HELSENORGE

NSCF Norsk senter for cystisk fibrose

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er nasjonalt kompetansesenter for personer med cystisk fibrose, primær ciliær dyskinesi (PCD) og Shwachman-Diamond syndrom (SDS), deres pårørende og for fagpersoner som jobber med disse diagnosene. NSCF er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Fant du det du lette etter?