HELSENORGE

Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet. Målgruppene er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Vi inviterer samarbeidspartnere til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.
Bjørvika under utvikling sett fra Ekerbergskrenten.

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innenfor feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.

Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegenes deltagelse er finansiert og forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Velkommen til Møteplass Oslo 2023!

Det planlegges til sammen fire fysiske møter à fire timer i årets møteserie.

Møteserien er godkjent som tellende i allmennlegenes videre- og etterutdanning med fire poeng per møte.

Man må melde seg på hvert enkelt møte, og delta i minst to av årets fire møter for å få kursbevis. Kursbevis sendes ut ved årets slutt.

Program med lenke til påmelding vil bli sendt ut i forkant av hvert enkelt møte.​

Program ​​2023​​​

15. februar 2​023​​

Klokken 16.30–20.00.
Tema: Samarbeid om kreft.​

19. ​​april 2023​​​

Klokken 16.30–20.00.
TemaSamarbeid i den akutt medisinske kjeden.​

13. septem​​ber 2023​

Klokken 16.30–20.00.
Tema: Rus og avhengighet

Påmelding og informasjon for 13. september 2023​

Program for Møteplass Oslo 1​3. september 2023 (pdf)

22. november 2023​​

Klokken 16.30–20.00.
Tema: Prioriteringer i klinisk praksis
Påmelding og program for 22. november 2023 kommer.​

Fant du det du lette etter?