Kardiologisk avdeling

Kardiologisk avdeling ved OUS er blant de større hjerteavdelingene i Europa og foretar utredning og behandling av pasienter med alle typer hjertesykdommer.

Les mer om Kardiologisk avdeling

Kardiologisk avdeling

Avdelingen har virksomhet på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og spesialkompetanse innen utredning og behandling av akutt og kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, hjertemuskelsykdommer, hjerterytmeforstyrrelser og hjertetransplantasjonsvirksomhet.

Avdelingen består av syv seksjoner, som alle har spesialoppgaver innen et integrert pasienttilbud.
En av våre invasive seksjoner (seksjon for kardiologisk intervensjon) ligger på Ullevål sykehus.

Hovedoppgavene til Kardiologisk avdeling er å drive pasientbehandling, forskning samt undervisning og etterutdanning/spesialutdanning av helsepersonell. Avdelingen har nasjonalt ansvar innen hjertetransplantasjoner,  for hjertesyke gravide og et spesielt ansvar for ivaretakelse av voksne pasienter med medfødt hjertefeil. Avdelingen har regionsansvar for utredning og behandling av hjertesykdommer i Helse Sør-Øst.

Avdelingen ledes av Thor Edvardsen, Prof.dr.med.

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for

Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide

 

Kontakt

Oppmøtested
Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet
Kardiologisk avdeling

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Seksjon for kardiologisk intervensjon

 

 
Telefon
Sengepost: 23070640 , Overvåking: 23071940 , Lederassistent 23074141
Pasientkoordinator: 23 07 32 74 (mandag-torsdag 09-11 og fredag 10-11)
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
Kardiologisk avdeling 
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Atrieflimmer - kateterbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/atrieflimmer-kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandlingAAtrieflimmer - kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandling
Hjertebiopsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertebiopsiHjertebiopsiHHjertebiopsiHjertebiopsiHjertebiopsiHjertebiopsi
Hjertekateterisering på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertekateterisering-pa-rikshospitaletHjertekateterisering på RikshospitaletHHjertekateteriseringHjertekateteriseringHjertekateteriseringHjertekateterisering
Hjertestarterinnleggelse på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertestarterinnleggelse-pa-rikshospitaletHjertestarterinnleggelse på RikshospitaletHHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter DefibrillatorHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter DefibrillatorHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter DefibrillatorHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter Defibrillator
Hjertesvikt - livsstilsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertesvikt-livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandling
Hjertesvikt - medikamentell behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-hjertesviktHjertesvikt - medikamentell behandlingHHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandling
Hjertesvikt på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertesvikt-pa-rikshospitaletHjertesvikt på RikshospitaletHHjertesviktHjertesviktHjertesviktHjertesvikt
Hjertesvikt på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertesvikt-pa-ulleval-sykehusHjertesvikt på Ullevål sykehusHHjertesviktHjertesviktHjertesviktHjertesvikt
Hjertesviktpacemaker (CRT-P)- innleggelse på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertesviktpacemaker-crt-p-innleggelse-pa-rikshospitaletHjertesviktpacemaker (CRT-P)- innleggelse på RikshospitaletHHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelse
Kunstig hjertepumpe på Kardiologisk avdeling på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kunstig-hjertepumpe-pa-kardiologisk-avdeling-pa-rikshospitaletKunstig hjertepumpe på Kardiologisk avdeling på RikshospitaletKKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpe
Pacemaker, generatorbytte på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pacemaker-generatorbytte-pa-rikshospitaletPacemaker, generatorbytte på RikshospitaletPPacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbytte
Pacemakerinnleggelse på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pacemakerinnleggelse-pa-rikshospitaletPacemakerinnleggelse på RikshospitaletPPacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelse
Temporær pacemaker på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/temporer-pacemaker-pa-rikshospitaletTemporær pacemaker på RikshospitaletTTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemaker
Temporær pacemaker på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/temporer-pacemaker-pa-ulleval-sykehusTemporær pacemaker på Ullevål sykehusTTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemaker

Arrangementer

Kardiologisk overvåkinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-overvakingKardiologisk overvåking
Kardiologisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikk
Kardiologisk sengeposthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepostKardiologisk sengepost
Seksjon for hjertearytmierhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-hjertearytmierSeksjon for hjertearytmier
Seksjon for hjerteultralydhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-hjerteultralydSeksjon for hjerteultralyd
Seksjon for kardiologisk intervensjon - Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-kardiologisk-intervensjon-rikshospitaletSeksjon for kardiologisk intervensjon - Rikshospitalet
Seksjon for kardiologisk intervensjon - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-kardiologisk-intervensjon-ullevalSeksjon for kardiologisk intervensjon - Ullevål

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.