Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker er organisert som en del av Seksjon for nevrohabilitering- barn, Rikshospitalet. Tjenesten jobber med kompetansebygging, kompetansespredning og fagutvikling innen området spise- og ernæringsvansker hos barn. 

Fant du det du lette etter?