HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke kvaliteten på helsetilbudet til barn og unge (0-18 år) som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

​Om oss

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i Helse Sør-Øst skal bidra til å styrke kvaliteten på helsetilbudet til barn og unge (0-18 år) som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Dette skal skje gjennom å

 • fremme klinisk arbeid med utsatte barn og unge 
 • fremme forskning og fagutvikling
 • fremme organiseringen av et helhetlig tjenestetilbud  
 • fremme etisk refleksjon
 • øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i befolkningen generelt

Arbeidet skal vere preget av kompetanse, samarbeid, respekt og engasjement.

Vi gir tilbud om veiledning og undervisning i temaer knyttet til vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Teori og praktisk utredning blir vektlagt. Øvelse i medisinsk undersøkelse gis til helsepersonell som kan møte på slike utfordringer.

Målgruppen er primært fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten, men det kan også gis tilbud til andre faggrupper som for eksempel barnevern og politi. 

Undervisning

En viktig målsetning for Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge er  gjennom veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning å bidra til å styrke kvaliteten på helsetilbudet til barn og unge (0-18 år) som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Vi tilbyr derfor:

 • Praktisk øvelse i medisinsk undersøkelse for barneleger ved barneavdelingene i regionen

 • Bistand ved undersøkelse på barneavdelinger i regionen

 • Veiledning på telefon, mail eller ved oppmøte på kompetansetjenesten

 • Ulike fagdager rettet mot helsepersonell (eventuelt også andre fagpersoner som politi, barnevern) som arbeider med vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

 • Undervisning til helsefagutdanninger

Vi  tar undervisningsoppdrag på forespørsel. I arbeidstiden underviser vi gratis.  

Kompetansenettverk                                       

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge (0-18 år) driver utstrakt nettverksarbeid for å styrke kvaliteten på tilbudet til barn og unge som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Vi ønsker å forbedre samarbeid og informasjonsflyt og å øke kunnskapsnivået i alle ledd av helsetjenesten som jobber med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep.​ Dette gjøres gjennom:                                                                                        

 • Etablering av nettverk for fagpersoner i regionen

 • Kurs og samlinger for nettverket i regionen

 • Samle oversikt over virksomhet som jobber med vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i vår helseregion

 • Bidra til forskning                                                                                                            

Materiell og publikasjoner

Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal intervjuundersøkelse av 16-og 17 åringer. NKVTS

Helse på barns premisser.

Barndommen kommer ikke i reprise

Håndbøker, veiledere og prosedyrer

Akuttveileder i Pediatri

Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk mishandling

Seksuelle overgrep mot barn

Mishandling, overgrep eller omsorgssvikt av barn- bekymring, mistanke og melding

Mishandling av barn fysisk

Mishandling av barn psykisk

Omsorgssvikt, vanskjøtsel av barn

Seksuelle overgrep mot barn

Unaturlig barnedød- i eller utenfor sykehus

Er du eller noen du kjenner utsatt for overgrep?

Det er hjelp å få:

Ring oss på tlf 23 01 55 10. Vår åpningstid er 08.00-15.00 

Utenom våre åpningstider kan du ringe:

Barnemottak, Oslo Universitetssykehus Ullevål på tlf 23 01 55 00 (døgnåpent)

Din lokale legevakt på tlf 116 117 (døgnåpent)

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Din lokale barnevernvakt

Politiet på tlf 02800 (døgnåpent)

Incesttelefonen på tlf 800 57 000 (døgnåpent)

Aktuelt

Nyttige lenker

Dinutvei.no

NKVTS.no

Reddbarna.no

Barneombudet.no

Statensbarnehus.no

Stine Sofies Stiftelse

Jegser.no

Kurs og konferanser

Her vil vi fortløpende legge ut relevante kurs og konferanser.

The 34th Annual San Diego conference on Child and Family Maltreatment

Hospitering

Ta kontakt hvis du er helsepersonell og ønsker å hospitere ved sosialpediatrisk seksjon, barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Fant du det du lette etter?