Klinikkens forskergrupper AKU

Forskning

Her kan du finne informasjon om klinikkens forskergrupper.

Forskergruppene

 • Anestesi- og intensivmedisin

  Gruppen omfatter et bredt spektrum av forskningsaktiviteter innen anestesirelaterte emner og intensivmedisinske problemstillinger.

 • Forskningsgruppe Traumatologi

  Som et av Europas største traumesentre har Oslo universitetssykehus et betydelig ansvar for å bidra til bedret behandling av alvorlig skadde og i utvikling av skadeforebyggende tiltak.

 • Forskningsgruppe hjertestans (OSCAR)

  Gruppen har hovedfokus på hjertestansforskning, både klinisk, eksperimentelt og ved opplæring i hjertelungeredning.

 • Forskningsgruppe sykepleie

  Forskningen er knyttet opp mot symptomer, livskvalitet og forebygging som har betydning for den akutt og kritisk syke pasienten.

 • Image guided general surgery and intervention

  Our group focuses on research on the results of new minimally invasive surgical techniques in addition to development of new procedures.

 • Klinisk og eksperimentell kardiovaskulær overvåkning

  Gruppen har som mål å utvikle og teste ny teknologi for, kardiovaskulær overvåkning, kardiovaskulær respons på nye kardiovaskulære terapier og myokardfunksjon i terapeutisk hypotermi og alvorlig sepsis.

 • MR-veiledet fokusert ultralydbehandling

  Gruppen har fokus på å utforske nytten av MR-veiledet fokusert ultralydbehandling.

 • Medisinsk Robotikk, visualisering og navigasjon

  The Medical Robotics, visualization and navigation group, develops cutting edge technological solutions which support minimally invasive procedures and patient monitoring.

 • Smertemedisin

  Forskningsgruppe smertemedisin består av flere undergrupper som arbeider på forskjellige felter innen smerteforskning.

 • Trådløs biomedisinsk sensornettverk

  Gruppen arbeider med å utvikle trådløse sensorsystemer for diagnostikk, behandling og fjern monitorering av pasienter. Vi kombinerer metoder fra syntetisk biologi, nanoteknologi og IKT til å designe og utvikle neste generasjons trådløse sensorsystemer.

Fant du det du lette etter?