HELSENORGE

Odin forteller om hjelpen han fikk

Med to podkastepisoder kan familier og barn/unge lære om CFS/ME.


Foto av Ingrid og Berit
Nevrolog Ingrid Helland og ergoterapeutspesialist Berit Widerøe Njølstad har laget podkast til foreldre med barn som får CFS/ME. Begge er ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

​Pasienten Odin deltar i begge episodene  og han forteller og deler kunnskap om sykdommen og hvordan han fikk hjelp.

Kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalomyelitt - hva er det (syktfrisk.no)