Stab medisin, helsefag og beredskap (MHB)

Vi har et strategisk ansvar for medisinsk og helsefaglig utvikling av helsetjenesten i sykehuset. I dette ligger en fremtidsrettet tilnærming til hvordan fagprofesjoner samarbeider til pasientens beste, med mål om at tjenestene som ytes er av høy kvalitet, trygge og sikre for pasientene og bidrar til god ressursutnyttelse.

 

Staben ledes av medisinsk direktør Hilde Myhren med fagdirektør helsefag Matthias Baaske som sin stedfortreder.

Kontaktinformasjon

Avdeling for global helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-medisin-helsefag-og-beredskap/avdeling-for-global-helseAvdeling for global helse
Avdeling for klinisk drift og utviklinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-klinisk-drift-og-utviklingAvdeling for klinisk drift og utvikling
Avdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeidhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-medisinsk-og-helsefaglig-samarbeidAvdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeid
Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiserhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-fag-pasientsikkerhet-og-samhandling/avdeling-for-utenlandskontor-og-behandlingsreiserAvdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser

Fant du det du lette etter?