HELSENORGE

Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.
Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert, og er forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Velkommen til Møteplass Oslo 2022!

Det planlegges til sammen 4 digitale møter à 4 timer i årets møteserie.

Møteserien er godkjent som tellende i allmennlegenes videre- og etterutdanning med 4 poeng pr møte.
Man må melde seg på hvert enkelt møte, og delta i minst 2 av årets 4 møter for å få kursbevis.
Kursbevis sendes ut ved årets slutt.

Program med lenke til påmelding vil bli sendt ut i forkant av hvert enkelt møte.

.

Dato:

​Tema:

Påmelding:

​9. Februar 2022

kl 16.30-20.00

Barn og unge

Program

​Påmelding

27. april 2022

kl 16.30-20.00

Alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser

Program


28. september 2022

kl 16.30-20.00

Pasienter med flere kroniske lidelser


23. november 2022

kl 16.30-20.00

Eldre og skrøpelige


 

Fant du det du lette etter?