Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide

Formålet med tjenesten er å sikre gravide kvinner med hjertesykdom i Norge en trygg og mest mulig lik behandling under svangerskap og fødsel.

 

Om tjenesten

Hjertesykdom hos gravide kvinner kan komplisere et svangerskap. Disse pasientene krever oppfølging og behandling av et tverrfaglig team bestående av jordmor, sykepleier, fødselslege, narkoselege og hjertespesialist med erfaring og kompetanse innen denne pasientgruppen.

Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide er tilknyttet Rikshospitalets Fødeavdeling, Anestesi avdeling og Kardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF.

Kontakt oss

Se fødeavdelingen

Se Kardiologisk avdeling

Se Anestesiavdelingen


Telefon
Kardiologisk avd: Overlege Mette-Elise Estensen; mestense@ous-hf.no  
/ tlf 23 07 36 65 / 23 07 00 00

Fødeavdelingen: Seksjonsleder/Overlege Anne-Sofie Letting; aletting@ous-hf.no  / tlf 23 07 02 41 / 23 07 00 00

Anestesiavdelingen: Overlege Eldrid Langesæter; elangese@ous-hf.no 
/tlf 23 07 20 91 / 23 07 00 00


Leder av behandlingstjenesten
Mette-Elise Estensen

Lokalitet
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Kontakt oss

Se Fødeavdelingen , Kardiologisk avdeling og Anestesiavdelingen


Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Fant du det du lette etter?