Kardiologisk avdeling

Kardiologisk avdeling ved OUS er blant de større hjerteavdelingene i Europa og foretar utredning og behandling av pasienter med alle typer hjertesykdommer.

Informasjon om korona ved hjertesykdommer: Se informasjon lenger ned på denne siden.

Les mer om Kardiologisk avdeling

Kardiologisk avdeling

Avdelingen har virksomhet på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og spesialkompetanse innen utredning og behandling av akutt og kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, hjertemuskelsykdommer, hjerterytmeforstyrrelser og hjertetransplantasjonsvirksomhet.


Avdelingen består av syv seksjoner, som alle har spesialoppgaver innen et integrert pasienttilbud. En av våre invasive seksjoner (seksjon for kardiologisk intervensjon) ligger på Ullevål sykehus.


Hovedoppgavene til Kardiologisk avdeling er å drive pasientbehandling, forskning samt undervisning og etterutdanning/spesialutdanning av helsepersonell. Avdelingen har nasjonalt ansvar innen hjertetransplantasjoner,  for hjertesyke gravide og et spesielt ansvar for ivaretakelse av voksne pasienter med medfødt hjertefeil. Avdelingen har regionsansvar for utredning og behandling av hjertesykdommer i Helse Sør-Øst.

Avdelingen ledes av Thor Edvardsen, Prof.dr.med.

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for

Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Avdelingen holder til på flere steder. Sjekk eventuelt innkallingsbrevet for informasjon om hvor du skal møte. For kart velg besøksadresse.


Rikshospitalet
Kardiologisk avdeling
Sognsvannsveien 20

Ullevål sykehus
Seksjon for kardiologisk intervensjon
Kirkeveien 166

Telefon
Sengepost: 23 07 06 40 , Overvåking: 23 07 19 40 , Lederassistent 23 07 41 41
Pasientkoordinator: 23 07 32 74 (mandag-torsdag 09-11 og fredag 10-11)
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
Kardiologisk avdeling 
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Atrieflimmer - kateterbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/atrieflimmer-kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandlingAAtrieflimmer - kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandlingAtrieflimmer - kateterbehandling
Hjertebiopsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertebiopsiHjertebiopsiHVevsprøve (biopsi) - hjertebiopsiVevsprøve (biopsi) - hjertebiopsiVevsprøve (biopsi) - hjertebiopsiVevsprøve (biopsi) - hjertebiopsi
Hjertekateteriseringhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertekateteriseringHjertekateteriseringHHjertekateteriseringHjertekateteriseringHjertekateteriseringHjertekateterisering
Hjerterytmeovervåker (ILR)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerterytmeovervaker-ilrHjerterytmeovervåker (ILR)HHjerterytmeovervåking - langtidsHjerterytmeovervåking - langtidsHjerterytmeovervåking - langtidsHjerterytmeovervåking - langtids
Hjertestarterinnleggelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertestarterinnleggelseHjertestarterinnleggelseHHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter DefibrillatorHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter DefibrillatorHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter DefibrillatorHjertestarterinnleggelse (ICD= Implantable Caridioverter Defibrillator
Hjertesvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertesviktHjertesviktHHjertesviktHjertesviktHjertesviktHjertesvikt
Hjertesvikt - livsstilsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertesvikt-livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandlingHjertesvikt - livsstilsbehandling
Hjertesvikt - medikamentell behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-hjertesviktHjertesvikt - medikamentell behandlingHHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandlingHjertesvikt - medikamentell behandling
Hjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertesviktpacemaker-crt-p-innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelseHjertesviktpacemaker (CRT-P) – innleggelse
Hjertetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHHjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHjertetransplantasjon
Høyresidig hjertekateteriseringhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoyresidig-hjertekateteriseringHøyresidig hjertekateteriseringHHjertekateterisering - høyresidigHjertekateterisering - høyresidigHjertekateterisering - høyresidigHjertekateterisering - høyresidig
Kateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kateterbasert-behandling-av-lekkasje-i-mitralklaffenKateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffenKKateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffenKateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffenKateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffenKateterbasert behandling av lekkasje i mitralklaffen
Kateterbasert lukning av venstre aurikkelhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kateterbasert-lukning-av-venstre-aurikkelKateterbasert lukning av venstre aurikkelKKateterbasert lukning av venstre aurikkelKateterbasert lukning av venstre aurikkelKateterbasert lukning av venstre aurikkelKateterbasert lukning av venstre aurikkel
Kateterbasert operasjon av aortaklaffenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kateterbasert-operasjon-av-aortaklaffenKateterbasert operasjon av aortaklaffenKKateterbasert operasjon av aortaklaffenKateterbasert operasjon av aortaklaffenKateterbasert operasjon av aortaklaffenKateterbasert operasjon av aortaklaffen
Kateterbasert operasjon av pulmonalklaffenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kateterbasert-operasjon-av-pulmonalklaffenKateterbasert operasjon av pulmonalklaffenKKateterbasert operasjon av pulmonalklaffenKateterbasert operasjon av pulmonalklaffenKateterbasert operasjon av pulmonalklaffenKateterbasert operasjon av pulmonalklaffen
Kontrastundersøkelse av lungenes blodårerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kontrastundersokelse-av-lungenes-blodarerKontrastundersøkelse av lungenes blodårerKKontrastundersøkelse av lungenes blodårerKontrastundersøkelse av lungenes blodårerKontrastundersøkelse av lungenes blodårerKontrastundersøkelse av lungenes blodårer
Koronar angiografihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/koronar-angiografiKoronar angiografiKKoronar angiografiKoronar angiografiKoronar angiografiKoronar angiografi
Kunstig hjertepumpehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kunstig-hjertepumpeKunstig hjertepumpeKKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpe
Pacemaker, generatorbyttehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pacemaker-generatorbyttePacemaker, generatorbyttePPacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbyttePacemaker, generatorbytte
Pacemakerinnleggelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePPacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelsePacemakerinnleggelse
Septumablasjon med alkoholhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/septumablasjon-med-alkoholSeptumablasjon med alkoholSSeptumablasjon med alkoholSeptumablasjon med alkoholSeptumablasjon med alkoholSeptumablasjon med alkohol
Temporær pacemakerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/temporer-pacemakerTemporær pacemakerTTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemakerTemporær pacemaker
Ultralyd av hjertet gjennom spiserøret, for voksnehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-gjennom-spiseroret-for-voksneUltralyd av hjertet gjennom spiserøret, for voksneUUltralyd av hjertet gjennom spiserøretUltralyd av hjertet gjennom spiserøretUltralyd av hjertet gjennom spiserøretUltralyd av hjertet gjennom spiserøret
Utblokking av trange/tette blodårer i lungenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utblokking-av-trangetette-blodarer-i-lungeneUtblokking av trange/tette blodårer i lungeneUTrange/tette blodårer i lungene - utblokkingTrange/tette blodårer i lungene - utblokkingTrange/tette blodårer i lungene - utblokkingTrange/tette blodårer i lungene - utblokking

Arrangementer

Kardiologisk overvåkinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-overvakingKardiologisk overvåking
Kardiologisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-poliklinikkKardiologisk poliklinikk
Kardiologisk sengeposthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/kardiologisk-sengepostKardiologisk sengepost
Seksjon for hjertearytmierhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-hjertearytmierSeksjon for hjertearytmier
Seksjon for hjerteultralydhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-hjerteultralydSeksjon for hjerteultralyd
Seksjon for kardiologisk intervensjon - Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-kardiologisk-intervensjon-rikshospitaletSeksjon for kardiologisk intervensjon - Rikshospitalet
Seksjon for kardiologisk intervensjon - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/seksjon-for-kardiologisk-intervensjon-ullevalSeksjon for kardiologisk intervensjon - Ullevål

Fant du det du lette etter?