Arrangementer

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende

Trinn 1 teorikurs for sykepleiere på spesialavdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/trinn-1-teorikurs-for-sykepleiere-pa-spesialavdeling-2017-01-23Trinn 1 teorikurs for sykepleiere på spesialavdelingTrinn 1 er et teorikurs for sykepleiere som jobber på spesialavdelinger og/eller akuttmottak. Det blir forelest i ulike emner og foreleserne er først og fremst knyttet til Oslo universitetssykehus.23.01.2017 07:30:00FagseminarUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Inn hovedport, følg veien til venstre mot Kiwi, videre oppover gateløpet til bygg 36 på venstre side. Hovedinngang bygg 36 er på baksiden av bygget. Følg skilting.Oslo universitetssykehus
Kurs for ungdom med CFS/ ME og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kurs-for-ungdom-med-cfs-me-og-deres-parorende-2017-01-25Kurs for ungdom med CFS/ ME og deres pårørendeÅ leve med diagnosen CFS/ ME kan gi utfordringer i hverdagen. Det å møte andre i tilsvarende situasjon kan være nyttig, både for deg som er syk og for dine foresatte. Vi tilbyr pararelle samlinger for ungdom og foreldre/ foresatte.25.01.2017 16:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusSøsterhjemmetOslo universitetssykehus
Nevroendokrine svulster - kurs for pasienter og deres pårørende 26. og 27. januar 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nevroendokrine-svulster-kurs-for-pasienter-og-deres-parorende-26-og-27-januar-2017-2017-01-26Nevroendokrine svulster - kurs for pasienter og deres pårørende 26. og 27. januar 2017Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen ofte like viktig. Kursdagene består av forelesninger av helsepersonell, plenums- og gruppediskusjoner. 26.01.2017 09:00:00KursLærings- og mestringssenteret på RikshospitaletKurset skal holdes i lokaler tilknyttet Oslo UniversitetssykehusOslo universitetssykehus
Somatiske aspekterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/somatiske-aspekter-2017-01-27Somatiske aspekter1 dagskurs om somatiske aspekter relatert til spiseforstyrrelser. - NB! Påmeldingsfrist er ute - kurset er fulltegnet !27.01.2017 08:00:00KursUllevål sykehus - bygg 453 etg Møterom "Galeien" NB! Inngang til venstre for hovedinngang på kortsiden av bygget.Følg skilting.Oslo universitetssykehus
Kreft i allmennpraksis- fra forebygging til palliasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-i-allmennpraksis-fra-forebygging-til-palliasjon-2017-02-02Kreft i allmennpraksis- fra forebygging til palliasjon02.02.2017 07:00:00FagseminarUllevål sykehusBygg 2 SøsterhjemmetOslo universitetssykehus
Nettverksmøte i flerkulturelt nettverk for habiliteringstjenestene for barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverksmote-i-flerkulturelt-nettverk-for-habiliteringstjenestene-for-barn-og-unge-2017-02-02Nettverksmøte i flerkulturelt nettverk for habiliteringstjenestene for barn og ungeMøte i fagnettverk med tema habilitering for barn og familier med minoritetsbakgrunn. 02.02.2017 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusRHABU, Ullevål sykehus bygg 31 B, 2.etasjeOslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 07.-15. februar 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-og-deres-parorende-kurs-07-15-februar-2017-2017-02-07Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 07.-15. februar 2017Mange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon. 07.02.2017 12:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Nettverksmøte for sykepleiere i habiliteringstjenestenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverksmote-for-sykepleiere-i-habiliteringstjenesteneNettverksmøte for sykepleiere i habiliteringstjenestene Årlig samling for sykepleiere som jobber i habiliteringstjenestene. 07.02.2017 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSamlingen avholdes på AHUSOslo universitetssykehus
Sorgstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sorgstotte-2017-02-13SorgstøtteSorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall. 13.02.2017 15:30:00KursUllevål sykehus - barnesenteret (bygg 9)Gruppene avholdes på Barnesenterets skole- og lekeavdeling, Ullevål sykehus.Oslo universitetssykehus
Temakveld 13. februar - angsthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/temakveld-13-februar-angst-2017-02-13Temakveld 13. februar - angstVi ønsker pasienter, pårørende og andre interesserte velkommen til temakveld.13.02.2017 16:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Oslo universitetssykehus
Introduksjon til nasjonal faglig retningslinje for avrusninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/introduksjon-til-nasjonal-faglig-retningslinje-for-avrusning-2017-02-15Introduksjon til nasjonal faglig retningslinje for avrusningNasjonal retningslinje for avrusning av rusmilder og vanedannende legemidler ble utgitt i mars 2016. Bli kjent med innholdet! 14.02.2017 23:00:00FagseminarGaustad sykehus - bygg 6Oslo universitetssykehus
Miljøterapi / Miljøterapeutiske perspektiverhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/miljoterapi-miljoterapeutiske-perspektiver-2017-02-16Miljøterapi / Miljøterapeutiske perspektiverMålgruppen er alle som jobber med spiseforstyrrelser, men kurset er spesielt rettet mot ansatte / ledere i institusjoner som har eller skal ha et miljøterapeutisk tilbud til denne pasientgruppen16.02.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehus - bygg 37RASP, Bygg 37 inng A, 2 etg, Undervisningsrommet (rom 2067)Oslo universitetssykehus
Astmaskole for foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskole-for-foresatte-2017-02-17Astmaskole for foresatteDagskurs i regi av Barnepoliklinikken, Lunge- og allergiseksjonen, Ullevål. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en foresatt deler sine erfaringer. 17.02.2017 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusUllevål hotell, bygg 10Oslo universitetssykehus
Styremøte Oslo universitetssykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-oslo-universitetssykehus-2017-02-17Styremøte Oslo universitetssykehus17.02.2017 09:00:00StyremøteForskningsbygget på RadiumhospitaletSeminarrom 1-2Oslo universitetssykehus
Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 2-3. mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akuttmedisinkurs-for-legevaktsleger-og-annet-legevaktpersonell-2-3-mars-2017-2017-03-02Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 2-3. mars 2017Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen. 02.03.2017 06:45:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Fagdager om smerte hos barn og unge med multifunksjonshemning.https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagdager-om-smerte-hos-barn-og-unge-med-multifunksjonshemning-2017-03-07Fagdager om smerte hos barn og unge med multifunksjonshemning. Det er store utfordringer knyttet til å kartlegge og behandle smerte hos denne sårbare gruppen barn og unge, derfor anser vi det som viktig og aktuelt å bidra til å øke fagpersoners kompetanse på dette området. 07.03.2017 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSted: Lokalene til RBUP, Gullhaugveien 1-3, Nydalen 0484 Oslo Oslo universitetssykehus
Leangkollseminaret 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/leangkollseminaret-2017-2017-03-09Leangkollseminaret 201708.03.2017 23:00:00FagseminarQuality Hotell Leangkollen i AskerOslo universitetssykehus
Epilepsi og autisme kurs 9. mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-autisme-kurs-9-mars-2017-2017-03-09Epilepsi og autisme kurs 9. mars 2017Kurs om dobbeldiagnosen epilepsi og autisme (ASD) for personell som arbeider i habiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller i skolen09.03.2017 07:45:00KursSSE SandvikaUndervisningspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98, SandvikaOslo universitetssykehus
Trinn 2 - teorikurs for sykepleiere/spesialsykepleierehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/trinn-2-teorikurs-for-sykepleierespesialsykepleiere-2017-03-13Trinn 2 - teorikurs for sykepleiere/spesialsykepleiere12.03.2017 23:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusStore auditorium, bygg 6 Oslo universitetssykehus
ADOS-2 kurs mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/ados-2-kurs-mars-2017-2017-03-13ADOS-2 kurs mars 2017Introduksjonskurs i ADOS 2 13.03.2017 08:00:00KursThon hotel OperaOslo universitetssykehus
Fagdag om barneleddgikt (JIA) for fysioterapeuter og ergoterapeuterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fagdag-om-barneleddgikt-jia-for-fysioterapeuter-og-ergoterapeuter-2017-03-13Fagdag om barneleddgikt (JIA) for fysioterapeuter og ergoterapeuterFagdagen er beregnet på fysioterapeuter og ergoterapeuter som har liten erfaring med denne pasientgruppen, eller for deg som ønsker en oppdatering. 13.03.2017 08:30:00FagseminarRikshospitaletOppgang D1, 2. etg., rom 2082 – se oppslag!Oslo universitetssykehus
Tverrfaglig nasjonal nettverksdag i barnerevmatologihttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tverrfaglig-nasjonal-nettverksdag-i-barnerevmatologi-2017-03-14Tverrfaglig nasjonal nettverksdag i barnerevmatologiFysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesøstre, førskole-/lærere, sosionomer, BUP, oa. innen kommune, stat og privat med noe erfaring med pasientgruppen. 14.03.2017 08:30:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellRikshospitaletOppgang D1, 2. etg., rom 2082 – se oppslag!Oslo universitetssykehus
Levertransplanterte - opplæringstilbud for pasienter og pårørende 16. og 17. mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplanterte-oppleringstilbud-for-pasienter-og-parorende-16-og-17-mars-2017-2017-03-16Levertransplanterte - opplæringstilbud for pasienter og pårørende 16. og 17. mars 2017Mange levertransplanterte og deres pårørende har behov for større kunnskap etter transplantasjonen. På kurset treffer du andre i samme situasjon, og det er stor mulighet for diskusjon i plenum og erfaringsutveksling i gruppesamtaler.16.03.2017 08:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverksmote-for-sosionomer-i-habiliteringstjenestene-2017-03-16Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestene Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen. 16.03.2017 09:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 1)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pua-fordypning-traumelidelserpersonlighetsforstyrrelse-del-1-2017-03-22PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 1)Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme22.03.2017 09:00:00KursGaustad sykehus - bygg 5Oslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-2017-03-22Styremøte i Oslo universitetssykehusMøtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 222.03.2017 09:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pua-seminaret-2017-utviklingshemning-og-psykose-2017-03-27PUA-seminaret 2017 - utviklingshemning og psykosePUA-seminaret i 2017 vil belyse psykoselidelser hos mennesker med utviklingshemning / autisme knyttet til forståelse, utredning og behandling.27.03.2017 07:00:00FagseminarThon hotell Vika atrium, Oslo Oslo universitetssykehus
Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 28.mars-05. april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nyre-ogeller-pancreastransplanterte-og-deres-parorende-kurs-28mars-05-april-2017-2017-03-28Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 28.mars-05. april 2017Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere transplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.28.03.2017 11:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Perinataldag 30. mars 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/perinataldag-30-mars-2017-2017-03-30Perinataldag 30. mars 2017Perinataldagen er godkjent / søkt godkjent som ledd i videre- og etterutdanning innen allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og klinisk spesialist for sykepleiere.30.03.2017 06:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo kongressenter, Sal AOslo universitetssykehus
Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mentalization-based-treatment-mbt-for-antisocial-personality-disorder-aspd-2017-03-31Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).31.03.2017 06:30:00FagseminarUllevål sykehus - Øyeavdelingen (bygg 36)Auditorium på Øyeavdelingen, bygg 36 Ullevål.Oslo universitetssykehus
Starthjelpskurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/starthjelpskurs-for-foreldre-til-barn-med-funksjonsnedsettelser-2017-04-04Starthjelpskurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelserVelkommen til Starthjelp våren 201704.04.2017 07:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeUllevål sykehusSøsterhjemmetOslo universitetssykehus
Kronisk myelogen leukemi - lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende 20. og 21. april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kronisk-myelogen-leukemi-lerings-og-mestringskurs-for-pasienter-og-deres-parorende-20-og-21-april-2017-2017-04-20Kronisk myelogen leukemi - lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende 20. og 21. april 2017Mange pasienter som lever med KML har behov for å vite mer om sykdommen, behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til plenumsdiskusjoner og gruppesamtaler for erfaringsutveksling og nettverksbygging. 20.04.2017 07:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21.april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sjogrens-syndrom-kurs-for-pasienter-og-parorende-20-og-21april-2017-2017-04-20Sjøgrens syndrom - kurs for pasienter og pårørende 20. og 21.april 2017Mange pasienter med Sjøgrens syndrom har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. 20.04.2017 08:00:00KursRikshospitaletOslo universitetssykehus
Epilepsi og autisme 24. april 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-autisme-24-april-2017-2017-04-24Epilepsi og autisme 24. april 2017Kurs for foreldre, besteforeldre og andre nærpersoner som trenger kunnskap om epilepsi og autisme24.04.2017 06:30:00KursSSE SandvikaUndervisningspaviljongen ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE. Bygg D1 G.F. Henriksens vei 98, 1337 Sandvika. Oslo universitetssykehus
Avansert kurs i lindrende behandling (C-nivå)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/avansert-kurs-i-lindrende-behandling-c-niva-2017-04-24Avansert kurs i lindrende behandling (C-nivå)24.04.2017 08:00:00FagseminarOslo universitetssykehus
Basiskurs i habilitering 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/basiskurs-i-habilitering-2017-2017-04-24Basiskurs i habilitering 2017 Målet med kurset er å bidra til økt kompetanse og trygghet som tjenesteutøver i en tverrfaglig spesialisert habiliteringstjeneste.24.04.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellOslo universitetssykehus
Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverksmote-for-leger-i-habiliteringstjenestene-for-barn-og-unge-2017-04-27Nettverksmøte for leger i habiliteringstjenestene for barn og ungeSamling i nettverket for leger som arbeider i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.27.04.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusbygg 2A, 3.etasje rom 302Oslo universitetssykehus
Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akuttmedisinkurs-for-legevaktsleger-og-annet-legevaktpersonell-4-5-mai-2017-2017-05-04Akuttmedisinkurs for legevaktsleger og annet legevaktpersonell 4-5. mai 2017Kurset skal sette legevaktsleger og annet legevaktpersonell i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen.04.05.2017 05:45:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-2017-05-04Styremøte i Oslo universitetssykehus Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 204.05.2017 08:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
Familiekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibrosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/familiekurs-for-nydiagnostiserte-barn-med-cystisk-fibroseFamiliekurs for nydiagnostiserte barn med cystisk fibroseFormål med kurset er å gi grunnleggende informasjon om cystisk fibrose, treffe andre familier og utveksle erfaringer. 07.05.2017 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFrambu senter for sjeldne diagnoser, Siggerud, Ski kommuneOslo universitetssykehus
Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/arbeidsseminar-om-forskningsbasert-kunnskap-i-habilitering-2017-05-08Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habiliteringArbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering. 08.05.2017 08:00:00FagseminarPark Inn by Radisson Oslo Airport, Henrik Ibsens Vei, 2060 Gardermoen. Oslo universitetssykehus
PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 2)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pua-fordypning-traumelidelserpersonlighetsforstyrrelse-del-2-2017-05-10PUA Fordypning: Traumelidelser/personlighetsforstyrrelse (Del 2)Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme10.05.2017 07:00:00KursGaustad sykehus - bygg 5Oslo universitetssykehus
Hjernesvulstkurs: Det sitter i hodet, 11. og 12. mai 2017https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulstkurs-det-sitter-i-hodet-11-og-12-mai-2017-2017-05-11Hjernesvulstkurs: Det sitter i hodet, 11. og 12. mai 2017Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende. 11.05.2017 08:00:00KursVardesenteret/Pusterom på RadiumhospitaletOslo universitetssykehus
PUA Fordypning: Differensialdiagnostikk - Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/pua-fordypning-differensialdiagnostikk-hvordan-skille-psykisk-lidelse-fra-utviklingshemningautisme-2017-06-07PUA Fordypning: Differensialdiagnostikk - Hvordan skille psykisk lidelse fra utviklingshemning/autisme?Fordypningskurs i forståelse, utredning og behandling innen kjerneområdene traume og personlighetsforstyrrelser, psykoser, stemnings- og angstlidelser hos mennesker med utviklingshemning/autisme07.06.2017 10:30:00KursDikemark - Verkensveien 19Oslo universitetssykehus
Møte i ASK-nettverket for habiliteringstjenestene for barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mote-i-ask-nettverket-for-habiliteringstjenestene-for-barn-og-unge-2017-06-12Møte i ASK-nettverket for habiliteringstjenestene for barn og ungeTodagers samling i nettverket for fagpersoner som arbeider med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst.11.06.2017 22:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellSamlingen finner sted ved Sykehuset i Vestfold, Habiliteringssenteret Solvang, TønsbergOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-2017-06-22Styremøte i Oslo universitetssykehus Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 222.06.2017 08:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
Nasjonal konferanse for ledere i TSBhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nasjonal-konferanse-for-ledere-i-tsbNasjonal konferanse for ledere i TSBDen første nasjonale TSB-lederkonferansen i Norge er startskudd for oppbyggingen av en arena der ledere i TSB kan utveksle erfaring og kunnskap. 13.09.2017 22:00:00KonferanseThon Hotell Vettre Oslo universitetssykehus
Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestenehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/nettverksmote-for-sosionomer-i-habiliteringstjenestene-2017-09-14Nettverksmøte for sosionomer i habiliteringstjenestene Halvårlig samling for sosionomer som jobber med habilitering i regionen. 14.09.2017 08:00:00Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonellUllevål sykehusOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-2017-09-29Styremøte i Oslo universitetssykehus Møtested: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, Seminarrom 1 og 229.09.2017 08:00:00StyremøteOslo universitetssykehus
Styremøte i Oslo universitetssykehus https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/styremote-i-oslo-universitetssykehus-2017-10-26Styremøte i Oslo universitetssykehus Møtesred: Radiumhospitalet, Forskningsbygget, seminarrom 1 og 226.10.2017 08:00:00StyremøteOslo universitetssykehus

Fast

Mindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mindfullnessstressmestring-kurs-for-kreftpasienterMindfullness/stressmestring, kurs for kreftpasienterSom deltager på kurset vil du lære noen verktøy for å redusere og forebygge negativt stress og lære hvordan du kan være mer tilstede der du er i ditt daglige liv.Oslo universitetssykehus
Hjerte- og lungetransplanterte, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-og-lungetransplanterte-mestringskursHjerte- og lungetransplanterte, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en hjerte- eller lungetransplantasjon og dine pårørendeOslo universitetssykehus
Diabetes type 1, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-1-mestringskursDiabetes type 1, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 1 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Epilepsi hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-hos-barnEpilepsi hos barnDet arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs for pårørende til barn med epilepsi.Oslo universitetssykehus
Hydrocephalus - kunnskap og mestring, e-læringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-kunnskap-og-mestring-e-leringskursHydrocephalus - kunnskap og mestring, e-læringskursE-læringskurset er basert på medisinsk kunnskap og erfaringer med og fra pasienter ved Hydrocephalus-poliklinikken ved OUS Rikshospitalet. Kurset tar ca.20 minutter å gjennomføre.Oslo universitetssykehus
ME / CFS, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/me-cfs-mestringskursME / CFS, mestringskursDet arrangeres jevnlige mestringskurs for pasienter som er tilknyttet poliklinikken for ME ved Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus
Fatigue/tretthet etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/fatiguetretthet-etter-kreftbehandlingFatigue/tretthet etter kreftbehandlingMange som er blitt behandlet for kreft sliter med økt tretthet/fatigue. Du kan nå melde deg på kurs på vardesenteret for å lære mer om fatigue og hvordan du kan leve bedre med dette.Oslo universitetssykehus
Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommethttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-fysiske-aktivitetstilbudpusterommetKreft, fysiske aktivitetstilbud/PusterommetTilbud for pasienter under og etter kreftbehandling - på "Pusterommet" på Radiumhospitalet og Ullevål, eller ute i skogen ved Rikshospitalet (sistnevnte er et tilbud spesielt til barn).Oslo universitetssykehus
Gynekologisk kreft, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gynekologisk-kreft-mestringskursGynekologisk kreft, mestringskursErfaring og forskning viser at mange kvinner som er blitt behandlet for gynekologisk kreft kan ha utfordringer med senvirkninger etter avsluttet behandling. På kurset vil vi belyse temaer rundt dette. Kurset er både for pasienter og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Hjerte, "kom i gang"-treninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-kom-i-gang-treningHjerte, "kom i gang"-trening«KOM I GANG» trening er et tilbud til deg som er hjerteoperert, har hatt hjerteinfarkt eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål.Oslo universitetssykehus
Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt hos barn og unge, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-og-ulceros-kolitt-hos-barn-og-unge-mestringskursCrohns sykdom og Ulcerøs kolitt hos barn og unge, mestringskursEt mestringkurs for barn og ungdom som nettopp har fått diagnosen. Kurset har fokus på gode løsninger på hverdagens utfordringer, samt råd og veiledning fra fagpersoner.Oslo universitetssykehus
Musikkstundhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/musikkstundMusikkstundEt samarbeid mellom Dissimilis kompetansesenter, Barnehabiliteringen og LMS- barn, OUS, UllevålOslo universitetssykehus
Akromegali, kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/akromegali-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeAkromegali, kurs for pasienter og deres pårørendeKurs i gruppe for pasienter med akromegali og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Irritabel tarm syndrom - IBShttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/irritabel-tarm-syndrom-ibsIrritabel tarm syndrom - IBSMestringskurs for deg med IBSOslo universitetssykehus
GUCH, medfødt hjertefeilhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/guch-medfodt-hjertefeilGUCH, medfødt hjertefeilDet arrangeres jevnlig mestringskurs for pasienter med hjertefeil. Diagnosene varierer noe fra kurs til kurs.Oslo universitetssykehus
Crohns sykdom, kurs for pasienterhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/crohns-sykdom-kurs-for-pasienterCrohns sykdom, kurs for pasienterDet arrangeres mestringskurs (IBD-skole) for personer med Crohns sykdom. Her møter du andre i liknende situasjon, får informasjon og dialog med helsepersonell med fagkompetanse og brukere med erfaringskompetanse.Oslo universitetssykehus
Diabetes, kurs for døvehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-kurs-for-doveDiabetes, kurs for døveLæringstilbud til deg som er døv og ønsker mer kunnskap om diabetes type 2 og hvordan leve med diabetes i hverdagenOslo universitetssykehus
Diabetes type 2, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/diabetes-type-2-mestringskursDiabetes type 2, mestringskursTilbud til deg som har diabetes type 2 og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og hvordan leve med diabetes i hverdagen.Oslo universitetssykehus
Astmaskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/astmaskoleAstmaskoleAstmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen. Oslo universitetssykehus
Kolsskolehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kolsskoleKolsskoleKurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe. Oslo universitetssykehus
Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerte-informasjonsdag-for-deg-som-har-kransaresykdomHjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdomInformasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.Oslo universitetssykehus
Kreft, parforhold og familielivhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-parforhold-og-familielivKreft, parforhold og familielivVardesenteret på Radiumhospitalet tilbyr kurs om hvordan ta vare på parforhold og familieliv når noen i familien får kreftOslo universitetssykehus
Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kreft-kronisk-myelogen-leukemi-kmlKreft, kronisk myelogen leukemi (KML)kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.Oslo universitetssykehus
Mixed connective tissue disease (MCTD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/mixed-connective-tissue-disease-mctdMixed connective tissue disease (MCTD)Kurs for pasienter med bindevevssykdommen MCTD og deres pårørendeOslo universitetssykehus
HIV, Grunnkurs for HIV-positivehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hiv-grunnkurs-for-hiv-positiveHIV, Grunnkurs for HIV-positiveEt tilbud til deg som er HIV-positivOslo universitetssykehus
Cerebral parese (CP) - Ungdomstreffhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cerebral-parese-cp-ungdomstreffCerebral parese (CP) - UngdomstreffVi arrangerer treff for ungdom med CP, der du kan komme å møte andre med liknende erfaringer som deg, være deg selv og prate om hvordan du kan leve best mulig med funksjonsnedsettelser. Oslo universitetssykehus
Epilepsi, lev godt med ketogen dietthttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-lev-godt-med-ketogen-diettEpilepsi, lev godt med ketogen diettkurs for ungdom og voksne som behandles med ketogen diett ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og deres pårørende og nærpersoner. Lær mer om hvordan du best kan leve med ketogen diett i hverdagen og treff andre som har erfaringer rundt dette.Oslo universitetssykehus
Lungerehabiliteringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/lungerehabiliteringskursLungerehabiliteringskursLungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.Oslo universitetssykehus
Hypotyreose og hypertyreosehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hypotyreose-og-hypertyreoseHypotyreose og hypertyreoseMestringskurs for deg med høyt eller lavt stoffskifte (hypertyreose og hypotyreose)Oslo universitetssykehus
Gastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/gastrointestinal-stromal-tumor-gist-mestringskursGastrointestinal stromal tumor (GIST), mestringskursMange pasienter med GIST, gastrointestinal stromal tumor, og deres pårørende har ofte behov for å vite mer om sykdom og behandling, og møte andre i samme situasjonOslo universitetssykehus
Hjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjerneslag-temamote-for-slagrammede-og-deres-parorendeHjerneslag, temamøte for slagrammede og deres pårørendeTre ganger i halvåret arrangeres temasamlinger for slagrammede og deres pårørendeOslo universitetssykehus
Hjernesvulst, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hjernesvulst-mestringskursHjernesvulst, mestringskursEt mestringskurs for deg som lever med- eller har hatt en hjernesvulst (tumor) og dine pårørende Oslo universitetssykehus
CFS/ME- Gruppetilbud til barn/unge med foresattehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/cfsme-gruppetilbud-til-barnunge-med-foresatteCFS/ME- Gruppetilbud til barn/unge med foresatteSamlinger for barn og ungdom, der foresatte kan være medOslo universitetssykehus
Epilepsi og autisme hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-og-autisme-hos-barnEpilepsi og autisme hos barnDet arrangeres årlig lærings- og mestringskurs for pårørende og nærpersoner til barn og unge med epilepsi og autisme.Oslo universitetssykehus
Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/aldersrelatert-macula-degenerasjon-amdAldersrelatert macula degenerasjon (AMD)Sykehuset arrangerer jevnlig lærings- og mestringskurs for pasienter med AMD og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Døve og hørselshemmedehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/dove-og-horselshemmedeDøve og hørselshemmedeNasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr kurs til pasienter og deres pårørende som behandles ved NBHP.Oslo universitetssykehus
Brystkreft, samtalegruppe for brystkreftoperertehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-samtalegruppe-for-brystkreftopererteBrystkreft, samtalegruppe for brystkreftopererteDet arrangeres jevnlige samtalegrupper for kvinner som er brystkreftopererte Oslo universitetssykehus
Systemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/systemisk-lupus-erythematosus-sle-lupus-kurs-for-pasienter-og-deres-parorendeSystemisk lupus erythematosus - SLE (LUPUS), kurs for pasienter og deres pårørendeEt mestringskurs for pasienter som har SLE og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/epilepsi-e-lering-kurs-1-og-2Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet. Oslo universitetssykehus
Hydrocephalus, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/hydrocephalus-mestringskursHydrocephalus, mestringskursDet arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs og temakvelder, for både pasienter med Hydrocephalus og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Brystkreft, lærings- og mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/brystkreft-lerings-og-mestringskursBrystkreft, lærings- og mestringskursDet arrangeres jevnlig kurs for pasienter med brystkreft og deres pårørende. Oslo universitetssykehus
Stomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/stomi-eller-reservoaropererte-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeStomi- eller reservoaropererte - mestringskurs for pasienter og pårørendeKurset anbefales som en del av tilbudet til stomiopererte og pasienter som lever med reservoar og deres pårørende.Oslo universitetssykehus
Røykesluttveiledninghttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/roykesluttveiledningRøykesluttveiledningIndividuell røykesluttveiledningOslo universitetssykehus
Downs syndrom, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/downs-syndrom-mestringskursDowns syndrom, mestringskursTo ganger i året arrangeres det kurs for foreldre som har fått barn med Downs SyndromOslo universitetssykehus
Atopisk eksem - Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksemhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/atopisk-eksem-eksemskole-for-foresatte-til-barn-med-atopisk-eksemAtopisk eksem - Eksemskole for foresatte til barn med atopisk eksemFire ganger i året arrangeres pårørendesamlingen "Med fokus på atopisk eksem hos barn" Oslo universitetssykehus
Levertransplantasjon, mestringskurshttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/levertransplantasjon-mestringskursLevertransplantasjon, mestringskursDette er et tilbud til deg som har gjennomgått en levertransplantasjon og til dine pårørende Oslo universitetssykehus
Kols pårørendemøtehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/kols-parorendemoteKols pårørendemøteUndervisning for pårørende om kols. Oslo universitetssykehus
Tarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/tarmkreft-mestringskurs-for-pasienter-og-parorendeTarmkreft, mestringskurs for pasienter og pårørendeKurs for deg som får, eller har fått behandling for tarmkreft, og dine pårørende. På kurset får du informasjon om sykdom og behandling og du vil møte pasienter og pårørende som er i samme situasjon.Oslo universitetssykehus
Amputasjon, temamøtehttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/amputasjon-temamoteAmputasjon, temamøteSykehuset arrangerer temamøter for personer som har gjennomgått amputasjon.Oslo universitetssykehus
Sårskole for helsepersonellhttps://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/sarskole-for-helsepersonellSårskole for helsepersonellSårskolen er et 2 dagers kurs for helsepersonellOslo universitetssykehus