HELSENORGE

Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet. Målgruppene er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Vi inviterer samarbeidspartnere til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innenfor feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.

Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegenes deltagelse er finansiert og forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Velkommen til Møteplass Oslo 2022!

Det planlegges til sammen fire digitale møter à fire timer i årets møteserie.

Møteserien er godkjent som tellende i allmennlegenes videre- og etterutdanning med fire poeng per møte.

Man må melde seg på hvert enkelt møte, og delta i minst to av årets fire møter for å få kursbevis. Kursbevis sendes ut ved årets slutt.

Program med lenke til påmelding vil bli sendt ut i forkant av hvert enkelt møte.​

.

Dato:

​Tema:

Påmelding:

​9. februar 2022

Kl. 16.30–20.00

Barn og unge

Programet for Barn og unge i PDF.

Møtet er ferdig.

27. april 2022

Kl. 16.30–20.00

Alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser

Programet fra 27. april 2022 i PDF.​

Møtet er ferdig.

28. september 2022

Kl. 16.30–20.00

Pasienter med flere kroniske lidelser
Møteplass Oslo 28.09.11 Program.pdf

Påmelding i programmet

23. november 2022

Kl. 16.30–20.00

Eldre og skrøpelige

Program Møteplass Oslo Eldre og skrøpelige pasienter pasienter 231122.pdf


Påmelding i programmet


Fant du det du lette etter?