Møteplass Oslo

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i Hovedstadsområdet. Målgrupper er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg. Samarbeidsparter inviteres til Møteplassen alt etter hvilke saker som står på agendaen.

 

 

 

​Møteplass Oslo skal arbeide fram felles anbefalinger om arbeids- og ansvarsdeling, og tilstrebe konsensus og likeartet praksis innen feltet medisinsk samhandling. Foraet skal også bidra til å sikre et godt og tillitsfullt samarbeidsklima og bidra til deling av klinisk kunnskap og erfaring mellom leger i og utenfor sykehus.

Møteplass Oslo har et arbeidsforum hvor fastlegers deltagelse er finansiert, og er forankret i Samarbeidsutvalget for Hovedstadsområdet.

Møteplass Oslo den 22. april 2020 er avlyst på grunn av korona-pandemien. Vi håper å kunne avholde møtet seinere i år. I så fall vil det bli sendt ut en ny invitasjon med nye lenke til påmelding.

Velkommen til årets møteserie

Serien godkjennes som tellende for spesialiteten i allmennmedisin, med 16 poeng (4 poeng pr møte). Deltakelse er også anbefalt aktivitet i felles kompetansemodul i LIS-utdanning på sykehus. Program med lenke til påmelding sendes ut i forkant av hvert møte.

Fast tidspunkt: kl 16 – 20
Fast lokasjon: Rødt auditorium, bygg 25 (Laboratoriebygget), Ullevål  

Møteplan for 2020

​Dato:

​Tema:

​Program (PDF):
​12. Februar Samarbeid for eldre og skrøpelige pasienter​program
​22. AprilAVLYST: Legens rolle i klagesaker – når samhandlingen svikter

Program

​16. September​Samhandling om psykiske lidelser og ruslidelser
​25. NovemberNevrologi

 

 

Fant du det du lette etter?