Forskningsgruppen Friluftssykehuset OUS

Målet med Friluftssykehuset er å styrke den ordinære sykehusbehandlingen av pasientene gjennom naturopplevelser inne og ute. Den arkitektoniske utformingen og beliggenheten til Friluftssykehuset gir et helt spesielt terapeutisk rom. 

Kontaktinformasjon

Gruppeleder Maren Østvold Lindheim, Spesialist i barn og ungdomspsykologi.

Telefon: 23074942/40
Epost: maren.lindheim@ous-hf.no

Kontaktinformasjon til gruppens medlemmer finnes lengre ned på siden.

Besøksadresse/Postadresse

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, E3 4 etg.

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, OUS, Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Beskrivelse av forskningsprofil

Ideen om Friluftssykehuset er utviklet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), OUS i samarbeid med Stiftelsen Friluftssykehuset og arkitektkontoret Snøhetta.

S-BUP har utviklet behandlingstilbudet ved Friluftssykehuset OUS, bistått i etableringen av Friluftssykehuset ved Sørlandet sykehus og tilrettelagt for forskning på friluftssykehus. En sentral samarbeidspartner i forskningsarbeidet er Høgskolen i Innlandet, og flere av forskningsgruppens medlemmer er tilknyttet fagområdet miljøpsykologi og innovasjon. 

Langsiktige mål

Målet med Friluftssykehuset er å styrke den ordinære sykehusbehandlingen av pasientene gjennom naturopplevelser inne og ute. Den arkitektoniske utformingen og beliggenheten til Friluftssykehuset gir et helt spesielt terapeutisk rom. 

Forskningsgruppens langsiktige mål er å utvide kunnskapsgrunnlaget innen helsebygginnovasjon, psykoterapeutiske intervensjoner og betydningen av natur og naturmaterialer for psykisk og fysisk helse gjennom bruk av friluftssykehus.  Vi ønsker å gjennomføre studier som holder høy vitenskapelig kvalitet, og som kan påvirke praksis i Norge og internasjonalt, til det beste for pasientene.

Gruppens medlemmer

Trond H. Diseth, tdiseth@ous-hf.no, avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Åshild Lappegard Hauge, ashild.hauge@inn.no, førsteamanuensis miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet, https://www.inn.no/om-hoegskolen/ansatte/ashild-hauge

Svein Åge Kjøs Johnsen, Svein.Johnsen@inn.no, førsteamanuensis miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet, https://www.inn.no/om-hoegskolen/ansatte/svein-johnsen

Carina Ribe Fernee, carina.fernee@sshf.no, Forsker, PhD FoU
Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Prosjekter

Doktorgrader:

Utlysning av PhD-stilling med doktorgrad som siktemål. Stillingen er knyttet til miljøpsykologigruppen på Handelshøgskolen Innlandet, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, og PhD.-programmet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor (INTOP). Stillingen er et samarbeid med forskningsgruppen ved Friluftssykehuset OUS og S-BUP OUS. Stillingen innebærer innovasjonsforskning på natur og naturmaterialer i helsebygg, gjennom bruk av friluftssykehus.

Masteroppgaver:   

Anne Hagerup Larsen: Terapeuters erfaringer med hvordan friluftssykehuset virker inn på terapi med alvorlig og kronisk syke barn: En kvalitativ studie (ferdigstilt mai 2020) Master i miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet

Ibrar Mansur: Master i miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet

Berit Sindig-Larsen: Friluftssykehuset ved Rikshospitalet - en kvalitativ studie om muligheter og barrierer for bruk. Master i Folkehelse, NMBU

Samarbeid

  • OUS, Barne- og ungdomsklinikken
  • Høgskolen i Innlandet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
  • Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Utvalgte publikasjoner

Johnsen, S.Å.K., Lindheim, Ø.M., & Hauge, Å.L. (submitted). Terapirommet er ikke et nøytralt rom. Om Friluftssykehuset og potensialet i de fysiske omgivelsene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Kronikk: Friluftssykehuset. Lindheim, Ø.M., Johnsen, S.Å.K., Hauge, Å.L., & Diseth, T.H. (2020). Friluftssykehuset. Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Hauge, Å. L. (2020, November 19-20). Symbol aesthetics as an approach to influence both well-being and environmental behavior [Key-note]. The fourth Conference on Environmental Psychology in Lillehammer/ digital, Norway. https://eng.inn.no/conferences/conference-on-environmental-psychology-2020

Johnsen, S. Å., Hauge, Å. L. & Lindheim, M. Ø. (2020, November 19-20). Developing the therapeutic potential of nature cabins in outpatient and inpatient care [Presentation, session Nature and health]. The fourth Conference on Environmental Psychology in Lillehammer/ digital, Norway. https://eng.inn.no/conferences/conference-on-environmental-psychology-2020

Fant du det du lette etter?