Kontakt oss

Telefon sentralbord 91 50 27 70

(fra utland +47 91 50 27 70)


Aker: 22 89 40 00

Radiumhospitalet: 22 93 40 00

Rikshospitalet: 23 07 00 00
Spesialsykehuset for epilepsi – SSE: 67 50 10 00

Ullevål: 22 11 80 80

Om du blir syk - ambulanse, legevakt eller fastlege?

Ring 113 (ambulanse) hvis du er veldig syk eller hardt skadet

Telefonen er åpen 24 timer.

Når du ringer må du si:

 1. Hvor er personen (adressen er viktig)?
 2. Hva er problemet?
 3. Er personen våken og kan snakke?
 4. Puster personen normalt?

Du må være rolig og svare på spørsmål. Du må gjøre det du får beskjed om.

Ring fastlegen din hvis du er syk

Hvis du er syk, men kan vente noen timer eller dager.

 Se mer informasjon om fastleger på helsenorge.no

Ring 116 117 (legevakten) hvis du er så syk at du ikke kan vente på time hos fastlegen din

Oslo har to legevakter:

 • Legevakt Aker
  Adresse: Trondheimsveien 235, bygg 4 og 10.
  Allmennlegevakt. Behandler ikke skader. Åpent: 16.00- 01.30 (10.00- 01.30).
 • Legevakt Storgata
  Adresse: Storgata 40.
  Behandler alt som haster, også skader, vold og overgrep. Åpent 24 timer.

Se mer informasjon om legevakten på oslo.kommune.no 

Endre eller avbestille time


Du må ta kontakt med avdelingen du er innkalt til for å endre, avbestille, bestille eller bekrefte timeavtaler dersom dette fremgår av innkallingsbrevet du har fått av sykehuset. Endrer eller avbestiller du timen innen 24 timer før avtale - slipper du å betale dobbel egenandel.

Innsyn i egen pasientjournal

Du har rett til å se hva som står i pasientjournal din og til å få utlevert kopi av alle dokumentene i journalen. Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

Oslo universitetssykehus bruker elektronisk pasientjournal i tillegg til at det oppbevares gamle papirjournaler i arkivene.

Les mer om og be om innsyn i egen pasientjournal

Klage på behandling

Hvis du vil gi oss en tilbakemelding enten på behandling, diagnostikk, kommunikasjon, rettigheter, måten du er blitt møtt på eller annet som du ønsker svar på, må du sende en skriftlig klage.

Les mer om klagerett og erstatning

E-postmottak

Vanlig e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.

Send derfor ikke e-post med sensitive personopplysninger (som informasjon om din sykdom, diagnose og ditt personnummer) eller andre opplysninger underlagt taushetsplikt.

Personlige spørsmål av medisinsk art kan vi dessverre ikke svare på per e-post.

Sykehusets e-postmottak: post@oslo-universitetssykehus.no

Sykehuset har opprettet en sikker meldingstjeneste på MinJournal.no, for kommunikasjon med utvalgte pasientgrupper.

Følgende avdelinger har tatt i bruk denne tjenesten: 

 • Cochlea-enheten, Rikshospitalet
 • Hjertetransplantasjon, Rikshospitalet
 • Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Rikshospitalet
 • Avdeling for blodsykdommer (kun for bløderne)
 • Olafiaklinikken
 • Infeksjonspoliklinikken, Ullevål (kun HIV/AIDS)
 • Avdeling for behandlingshjelpemidle
 • Norsk Senter for Cystisk Fibrose
 • PKU-enhetenPostadresser

Postadresser


Sykehusene

Oppgi hvilken klinikk, avdeling eller seksjon henvendelsen gjelder, eventuelt også hvilken person,
slik at vi vet hvem er rett mottaker på det enkelte sykehus. Se avdelinger og steder fra A-Å.

Oslo universitetssykehus HF
Aker sykehus
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus HF
Spesialsykehuset for epilepsi - SSE
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Foretaksledelsen

Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Henvisninger og pasientrelatert post adresseres i henhold til veiledning på vår henvisningsside

Besøks- og leveringsadresser

Sykehusene

Oslo universitetssykehus, Aker sykehus
Besøks- og leveringsadresse
Trondheimsveien 235
0586 Oslo
Aker sykehus

Spesialsykehuset for epilepsi
G.F. Henriksens vei 29
1337 Sandvika
SSE

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Besøks- og leveringsadresse
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Besøks- og leveringsadresse
Ullernchausseen 70
0379 Oslo
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Besøks- og leveringsadresse
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Ullevål sykehus

Foretaksledelsen

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Bygg 1, 1. et.

Henvisninger

Oslo universitetssykehus har kun en henvisningsadresse. Henvisninger merkes med medisinsk fagområde.

Se henvisningssiden for detaljer

Mediekontakt

Alle henvendelser fra mediene kan rettes til sykehusets medievakt.

Kontakt medievakt

Gaver til sykehuset

Oslo universitetssykehus mottar gaver fra privatpersoner, foreninger, selskaper og andre.

Les mer om hvordan du eller din bedrift kan gi gave til sykehuset

For næringslivet som vil bidra med utstyr:

Kontakt Helse Sør-Øst: innspill-korona@helse-sorost.no

For industri/leverandører

Kontakt Sykehusinnkjøp: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

For media

Spørsmål om utstyr skal sendes til medievakt@helse-sorost.no

Leverandører og legemiddelfirma skal sende invitasjoner til kurs og konferanser til de aktuelle leverandørkontaktene i den enkelte klinikk.

Fakturaadresse


Oslo universitetssykehus HF
Regnskap Inngående faktura
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Klage på en faktura:

Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer 993 467 049

Nettstedskontakter

Nettstedet blir driftet av Kommunikasjonsstaben i samarbeid med avdelingsredaktørene til hver enkelt klinikk på sykehuset.

Nettansvarlig

May Cicilie Voldhaug, Mobil 938 94 093
E-post: mayvol@ous-hf.no

Webmaster

Bjørn Tiller, Mobil 992 72 914 / Kontor 23 01 50 39
E-post: bjorn.tiller@ous-hf.no

Contact Oslo University Hospital - English pages

Oslo University Hospital - English pages 

Fant du det du lette etter?