HELSENORGE

Seksjon for nevrohabilitering - barn, Ullevål

Vi har ansvar for barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Tjenestene vi tilbyr retter seg også mot familiene deres og mot fagpersoner i kommunene.

Fant du det du lette etter?