Forskningsveien 3B

Senter for sjeldne diagnoser holder til her.

Inngang på kortsiden av bygget, nærmest Forskningsveien.

Forskningsveien 3B
Forskningsveien 3B, sett fra Forskningsveien 2.
Inngangen til Forskningsveien 3B
Inngangen til Forskningsveien 3B (Øst)

Kontakt

Oppmøtested

Ring på dørklokken og vent på svar. Senter for sjeldne diagnoser holder til i 3 etasje. Trapp/heis.
Rullestolbrukere må bruke inngangen for varemottak i underetasjen, rett under denne inngangen.

Besøksadresse
(Google maps)
 
Telefon
23 07 53 40
mandag - fredag 8.00 - 15.45
Sommertid 15.5. til 14.9.: 8.00 - 15.00
E-post

Senter for sjeldne diagnoserhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser/senter-for-sjeldne-diagnoserSenter for sjeldne diagnoser