Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

 

 

 

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.

Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert, og er forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

9. juni ble det avholdt et webinar i samarbeid med legeforeningen iom covid 19-situasjonen i Oslo. Opptaket av dette webinaret kan du se her.

Velkommen til årets møteserie

Serien godkjennes som tellende for spesialiteten i allmennmedisin, med 16 poeng (4 poeng pr møte). Deltakelse er også anbefalt aktivitet i felles kompetansemodul i LIS-utdanning på sykehus. Program med lenke til påmelding sendes ut i forkant av hvert møte.

Fast tidspunkt: kl 16 – 20
Fast lokasjon: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), Ullevål  

Møteplan for 2020

​Dato:

​Tema:

​Program:
​12. Februar Samarbeid for eldre og skrøpelige pasienter​Program
​22. AprilAVLYST: Legens rolle i klagesaker – når samhandlingen svikter

Program

​9. juni 17:00-19:00

Covid 19-pandemien i Oslo. Samarbeid når det uventede skjer.

Oppptak av møtet kan du se her

Program

​16. September​Samhandling om psykiske lidelser og ruslidelser
​25. NovemberNevrologi

 

 

Fant du det du lette etter?