Søkeresultat

 

 

Barnekreft34601701.09.2023 08:41:2001.09.2023 08:41:20I Norge får hvert år rundt 200 Barneavdeling for kreft og blodsykdommer Poliklinikk blodsykdommer Pasientinformasjon - Utredning ved mistanke om barnekreft (helsedirektoratet.no STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{5F18314B-5225-42BC-83DA-F24E2C534A92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884
Benmargskreft (myelomatose)34603003.10.2022 10:21:3203.10.2022 10:21:32Avdeling for blodsykdommer Pasientinformasjon - Utredning ved mistanke om benmargskreft (helsedirektoratet.no Hvis dette gjelder deg, får du nærmere beskjed om hva du skal gjøre STS_ListItem_8500https://oslo-universitetssykehus.nohtmlFalseaspxhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/behandlinger{60A14AC4-BBD0-4BB0-A3E3-A9B91F248FAA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js48844884

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Kompetanseprogram for klinisk sykepleie 21885407.06.2023 10:36:4407.06.2023 10:36:44Strategi for kompetanse innen klinisk sykepleie, Innledning 3 Trinnbeskrivelser 4 Kunnskapsområdene 5 Trinn 1 Dette finner man mer informasjon om på sykehusets intranettside STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{E29F8142-6F93-49BF-824B-3D19B956BCA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Styresak 2017-14-01 Årsberetning 2016_2017 03 22 signert10658931.07.2017 10:13:1731.07.2017 10:13:17Oslo universitetssykehus gjennomførte i 2016 om lag 1 million pasientkontakter innen en forbedring fra 58 prosent i 2015, men fortsatt under det nasjonale målet om 70 prosent STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{C6E3D531-D745-4B57-B292-44B45A71876D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Årsberetning 2017 Oslo univerisitetssykehus HF (signert)10627523.03.2018 10:03:5623.03.2018 10:03:56standard forløpstid var 62 prosent, som er under det nasjonale målet om 70 prosent Alle klinikker har oppdrag om å arbeide systematisk med forbedringsarbeid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{B1939A72-5260-4565-A65F-865E3C1210B2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Laboratoriehåndbok for avdeling for patologi_ous44317930.08.2023 10:58:0230.08.2023 10:58:02 Denne laboratoriehåndboken inneholder informasjon om avdelingens analyser og enheter på Lagt inn informasjon om mulighet for elektronisk rekvirering STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Patologi0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{C3538987-F8BB-4D58-896D-A447C4B05D98}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Foranalyserapport Digitalt kommunikasjonsverktøy 201724616531.03.2016 08:37:2931.03.2016 08:37:29en del av underlaget for beslutning om start av planleggings-/prosjektfasen av «digitalt likeverdige helsetjenester.  Det er ulike syn på om et digitalt verktøy kan brukes til STS_ListItem_851https://oslo-universitetssykehus.no/PublishingImages/likeverd-og-mangfold0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{4BD8666C-C0BA-4C79-A34F-4F533FF61C52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Utviklingsplan Oslo universitetssykehus 203526724726.04.2018 07:33:0426.04.2018 07:33:04I dag, i morgen og i framtiden Utviklingsplan Oslo universitetssykehus 2035 Side 1 av 156 Samarbeidet med Universitetet i Oslo om utvikling av ny teknologi og ny behandling har STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Fag og forskning0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no{4FC91784-829A-4CCD-B4D8-8D549C81C749}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Rapport konkretisering av fagfordeling Nye OUS13378322.10.2020 12:08:3822.10.2020 12:08:38) ba styret om at det blir gjennomført et arbeid for å kvalitetssikre og ytterligere styret ved Oslo universitetssykehus HF ber styret om at det i arbeidet legges til grunn STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon{0498DFBF-7B2B-44F1-AC0A-3454D8880D51}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Styremøte 2016-01-28 Samlefil36791422.01.2016 10:31:4022.01.2016 10:31:40tilbake i neste møte med en redegjørelse om opplegg for driften av virksomheten. Herunder av tiltak tilsier at vi kan forvente å nå om lag halvparten av innsparingstiltakene STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 20160https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/styremoter-i-ous{8F613122-C3DF-4477-BAA5-779238C0B926}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
European Reference Networks28857603.06.2018 20:17:5203.06.2018 20:17:52spekter av tilstander, fra skjelett- til blodsykdommer og fra barnekreft til immunsvikt som definert i EU-direktivet om pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-medfodte-stoffskiftesykdommer/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nasjonal-kompetansetjeneste-for-medfodte-stoffskiftesykdommer{EEFE3551-4D3B-41FB-884D-4DB56FA28201}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Nevroendokrin kreft; Et informajonshefte til helsepersonell29936807.08.2018 09:32:2907.08.2018 09:32:29Heftet er laget med bakgrunn i at å gi deg inngående informasjon om de ulike typene nevroendokrin kreft, utredningsmetoder Jeg følte at alt var endret, som om min verden sa stopp STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/regionalt-senter-for-nevroendokrine-svulster/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/regionalt-senter-for-nevroendokrine-svulster{C64473AA-B078-43F3-9147-3CA13A4D9A31}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Styremøte 2013-02-1436814021.05.2019 08:28:5521.05.2019 08:28:55Beslutning: Prinsippavtale med Oslo kommune om samarbeid, utleie og tjenesteytelser på Det kan virke som om dette dekker et permanent bemanningsbehov, noe som både er lovstridig STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 20130https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/styremoter-i-ous{293FCD01-A7A8-4837-B70A-CCB0C68E9DBD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Sjeldne diagnoser og Usynlige sykdommer_ferdig avis26542602.12.2019 12:28:4302.12.2019 12:28:43å leve et nærmest normalt og aktivt liv selv om man har en blødersykdom, fortsetter Holme ved avdeling for blodsykdommer på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-Kompetansetjeneste-for-Barne-og-Ungdomsrevmatologi/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/Nasjonal-Kompetansetjeneste-for-Barne-og-Ungdomsrevmatologi{AC611F8D-DD20-47C9-B544-990C60AA0AC6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Nevroendkrin kreft; Et informasjonshefte til pasienter og pårørende29936907.08.2018 09:35:4007.08.2018 09:35:40å ha lest dette skal oppleve å ha kunnskap om din sykdom og nye situasjon, og at du og Heftet er utarbeidet i samarbeid med Jeg følte at alt var endret, som om min verden sa stopp STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/regionalt-senter-for-nevroendokrine-svulster/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/regionalt-senter-for-nevroendokrine-svulster{D7499158-5ED6-4993-B419-D625A6BF8234}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Sluttrapport fra prosjektet Forbedring av drift - begrense medikamentkostnader oktober 201731436604.10.2017 09:27:5504.10.2017 09:27:55bruk av legemidler som har søknad om markedsføringstillatelse under behandling i SLV eller - Gruppen ble enig om at dette var vanskelig å gå inn på for legemidler – så lenge STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nyheter/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nyheter{2F6A6839-7901-4436-A860-6B0BA4210B46}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Styremøte 2017-10-26 Samlefil36811719.10.2017 11:38:2719.10.2017 11:38:27virksomhetsoverdratt ved siste årsskifte og om lag 60 øvrig eksternt finansiert virksomhet for innenværende år slik styret ble informert om i september. Det ble da meldt en risiko STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 20170https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/styremoter-i-ous{DA84EB11-CE23-4F5E-A62D-4FE1723AA398}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
2015 Idefase OUS v. 2.027059420.05.2015 21:19:3220.05.2015 21:19:32TRYGGHET TRYGGHET EKSPERTISE TRIVSEL BARN&UNGE BARN&UNGE 2040 KVALITET PASIENTERFARINGER etappevise planer for hvert løsningsalternativ, inkludert forslag om en første etappe STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/Aker-Gaustad-byggeprosjekter{42099C37-64B9-4A31-87FB-B3E983946286}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Styremøte 2013-10-3136814521.05.2019 08:20:3621.05.2019 08:20:36av 3 Sak 55/2013 Erklæring om lederes ansettelsesvilkår Enstemmig vedtak: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 20130https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/styremoter-i-ous{750E0894-C417-4D10-9C63-04DE99F587A5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Høringsutkast+-+Utviklingsplan+Oslo+universitetssykehus31435819.02.2018 12:05:4819.02.2018 12:05:48I dag, i morgen og i framtiden Oslo universitetssykehus (OUS) er Norges største i prosjektet, ut fra et felles ønske om å lage en utviklingsplan som legger grunnlaget for STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nyheter/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nyheter{0D702D4E-C44A-4334-AB6F-39A6C5A13642}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Utviklingsplan - vedtatt - styre31436530.04.2018 08:41:5730.04.2018 08:41:57I dag, i morgen og i framtiden Utviklingsplan Oslo universitetssykehus 2035 Side 1 av 156 Samarbeidet med Universitetet i Oslo om utvikling av ny teknologi og ny behandling har STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/nyheter/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/nyheter{8B4E2E8A-B403-421F-9AB6-EC8A43A2B227}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886
Utviklingsplan+Oslo+universitetssykehus+2035-vedtatt35358011.02.2020 12:51:0111.02.2020 12:51:01I dag, i morgen og i framtiden Utviklingsplan Oslo universitetssykehus 2035 Side 1 av 156 Samarbeidet med Universitetet i Oslo om utvikling av ny teknologi og ny behandling har STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Utbygging-på-Radiumhospitalet/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://oslo-universitetssykehus.nopdfFalsepdfhttp://default-oslo-universitetssykehus.hn.nhn.no/seksjon/Utbygging-på-Radiumhospitalet{D0523EFA-5A68-42CF-9EF5-2FE7196AD55A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js48864886

Fant du det du lette etter?