Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.
Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert, og er forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Velkommen til årets møteserie

På grunn av Covid 19-pandemien er møteserien i 2020 redusert fra 4 til 3 møter.

Det er gitt ny godkjenning fra kurskomiteen i Oslo legeforening;

12. februar: 4 poeng
7. oktober (digitalt): 3 poeng
25. november (digitalt): 3 poeng.

Det kreves deltakelse i minst 2 av møtene for å få kursbevis.

.

Dato:

​Tema:

Program:
​12. Februar Samarbeid for eldre og skrøpelige pasienter
(godkjent med 4 poeng)
​Program

7. oktober
kl 16.30-18.45

Møtet blir digitalt

Legens rolle i klagesaker – når samhandlingen svikter
(godkjent med 3 poeng)

PÅMELDING

Program

25. november
kl 16.30-18.45

Møtet blir digitalt

​Psykiske lidelser  og ruslidelser - nytt og nyttig om fag og samarbeid

(godkjent med 3 poeng)

PÅMELDING

​Program
Utsettes til 2021

Nevrologi

 9. juni ble det avholdt et webinar i samarbeid med legeforeningen iom covid 19-situasjonen i Oslo. Opptaket av dette webinaret kan du se her.

 

Fant du det du lette etter?