Allergi og lunge FoU (BAR)

Forskningsgruppen til Barneavdeling for allergi og lungesykdommer heter ORAACLE (Oslo Research group of Asthma and Allergy in Children, the Lung and Environment). Gruppen har som formål å redusere byrden av allergiske og lungesykdommer hos barn og unge. Dette gjør vi ved å initiere, gjennomføre og lede høykvalitetsstudier innen astma, allergi og lungesykdommer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Allergi og lunge FoU (BAR)

Allergi og lunge FoU (BAR)

Vi har flere pågående forskningsprosjekter, deriblant PreventADALL, Take-away food allergy og NAPiC. Studiene er designet for å identifisere risikofaktorer, forstå mekanismer, optimaliserer diagnostikk og behandling, samt forebygge utvikling og byrden av astma, allergiske sykdommer og andre lungesykdommer.


Forskningsgruppen er lokalisert ved Barne- og undomsklinikken, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer. Datainnsamlingen foregår også ved Sykehuset Østfold og ved Karolinska Institutet/Sjukhuset i Stockholm.

Les mer om forskningsgruppen ORAACLE her 


Foto av Karin C. Lødrup Carlsen  Forskningsgruppen ledes av Karin C. Lødrup Carlsen.
Les mer om PreventADALL

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?