Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.
Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert, og er forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Velkommen til Møteplass Oslo 2021!

Det planlegges til sammen 4 digitale møter à 3 timer i årets møteserie.

Møteserien er godkjent som tellende i allmennlegenes videre- og etterutdanning med 3 poeng pr møte.
Man må melde seg på hvert enkelt møte, og delta i minst 2 av årets 4 møter for å få kursbevis.
Kursbevis sendes ut ved årets slutt.

Program med lenke til påmelding vil bli sendt ut i forkant av hvert enkelt møte.

.

Dato:

​Tema:

Program:

​17. Februar 2021

kl 16.30-18.45

Nevrologi

PÅMELDING

​Program

14. april 2021

kl 16.30-18.45

Lungesykdommer

PÅMELDING

Program

29. september 2021

kl 16.30-18.45

Gynekologi og svangerskapskontroll

PÅMELDING

Program
24. november 2021

Samarbeid med NAV

 

Fant du det du lette etter?