HELSENORGE

Kaftrio er nå godkjent for pasienter med cystisk fibrose

Endelig kan pasienter med cystisk fibrose som er over 6 år og som har minst én mutasjon med F508del få tilbud om behandling med Kaftrio. Vi håper å kunne starte opp med de første pasientene i begynnelsen av juni. 

​Det vil ta ​5​ uker fra Kaftrio er finansiert i Norge til medikamentet er tilgjengelig i apotekene og kan skrives ut på resept.

Det er utarbeidet en behandlingsprotokoll for hvem som kan få behandlingen, hvilke undersøkelser som bør tas og hvordan behandlingen og oppfølgingen bør være.


Her finner du spørsmål og svar om behandling med Kaftrio og Kalydeco ved cystisk fibrose:Spørsmål-og-svar-om-behandling-med-Kaftrio-og-Kalydeco-ved-cystisk-fibrose.aspx