Stab medisin, helsefag og beredskap (MHB)

Vi har et strategisk ansvar for medisinsk og helsefaglig utvikling av helsetjenesten i sykehuset. I dette ligger en fremtidsrettet tilnærming til hvordan fagprofesjoner samarbeider til pasientens beste, med mål om at tjenestene som ytes er av høy kvalitet, trygge og sikre for pasientene og bidrar til god ressursutnyttelse.

 

Staben ledes av medisinsk direktør Hilde Myhren med fagdirektør helsefag Matthias Baaske som sin stedfortreder.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Bygg 1 (Tårnbygget), 2. etasje.
Telefon
22 11 80 80
Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 22 11 80 80 . Sjekk også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap for informasjon ved spesielle hendelser

Avdeling for global helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-global-helseAvdeling for global helse
Avdeling for klinisk drift og utviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-klinisk-drift-og-utviklingAvdeling for klinisk drift og utvikling
Avdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeidhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-medisinsk-og-helsefaglig-samarbeidAvdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeid
Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiserhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-utenlandskontor-og-behandlingsreiserAvdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser

Fant du det du lette etter?