Sogn Arena

Sogn

 
 

Kontakt

Avdeling for biobank- og registerstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/registerstotteAvdeling for biobank- og registerstøtteAvdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst og gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre.
Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU) https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctuAvdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trial Unit (CTU) Avdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst, og gir assistanse til forskere i hele regionen. Avdelingen yter bistand innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP).
Forskningsadministrasjon og biobankhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/forskningsadministrasjon-og-biobankForskningsadministrasjon og biobankAvdelingen yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst.
Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/oslo-senter-for-biostatistikk-og-epidemiologi-ocbeOslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen.
Seksjon for datahåndteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/datahandteringSeksjon for datahåndtering
Seksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/helseokonomi-prominet-og-prosjektkoordineringSeksjon for helseøkonomi, prosjektkoordinering og pasientrapporterte utfallsmålinger (PROM)
Seksjon for monitoreringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctu/monitoreringSeksjon for monitorering
Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/senter-for-pasientmedvirkning-og-samhandlingsforskningSenter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS)
Virksomhetsområde Forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomradeVirksomhetsområde ForskningsstøtteForskningsstøtte er organisert i Oslo sykehusservice (OSS) og leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.