HELSENORGE

Postoperativ Radiumhospitalet

Ved denne seksjonen kommer pasienter med forskjellige kreftdiagnoser. Vi gir sykepleie til pasienter som har gjennomgått fra mindre til store avanserte kirurgiske inngrep. Oppholdet hos oss kan variere fra noen timer til flere dager. Vi tar også imot pasienter som krever en spesiell eller krevende form for overvåkning.

Smertebehandling er et prioritert område ved vår seksjon. Det utføres smertebehandling til postoperative-, palliative- og kroniske smertepasienter.

Her hos oss vil pasienten møte sykepleiere med spesialkompetanse innen intensiv, smerte og onkologi.

Fant du det du lette etter?