HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst

Våre oppgaver er veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning, forskning og fagutvikling, samt å fremme organiseringen av et helhetlig tilbud til utsatte barn og unge i Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?