Avdeling for pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring

Enheten ledes av Trine Sand Kaastad.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ullevål sykehus, bygg 1, 2. etasje.
Telefon
22 11 78 00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Direktørens stab/Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO
Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 22 11 80 80 . Sjekk også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap for informasjon ved spesielle hendelser
Fant du det du lette etter?