Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling

Staben ledes av Lisbeth Sommervoll, Viseadministrerende direktør

Kontakt

Oppmøtested
Bygg 1, 1. etasje
Telefon
02770
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Avdeling for informasjonssikkerhet og personvernhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-informasjonssikkerhet-og-personvernAvdeling for informasjonssikkerhet og personvern
Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-kvalitet-og-pasientsikkerhetAvdeling for kvalitet og pasientsikkerhet
Avdeling for medisin og helsefag https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/avdeling-for-medisin-og-helsefagAvdeling for medisin og helsefag
Avdeling for samhandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-samhandlingAvdeling for samhandling