Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende arrangementer

Brystkreft - kurs for pasienter under kreftbehandling 06. 13. og 20. desember 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-kurs-for-pasienter-under-kreftbehandling-06-13-og-20-desember-2017-2017-12-06Brystkreft - kurs for pasienter under kreftbehandling 06. 13. og 20. desember 2017Hensikten med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd og skape trygghet i forhold til videre behandling. Kunnskap øker muligheten for aktivt å medvirke i egen situasjon.06.12.2017 10:30:00KursRadiumhospitaletVardesenteretOslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte, kurs for pasienter og pårørende 12.-20. desember 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-kurs-for-pasienter-og-parorende-12-20-desember-2017-2017-12-12Nyre- og/eller pancreastransplanterte, kurs for pasienter og pårørende 12.-20. desember 2017Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen i tillegg til å møte andre i samme situasjon.12.12.2017 12:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Prostatakreft - kurs for deg som skal ha strålebehandling mot prostatakreft og deres pårørende 14. og 15. desember 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/prostatakreft-kurs-for-deg-som-skal-ha-stralebehandling-mot-prostatakreft-og-deres-parorende-14-og-15-desember-2017-2017-12-14Prostatakreft - kurs for deg som skal ha strålebehandling mot prostatakreft og deres pårørende 14. og 15. desember 2017Kurset er for deg som skal ha hormon- og strålebehandling mot prostatakreft og dine pårørende, og anbefales av din behandlingsansvarlige lege.14.12.2017 09:00:00KursUllevål sykehusKreftsenteretOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-2017-12-15Styremøte i Oslo universitetssykehus 15.12.2017 10:00:00StyremøteForskningsbygget på Radiumhospitalet, Seminarrom 1 og 2.Oslo universitetssykehus
Kurs i Differensialdignostikk høst 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-differensialdignostikk-host-2017-2018-01-01Kurs i Differensialdignostikk høst 2017Neste kurs planlegges på OUS våren 2018. Vi tilbyr også muligheten for ekstern undervisning i Differenesialdiagnostikk 2018. 31.12.2017 23:00:00KursOUS eller eksterntOslo universitetssykehus
Den 14. Nasjonale Fagkonferanse i Kunnskapsbasert Smertebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/den-14-nasjonale-fagkonferanse-i-kunnskapsbasert-smertebehandling-2018-01-04Den 14. Nasjonale Fagkonferanse i Kunnskapsbasert Smertebehandling04.01.2018 07:30:00KonferanseOslo universitetssykehus
7th international OCHER research workshophttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/7th-international-ocher-research-workshop-2018-01-107th international OCHER research workshop10.01.2018 09:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Guttegruppe- Asperger syndrom https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guttegruppe-asperger-syndrom-2018-01-17Guttegruppe- Asperger syndrom Dette kurset er fulltegnet.17.01.2018 17:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusSøsterhjemmetOslo universitetssykehus
Regional samling for palliative team/sentra i Helse Sør-Østhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/regional-samling-for-palliative-teamsentra-i-helse-sor-ost-2018-01-18Regional samling for palliative team/sentra i Helse Sør-Øst18.01.2018 08:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Fagdag for ansatte i Oslo kommune og 1. linjetjenestenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagdag-for-ansatte-i-oslo-kommune-og-1-linjetjenesten-2018-01-19Fagdag for ansatte i Oslo kommune og 1. linjetjenesten19.01.2018 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusStore auditorium Bygg 6 MidtblokkaOslo universitetssykehus
Teorikurs for sykepleiere i spesialavdelinger - trinn 1https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/teorikurs-for-sykepleiere-i-spesialavdelinger-trinn-1-2018-01-22Teorikurs for sykepleiere i spesialavdelinger - trinn 1Trinn 1 er en uke (uke 4) med undervisning for sykepleiere på og utenfor OUS med fokus på den akutt kritisk syke pasienten.21.01.2018 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusBygg 11, KIS SenteretOslo universitetssykehus
Kropp og Selvfølelse kull 16https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kropp-og-selvfolelse-kull-16-2018-01-25Kropp og Selvfølelse kull 16Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser 24.01.2018 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusNærmere beskrivelse av kurssted i programmet, da dette kan variere.Oslo universitetssykehus
Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 25. og 26.januar 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sjogrens-syndrom-kurs-for-pasienter-og-parorende-25-og-26januar-2018-2018-01-25Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 25. og 26.januar 2018Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 25.01.2018 09:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-i-allmennpraksis-fra-forebygging-til-palliasjon-2018-02-01Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon01.02.2018 07:00:00FagseminarUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Informasjons- og opplæringsopphold for barn i alderen 6-10 år med Tourettes syndrom eller kroniske tics, med søsken og foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/informasjons-og-oppleringsopphold-for-barn-i-alderen-6-10-ar-med-tourettes-syndrom-eller-kroniske-tics-med-sosken-og-foresatte-2018-02-05Informasjons- og opplæringsopphold for barn i alderen 6-10 år med Tourettes syndrom eller kroniske tics, med søsken og foresatteOppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre familier i liknende situasjon.04.02.2018 23:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFrambu, Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud Oslo universitetssykehus
Regional fagkonferanse 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/regional-fagkonferanse-2018-2018-02-12Regional fagkonferanse 2018I februar 2018 arrangerer RHABU den tredje regionale fagkonferansen for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Konferansen er en viktig møteplass både for faglig påfyll og for å få vist frem fagutvikling i regionen.11.02.2018 23:00:00FagseminarSundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 KrokkleivaOslo universitetssykehus
Fagdag i lindrende omsorghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagdag-i-lindrende-omsorg-2018-02-12Fagdag i lindrende omsorg12.02.2018 07:15:00FagseminarOslo universitetssykehus
Behandling for uønskete effekter av steroidebrukhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/behandling-for-uonskete-effekter-av-steroidebruk-2018-02-13Behandling for uønskete effekter av steroidebrukSteroideprosjektet inviterer til heldagsseminar om anabole-androgene steroider – uønskede effekter, utredning og behandling etter ikke-medisinsk bruk. 13.02.2018 07:30:00FagseminarGaustad sykehusBygg 10 (Velferdsbygget)Oslo universitetssykehus
Sjeldendagen 2018: "Forskning – for hvem?" https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sjeldendagen-2018-forskning-for-hvem-2018-02-28Sjeldendagen 2018: "Forskning – for hvem?" Sjeldendagen 2018 er den 28. februar og markeres verden over. Målet er å sette sjeldne diagnoser på dagsorden, og lignende arrangement i andre land er organisert under den europeiske paraplyorganisasjonen Eurordis.27.02.2018 23:05:00KonferanseSjeldendagen markeres i hele landet 28. februar, og konferansen kan følges på streaming. Konferansen "Forskning - for hvem?" arrangeres på Thon Hotel Opera, OsloOslo universitetssykehus
Cushings sykdom - kurs for pasienter og pårørende 1. og 2.mars 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cushings-sykdom-kurs-for-pasienter-og-parorende-1-og-2mars-2018-2018-03-01Cushings sykdom - kurs for pasienter og pårørende 1. og 2.mars 2018Målet med kurset er å gi økt kunnskap om Cushings sykdom, behandlingen av den, og hvordan å takle senvirkninger. 01.03.2018 09:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Epilepsi og autisme kurs 8. mars 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-autisme-kurs-8-mars-2018-2018-03-08Epilepsi og autisme kurs 8. mars 2018På grunn av stor interesse, legger vi ut datoen for neste års kurs allerede nå. Kurset er rettet mot helsepersonell og pedagoger. Program og påmeldingsinformasjon legges her etter hvert. Spørsmål kan rettes til epilepsiogautisme@ous-hf.no. 08.03.2018 07:00:00KursSSE SandvikaOslo universitetssykehus
Fagdag om databasert ganganalyse https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagdag-om-databasert-ganganalyse-2018-04-06Fagdag om databasert ganganalyse Fagdagen vil bidra med kunnskap om hva databasert ganganalyse er, når og for hvem det kan være nyttig. I tillegg vil fagdagen gi økt forståelse for tiltak som foreslås på bakgrunn av ganganalysen. 06.04.2018 07:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletSognsvannsveien 20, 0372 OsloOslo universitetssykehus
Nettverksmøte for sykepleiere i habiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverksmote-for-sykepleiere-i-habilitering-2018-04-12Nettverksmøte for sykepleiere i habiliteringÅrlig møte for sykepleiere som jobber i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.11.04.2018 22:00:00FagseminarAkershus universitetssykehusOslo universitetssykehus
Den 5 Nordiske Miljøterapikonferansen 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/den-5-nordiske-miljoterapikonferansen-2018-2018-04-19Den 5 Nordiske Miljøterapikonferansen 2018Den 5 Nordiske Miljøterapikonferansen i regi av RASP finner sted på Hotell Bristol i Oslo 19 og 20 April 2018 - PÅMELDING HAR STARTET! 18.04.2018 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellHotell Bristol i OsloOslo universitetssykehus
Kurs i lindrende behandling (C-nivå)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-i-lindrende-behandling-c-niva-2018-04-23Kurs i lindrende behandling (C-nivå)23.04.2018 08:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Infertilitet - fra diagnose til behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/infertilitet-fra-diagnose-til-behandling-2018-04-26Infertilitet - fra diagnose til behandlingKurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.26.04.2018 07:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellKurset avholdes i Auditorium 2 på UNN Tromsø.Oslo universitetssykehus
10th World Research Congress of the European Association for Palliative Carehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/10th-world-research-congress-of-the-european-association-for-palliative-care-2018-05-2410th World Research Congress of the European Association for Palliative Care24.05.2018 07:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nasjonal-autismekonferanse-tonsbergkonferansen-2018-06-06Nasjonal autismekonferanse – TønsbergkonferansenVelkommen til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg juni 2018. Konferansen dekker hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. 05.06.2018 22:00:00KonferanseOseberg Quality Hotell i TønsbergOslo universitetssykehus
MASCC/ISOO 2018 - Annual Meeting on Supportive Care in Cancerhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/masccisoo-2018-annual-meeting-on-supportive-care-in-cancer-2018-06-28MASCC/ISOO 2018 - Annual Meeting on Supportive Care in Cancer28.06.2018 07:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Landskonferansen i Palliasjon 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/landskonferansen-i-palliasjon-2018-2018-09-12Landskonferansen i Palliasjon 201812.09.2018 08:00:00KonferanseOslo universitetssykehus
Nasjonal konferanse for ledere i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nasjonal-konferanse-for-ledere-i-tsb-2018-09-13Nasjonal konferanse for ledere i TSBDen første nasjonale TSB-lederkonferansen var en stor suksess. Neste års konferanse avholdes i september 2018, og er en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsbygging mellom linjeledere i TSB fra hele landet. 12.09.2018 22:00:00KonferanseThon Hotell Vettre Oslo universitetssykehus
LAR-konferansen 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lar-konferansen-2018-2018-10-18LAR-konferansen 2018Den 12. LAR-konferansen avholdes 18. og 19. oktober 2018 på Meet Ullevaal i Oslo17.10.2018 22:00:00KonferanseMeet Ullevaal Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevaal StadionOslo universitetssykehus
International Seminar of EAPC RN and the Reference Group on Public Health and Palliative Carehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/international-seminar-of-eapc-rn-and-the-reference-group-on-public-health-and-palliative-care-2018-10-26International Seminar of EAPC RN and the Reference Group on Public Health and Palliative Care26.10.2018 07:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
8th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Networkhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/8th-international-seminar-of-the-european-palliative-care-research-centre-and-the-eapc-research-network-2018-12-128th International Seminar of the European Palliative Care Research Centre and the EAPC Research Network12.12.2018 08:00:00FagseminarOslo universitetssykehus

Faste arrangementer

Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akromegali-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeAkromegali, kurs for pasienter og deres pårørendeKurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Systemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/systemisk-lupus-erythematosus-sle-lupus-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeSystemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendeEt mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-e-lering-kurs-1-og-2Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet. Oslo universitetssykehus
Sykepleiesamtale om Hudsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sykepleiesamtale-om-hudsykdomSykepleiesamtale om HudsykdomTilbud for pasienter med hudsykdom som ønsker samtale og veiledning om lokalbehandling av huden med bad, salver og kremer.Oslo universitetssykehus
Minoritetshelse: Temasamlinger i bydelenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/minoritetshelse-temasamlinger-i-bydeleneMinoritetshelse: Temasamlinger i bydeleneLMS barn og unge, har tilrettelagte temasamlinger for minoritetsspråklige foreldre ute i bydeler, på Grønland, Tøyen, Oslo sentrum og Furuset. Da holder vi til på skoler, barnehager, frivillighetssentraler eller aktivitetshus.Oslo universitetssykehus
Myositt, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/myositt-mestringskursMyositt, mestringskursMange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.Oslo universitetssykehus
Nevroendokrin kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nevroendokrin-kreft-mestringskursNevroendokrin kreft, mestringskursKurs til deg som har Nevroendokrin kreft og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Nyrekurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyrekursNyrekursEt undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-mestringskursNyre- og/eller pancreastransplanterte, mestringskursMange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
Hode- og halskreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hode-og-halskreft-mestringskursHode- og halskreft, mestringskursKurs for deg med kreft i øre,- nese- og halsregionen og som skal gjennomgå strålebehandling, og dine pårørende. Det arrangeres kurs flere ganger i året. Oslo universitetssykehus
Osteoporose med brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-med-brudd-mestringskursOsteoporose med brudd, mestringskursEt tilbud til deg med osteoporose som har hatt et eller flere bruddOslo universitetssykehus
Osteoporose uten brudd, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporose-uten-brudd-mestringskursOsteoporose uten brudd, mestringskursEt tilbud for deg med osteoporose som ikke har hatt brudd Oslo universitetssykehus
Psykisk helse, temakvelderhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/psykisk-helse-temakvelderPsykisk helse, temakvelder12 ganger i året arrangeres det temakveld, med ulike temaer innen psykisk helse. Temakveldene er gratis, og er åpne for pasienter, pårørende og fagpersoner Oslo universitetssykehus
Multippel sklerose, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/multippel-sklerose-mestringskursMultippel sklerose, mestringskursMestringskurs for nydiagnostiserte voksne med MS Oslo universitetssykehus
Rus - mestre jobben, mestre livethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/rus-mestre-jobben-mestre-livetRus - mestre jobben, mestre livetDette er et intensivt 14-dagers mestringstilbud til arbeidstakere som er, eller står i fare for å bli sykmeldte, og der sykefraværet har sammenheng med et problematisk forhold til alkohol og/eller andre rusmidlerOslo universitetssykehus
Mikroskopikurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mikroskopikursMikroskopikursKontordiagnostikk og mikroskopi av genitale infeksjonerOslo universitetssykehus
Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomHjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Oslo universitetssykehus
Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplanterte-mestringskursHjerte- og lungetransplanterte, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Hydrocephalus, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-mestringskursHydrocephalus, mestringskursDet arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Hypotyreose og hypertyreosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypotyreose-og-hypertyreoseHypotyreose og hypertyreoseMestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Oslo universitetssykehus
Irritabel tarm syndrom - IBShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm syndrom - IBSMestringskurs for deg med IBSOslo universitetssykehus
Kreft, parforhold og familielivhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-parforhold-og-familielivKreft, parforhold og familielivVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftOslo universitetssykehus
Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-kronisk-myelogen-leukemi-kmlKreft, kronisk myelogen leukemi (KML)kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.Oslo universitetssykehus
Levertransplantasjon, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-mestringskursLevertransplantasjon, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Oslo universitetssykehus
Mixed connective tissue disease (MCTD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mixed-connective-tissue-disease-mctdMixed connective tissue disease (MCTD)Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeOslo universitetssykehus
ME / CFS, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/me-cfs-mestringskursME / CFS, mestringskursDet arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus
Mindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mindfullnessstressmestring-kurs-for-kreftpasienterMindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterSom deltager på kurset vil du lære noen verktøy for å redusere og forebygge negativt stress og lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv.Oslo universitetssykehus
Osteoporoseskolenhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/osteoporoseskolenOsteoporoseskolenTo-dagers kurs Osteoporoseskolen er et kurstilbud for deg som har hatt ditt første brudd og blitt diagnostisert med osteoporose. Målet med kurset er å gi kunnskap om osteoporose og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomInformasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål. Oslo universitetssykehus
Den 5. Nordiske Miljøterapi konferansen 2018https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/den-5-nordiske-miljoterapi-konferansen-2018Den 5. Nordiske Miljøterapi konferansen 2018Den 5 Nordiske Miljøterapikonferansen i regi av RASP finner sted på Hotell Bristol i Oslo 19 og 20 April 2018 - HOLD AV DATOENE !Oslo universitetssykehus
Epilepsi og mestring - e-læringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-mestring-e-leringskursEpilepsi og mestring - e-læringskursSpesialsykehuset for epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Fatigue/tretthet etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatiguetretthet-etter-kreftbehandlingFatigue/tretthet etter kreftbehandlingMange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Oslo universitetssykehus
Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-fysiske-aktivitetstilbudpusterommetKreft, fysiske aktivitetstilbud/PusterommetTilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Oslo universitetssykehus
Gastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gastrointestinal-stromal-tumor-gist-mestringskursGastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskursMange pasienter med GIST, gastrointestinal stromal tumor, og deres pårørende har ofte behov for å vite mer om sykdom og behandling, og møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
GUCH, medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-medfodt-hjertefeilGUCH, medfødt hjertefeilDet arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Oslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-mestringskursGynekologisk kreft, mestringskursErfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
HIV, Grunnkurs for HIV-positivehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hiv-grunnkurs-for-hiv-positiveHIV, Grunnkurs for HIV-positiveEt tilbud til deg som er HIV-positivOslo universitetssykehus
Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerneslag-temamote-for-slagrammede-og-deres-parorendeHjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendeTre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Hjernesvulst, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-mestringskursHjernesvulst, mestringskursEt mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Oslo universitetssykehus
Hjerte, "kom i gang"-treninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-kom-i-gang-treningHjerte, "kom i gang"-trening«KOM I GANG» trening er et tilbud til deg som er hjerteoperert, har hatt hjerteinfarkt eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs om narkolepsi - for lærerehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-om-narkolepsi-for-lerereE-læringskurs om narkolepsi - for lærereE-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset. Oslo universitetssykehus
Starthjelp, - kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelp-kurs-for-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelserStarthjelp, - kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserStarthjelp arrangeres to ganger per år. Kurset går over fire dager.Oslo universitetssykehus
E-læringskurs: Epilepsimedisiner https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/e-leringskurs-epilepsimedisiner-E-læringskurs: Epilepsimedisiner Kurset gir informasjon og praktiske råd om epilepsimedisiner til de som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Pasienter har vært med i utviklingen av kurset.Oslo universitetssykehus
New e-learning in english: Living with epilepsyhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/new-e-learning-in-english-living-with-epilepsyNew e-learning in english: Living with epilepsyA brief introduction about epilepsy for own mastering, security and understanding to improve quality of life. For patients and their relatives.Oslo universitetssykehus
Sårskole for helsepersonellhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarskole-for-helsepersonellSårskole for helsepersonellSårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonellOslo universitetssykehus
Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftoperertehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-samtalegruppe-for-brystkreftopererteBrystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererteDet arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Oslo universitetssykehus
Brystkreft, lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-lerings-og-mestringskursBrystkreft, lærings- og mestringskursDet arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Oslo universitetssykehus
Cerebral parese (CP) - Ungdomstreffhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cerebral-parese-cp-ungdomstreffCerebral parese (CP) - UngdomstreffVi arrangerer treff for ungdom med CP, der du kan komme å møte andre med liknende erfaringer som deg, være deg selv og prate om hvordan du kan leve best mulig med funksjonsnedsettelser. Oslo universitetssykehus
CFS/ME- Gruppetilbud til ungdom og deres foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cfsme-gruppetilbud-til-ungdom-og-deres-foresatteCFS/ME- Gruppetilbud til ungdom og deres foresatteParallelle samlinger for ungdom fra 13- 18 år og deres foresatte. Oslo universitetssykehus
Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stomi-eller-reservoaropererte-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeStomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendeKurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Oslo universitetssykehus

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.