HELSENORGE

Postoperativ Radiumhospitalet

Ved denne seksjonen gir vi sykepleie til pasienter som har gjennomgått fra små til store kirurgiske inngrep på grunn av kreft. Oppholdet hos oss kan variere fra timer til flere dager. Vi tar også imot pasienter som krever spesiell eller avansert form for overvåkning.

Smertebehandling til postoperative, palliative og kroniske smertepasienter er et prioritert område ved vår seksjon. 

Hos oss vil pasienten møte sykepleiere med spesialkompetanse innen intensiv, smerte og onkologi (kreft).

Fant du det du lette etter?