og Transplantasjon Overlege dr. med Øyvind Palm Registerkoordinator Torhild Garen Midlene går til en 50 % stilling STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no15.02.2017 11:52:04pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
HJERTEFRISK algoritme 060617 v1.246007907.06.2017 16:01:01HJERTEFRISK Oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer i kardiometabolsk risikogruppe v1.2 Juni 2017 MÅL TILTAK STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no07.06.2017 16:01:01pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
HJERTEFRISK algoritme 230617 v1.346008026.06.2017 13:15:27HJERTEFRISK Oppfølging og tiltak hos pasienter med psykiske lidelser eller rusmiddelproblemer i kardiometabolsk risikogruppe v1.3Juni 2017 MÅL TILTAK STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no26.06.2017 13:15:27pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Årsrapport Nosvar 201546087215.02.2017 11:58:05Avdeling for Revmatologi, Hud- og Infeksjonssykdommer Overlege dr. med Øyvind Palm Rådgiver/Registerkoordinator opalm@ous-hf.no STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no15.02.2017 11:58:05pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Levertransplantasjon87266410.11.2018 08:53:10 • Nyretransplantasjon 1956 • Levertransplantasjon 1984 • Hjerte- lungetransplantasjon 1986 • Splitt lever transplantasjon 2007 • Levende giver 2015 • Pr 2018: 1500 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no10.11.2018 08:53:10pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Egil W. Martinsen, Oslo universitetssykehus46044721.12.2016 14:29:16Hva vet vi og hvor vil vi Hva vet vi om nytten av fysisk aktivitet ved psykiske lidelser og relaterte plager, med Brystsmerter og hjertebank uten hjertesykdom STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no21.12.2016 14:29:16pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Årsrapport Nosvar 201446087115.02.2017 11:52:27Klinikk for Kreft-, Kirurgi- og Transplantasjon Overlege dr. med Øyvind Palm Rådgiver/Registerkoordinator Torhild Garen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no15.02.2017 11:52:27pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js
Oystein_Mealand46126718.01.2017 14:38:25Verdien av tilrettelagt fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid så stor risiko for å få ischemisk hjertesykdom, 65 % økt risiko for å utvikle diabetes Ikke lette å nå, kan oppfattes STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspxhttps://oslo-universitetssykehus.no18.01.2017 14:38:25pdfFalsepdf1010;151010~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Default_FNSP.js

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.