NSCF Norsk senter for cystisk fibrose

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er nasjonalt kompetansesenter for personer med cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi (PCD) og Schwachman-Diamond syndrom (SDS), deres pårørende og for fagpersoner som jobber med disse diagnosene. NSCF er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kontakt

Telefon
23 01 55 90
08.00 - 15.00 mandag - fredag
E-post
Postadresse
Norsk senter for cystisk fibrose
Oslo Universitetssykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - bygg 31
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Google maps)
Thulstrups gate (Vestre gate)

Arrangementer