Sogn Arena

Sogn

 
 

Kontaktinformasjon

Administrativ forskerstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/administrativ-forskerstotteAdministrativ forskerstøtteAvdelingen yter praktisk støtte for forskere og forskningsmiljø i Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Helse Sør Øst.
Avdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/avdeling-forskningsstotte-for-kliniske-studier-ctuAvdeling forskningsstøtte for kliniske studier - Clinical Trials Unit (CTU) Avdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst, og gir assistanse til forskere i hele regionen. Avdelingen yter bistand innenfor god klinisk forskningspraksis (Good Clinical Practice, GCP).
Biobank- og registerstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/biobank-og-registerstotteBiobank- og registerstøtteAvdelingen er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst og gir tekniske råd og veiledning ved planlegging, oppstart drift, og ved uttrekk samt bruk av data fra helseforskningsprosjekt og kvalitets- og forskningsregistre.
Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade/oslo-senter-for-biostatistikk-og-epidemiologi-ocbeOslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE)OCBE er en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Vi yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen.
Virksomhetsområde Forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomradeVirksomhetsområde ForskningsstøtteForskningsstøtte er organisert i Oslo sykehusservice (OSS) og leverer operative støttefunksjoner til forskere ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?