Norsk senter for cystisk fibrose

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Om oss

Norsk senter for cystisk fibrose skal bidra til at personer med cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og Shwachman-Diamond syndrom får likeverdig tilgang til et kompetansetjenestetilbud og helsetjenester gjennom sine livsløp.
 

Sentrale oppgaver for Norsk senter for cystisk fibrose er:

Bygge opp og formidle kompetanse
Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, til andre tjenesteytere og brukere Overvåke og formidle forsnings- og behandlingsresultater
Delta i forskning og etablering av forskernettverk
Bidra  med undervisning i høyere utdanning
Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
Etablere faglige referansegrupper
Rapportere årlig til helse- og omsorgsdepartementet eller til det organ som departementet bestemmer

Ansatte

Her finner du oversikt over alle ansatte på Norsk senter for cystisk fibrose  

Henvisninger til Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus har ett felles sentralt henvisningsmottak. Sentralt henvisningsmottak tar imot alle generelle henvisninger til Oslo universitetssykehus, enten henvisningen sendes elektronisk eller med vanlig post.

Her finner du adresser og informasjon om henvisningsrutiner

Henvisning til Norsk senter for cystisk fibrose

Norsk senter for cystisk fibrose er et lavterskeltilbud. Alle fagpersoner og brukere kan ta direkte kontakt med senteret ved behov.

Nyttige lenker

Helsebiblioteket har opprettet en side hvor du blant annet finner samlet kunnskap om sjeldne diagnoser, informasjon for fagpersoner og pasientinformasjon. Gjelder også kunnskap om våre diagnoser.

European Cystic Fibrosis Society

Norsk forening for cystisk fibrose

Rarelink. Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Aktuelle saker

Kurs og konferanser

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.