Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring

Enheten ledes av Trine Sand Kaastad.

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Direktørens stab/Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO
Fant du det du lette etter?