Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Klinikken er en av 15 klinikker ved sykehuset og skal være nasjonalt ledende innen våre arbeidsområder. Klinikken har ca. 1000 ansatte. Klinikken utfører 1/3 av alle operasjoner ved sykehuset og har aktivitet ved Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet og Aker. 

Les mer om Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Klinikken ledes av Kim Alexander Tønseth, MD, PhD

Bilde av klinikkleder Kim Alexander Tønseth

Brukerrådet

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser.

Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

Brukerrådet har følgende mandat:

  • Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet vi gir til pasientene
  • Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/ diagnose og funksjonshemming
  • Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
  • bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende pg deres organisasjoner på alle nivå i speialishelsetjenesten
  • Brukerrådet møtes minst 4 ganger i året
  • Brukerrepresentantene har personlige erfaringer som pasient/ pårørende

Deltakere i brukerrådet i klinikken er:

  • Kirsten Koht

Leder av brukerrådet

Brukerrådsmedlemmer

  • Gabriella Jurisic Ottesen

Leder Leppe- ganespalteforeningen

  • Inger Walhberg

Blindeforbundet

  • Nathaniel Scarborough

Representant fra Ungdomsrådet i OUS

Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker eller klagesaker

 

Ønsker du kontakt med Brukerrådet i klinikken kan du kontakte Marianne Hægh Martinussen på mail: mmartinu@ous-hf.no.

Brukerutvvalget i OUS: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Forskningsveien 2 A, 4. etasje
Telefon
02770 (Tast 3)
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus  
Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Kart)
0373 Oslo
Telefon
02770

Bakre partiell hornhinnetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bakre-partiell-hornhinnetransplantasjonBakre partiell hornhinnetransplantasjonBHornhinnetransplantasjon - Bakre partiellHornhinnetransplantasjon - Bakre partiellHornhinnetransplantasjon - Bakre partiellHornhinnetransplantasjon - Bakre partiell
Benforankret høreapparathttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benforankret-horeapparatBenforankret høreapparatBBeinforankret høreapparatBeinforankret høreapparatBeinforankret høreapparatBeinforankret høreapparat
Blefarofimose, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blefarofimose-operasjonBlefarofimose, operasjonBBlefarofimose - operasjonBlefarofimose - operasjonBlefarofimose - operasjonBlefarofimose - operasjon
Blindtarmstomi hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blindtarmstomi-hos-barnBlindtarmstomi hos barnBBlindtarmstomi hos barnBlindtarmstomi hos barnBlindtarmstomi hos barnBlindtarmstomi hos barn
Blodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodaremisdannelser-vaskulere-malformasjoner-og-hemangiomer-behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandling
Brannskade - kontaktskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskade-kontaktskadeBrannskade - kontaktskadeBBrannskade - KontaktskadeBrannskade - KontaktskadeBrannskade - KontaktskadeBrannskade - Kontaktskade
Brannskade - rehabilitering og etterbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskade-rehabilitering-og-etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandling
Brannskadebehandling av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskadebehandling-av-barnBrannskadebehandling av barnBBrannskade - behandling av barnBrannskade - behandling av barnBrannskade - behandling av barnBrannskade - behandling av barn
Brannskaderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskaderBrannskaderBBrannskaderBrannskaderBrannskaderBrannskader
Brystreduserende operasjon, kvinnehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinne
Brystreduserende operasjon, mannhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-mannBrystreduserende operasjon, mannBBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mann
Brystrekonstruksjon etter brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-etter-brystkreftBrystrekonstruksjon etter brystkreftBBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjon
Brystrekonstruksjon med brystprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-med-brystproteseBrystrekonstruksjon med brystproteseBBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundærBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundærBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundærBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundær
Brystrekonstruksjon med eget vevhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-med-eget-vevBrystrekonstruksjon med eget vevBBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundærBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundærBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundærBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundær
Brystrekonstruksjon ved brystkreft - direkte rekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-ved-brystkreft-direkte-rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft - direkte rekonstruksjonBBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjon
Brystvorterekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjon
Bukplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bukplastikkBukplastikkBBukplastikkBukplastikkBukplastikkBukplastikk
Cochleaimplantat (CI)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cochleaimplantat-ciCochleaimplantat (CI)CCochleaimplantat, barnCochleaimplantat, barnCochleaimplantat, barnCochleaimplantat, barn
CT av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ct-av-barnCT av barnCCT av barnCT av barnCT av barnCT av barn
Cystometriundersøkelse hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cystometriundersokelse-hos-barnCystometriundersøkelse hos barnCCystometri av urinblære, barnCystometri av urinblære, barnCystometri av urinblære, barnCystometri av urinblære, barn
Cystoskopi og deflux-behandling for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cystoskopi-og-deflux-behandling-for-barnCystoskopi og deflux-behandling for barnCCystoskopi og defluxbehandling, barnCystoskopi og defluxbehandling, barnCystoskopi og defluxbehandling, barnCystoskopi og defluxbehandling, barn
Diodelaserbehandling ved Morbus Oslerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diodelaserbehandling-ved-morbus-oslerDiodelaserbehandling ved Morbus OslerDMorbus Osler - diodelaserbehandlingMorbus Osler - diodelaserbehandlingMorbus Osler - diodelaserbehandlingMorbus Osler - diodelaserbehandling
Elektrisk brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/elektrisk-brannskadeElektrisk brannskadeEBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskade
Endetarmsbiopsi ved Hirschsprungs sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endetarmsbiopsi-ved-hirschsprungs-sykdomEndetarmsbiopsi ved Hirschsprungs sykdomEHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barnHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barnHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barnHirschsprungs sykdom - endetarmsbiopsi, barn
Endoskopisk undersøkelse av øvre luftveierhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/endoskopisk-undersokelse-av-ovre-luftveierEndoskopisk undersøkelse av øvre luftveierEEndoskopisk undersøkelse av øvre luftveierEndoskopisk undersøkelse av øvre luftveierEndoskopisk undersøkelse av øvre luftveierEndoskopisk undersøkelse av øvre luftveier
Epilepsi - utredning operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsi-utredning-operasjonEpilepsi - utredning operasjonEEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjonEpilepsi - utredning operasjon
Epilepsioperasjon for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsioperasjon-for-barnEpilepsioperasjon for barnEEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barn
Fettransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fettransplantasjonFettransplantasjonFFettransplantasjonFettransplantasjonFettransplantasjonFettransplantasjon
Fjerning av deler av mandler i narkose hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-deler-av-mandler-i-narkose-hos-barnFjerning av deler av mandler i narkose hos barnFFjerning av deler av mandel hos barn, TonsillotomiFjerning av deler av mandel hos barn, TonsillotomiFjerning av deler av mandel hos barn, TonsillotomiFjerning av deler av mandel hos barn, Tonsillotomi
Fjerning av falske mandlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-falske-mandlerFjerning av falske mandlerFFjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)Fjerning av falsk mandel (adenotomi)
Fjerning av føflekkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekkFjerning av føflekkFFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerning
Flammebrannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flammebrannskadeFlammebrannskadeFBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - Flammebrannskade
Flowmetrihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flowmetriFlowmetriFFlowmetriFlowmetriFlowmetriFlowmetri
Flowmetri og resturinbestemmelse hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flowmetri-og-resturinbestemmelse-hos-barnFlowmetri og resturinbestemmelse hos barnFFlowmetri- og resturinbestemmelse,barnFlowmetri- og resturinbestemmelse,barnFlowmetri- og resturinbestemmelse,barnFlowmetri- og resturinbestemmelse,barn
Forebyggende fjerning av brysthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/forebyggende-fjerning-av-brystForebyggende fjerning av brystFFjerning av bryst - forebyggendeFjerning av bryst - forebyggendeFjerning av bryst - forebyggendeFjerning av bryst - forebyggende
Fysioterapi etter brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fysioterapi-etter-brannskadeFysioterapi etter brannskadeFBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapi
Føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreftFøflekkreftFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreft
Gallegangsatresi - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gallegangsatresi-operasjonGallegangsatresi - operasjonGGallegangsatresi - operasjonGallegangsatresi - operasjonGallegangsatresi - operasjonGallegangsatresi - operasjon
Gastroschisehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gastroschiseGastroschiseGGastroschiseGastroschiseGastroschiseGastroschise
Gastroschise operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gastroschise-operasjonGastroschise operasjonGGastroschise- operasjonGastroschise- operasjonGastroschise- operasjonGastroschise- operasjon
Gastrostomi hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gastrostomi-hos-barnGastrostomi hos barnGGastrostomi hos barnGastrostomi hos barnGastrostomi hos barnGastrostomi hos barn
Gastroøsofageal refluks - operasjon med Nissenplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gastroosofageal-refluks-operasjon-med-nissenplastikkGastroøsofageal refluks - operasjon med NissenplastikkGGastroøsofageal refluks - Operasjon med NissenplastikkGastroøsofageal refluks - Operasjon med NissenplastikkGastroøsofageal refluks - Operasjon med NissenplastikkGastroøsofageal refluks - Operasjon med Nissenplastikk
Gastroøsofageal refluks sykdom (GØR)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gastroosofageal-refluks-sykdom-gorGastroøsofageal refluks sykdom (GØR)GGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluksGastroøsofageal refluks
Generell og fokusert øre-nese-halsundersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/generell-og-fokusert-ore-nese-halsundersokelseGenerell og fokusert øre-nese-halsundersøkelseGØre, nese- og halsundersøkelseØre, nese- og halsundersøkelseØre, nese- og halsundersøkelseØre, nese- og halsundersøkelse
Gipsbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gipsbehandlingGipsbehandlingGGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandlingGipsbehandling
Grønn stær (glaukom) - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gronn-ster-glaukom-operasjonGrønn stær (glaukom) - operasjonGGrønn stær-operasjon (trabekulektomi)Grønn stær-operasjon (trabekulektomi)Grønn stær-operasjon (trabekulektomi)Grønn stær-operasjon (trabekulektomi)
Grå stær (katarakt) - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gra-ster-katarakt-operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjonGrå stær (katarakt) - operasjon
Hirschsprungs sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hirschsprungs-sykdomHirschsprungs sykdomHHirschsprungs sykdomHirschsprungs sykdomHirschsprungs sykdomHirschsprungs sykdom
Hirschsprungs sykdom - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hirschsprungs-sykdom-operasjonHirschsprungs sykdom - operasjonHHirschsprungs sykdom - operasjonHirschsprungs sykdom - operasjonHirschsprungs sykdom - operasjonHirschsprungs sykdom - operasjon
Hjernekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernekreftHjernekreftHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hjernerystelse hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernerystelse-hos-barnHjernerystelse hos barnHHjernerystelse hos barnHjernerystelse hos barnHjernerystelse hos barnHjernerystelse hos barn
Hode- og halskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hode-og-halskreftHode- og halskreftHOaive-čottaborasdávdaHode- og halskreftHode- og halskreftHode- og halskreft
Hornhinneimplantathttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hornhinneimplantatHornhinneimplantatHHornhinneimplantatHornhinneimplantatHornhinneimplantatHornhinneimplantat
Hornhinnetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjonHornhinnetransplantasjon
Hudtransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjonHudtransplantasjonHHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjon
Hudtransplantasjon ved brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjon-ved-brannskadeHudtransplantasjon ved brannskadeHBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjon
Hydrocefalus (vannhode) hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hydrocefalus-vannhode-hos-barnHydrocefalus (vannhode) hos barnHVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barn
Høreapparattilpasninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/horeapparattilpasningHøreapparattilpasningHHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasning
Høreprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/horeproveHøreprøveHHøreprøveHøreprøveHøreprøveHøreprøve
Intravitreal injeksjon (IVI)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/intravitreal-injeksjon-iviIntravitreal injeksjon (IVI)Iintravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)intravitreal injeksjon (IVI)
Keratoconushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/keratoconusKeratoconusKKeratoconusKeratoconusKeratoconusKeratoconus
Kjemisk brannskade / etseskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjemisk-brannskade-etseskadeKjemisk brannskade / etseskadeKBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskade
Kjønnskorrigerende operasjon ved kjønnsinkongruens https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnskorrigerende-operasjon-ved-kjonnsinkongruens-Kjønnskorrigerende operasjon ved kjønnsinkongruens KTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjon
Klumpfothttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klumpfotKlumpfotKKlumpfotKlumpfotKlumpfotKlumpfot
Kollagen kryssbindinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kollagen-kryssbindingKollagen kryssbindingKKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbindingKeratoconus - Kollagen kryssbinding
Kraniosynostose, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kraniosynostose-operasjonKraniosynostose, operasjonKVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjon
Kraniosynostose (vekstforstyrrelse i hodeskallen)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kraniosynostose-vekstforstyrrelse-i-hodeskallenKraniosynostose (vekstforstyrrelse i hodeskallen)KVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)
Lapplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lapplastikkLapplastikkLLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikk
Leppe-, kjeve-, ganespaltehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leppe-kjeve-ganespalteLeppe-, kjeve-, ganespalteLLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalte
Makulahull operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/makulahull-operasjonMakulahull operasjonMMakulahulloperasjon (hull i den gule flekken)Makulahulloperasjon (hull i den gule flekken)Makulahulloperasjon (hull i den gule flekken)Makulahulloperasjon (hull i den gule flekken)
Manglende eller feilplassert endetarmsåpninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/manglende-eller-feilplassert-endetarmsapningManglende eller feilplassert endetarmsåpningMManglende eller feilplassert endetarmsåpningManglende eller feilplassert endetarmsåpningManglende eller feilplassert endetarmsåpningManglende eller feilplassert endetarmsåpning
Manglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/manglende-eller-feilplassert-endetarmsapning-operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonMManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjonManglende eller feilplassert endetarmsåpning - operasjon
Mikroti - rekonstruksjon av ytre ørehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mikroti-rekonstruksjon-av-ytre-oreMikroti - rekonstruksjon av ytre øreMMikroti - rekonstruksjon av ytre øretMikroti - rekonstruksjon av ytre øretMikroti - rekonstruksjon av ytre øretMikroti - rekonstruksjon av ytre øret
Mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mottak-og-akuttbehandling-ved-alvorlige-brannskaderMottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderMBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskader
MR-undersøkelse av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mr-undersokelse-av-barnMR-undersøkelse av barnMMR av barnMR av barnMR av barnMR av barn
Måling av syn med autorefraktorhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/maling-av-syn-med-autorefraktorMåling av syn med autorefraktorMSynsmåling med autorefraktorSynsmåling med autorefraktorSynsmåling med autorefraktorSynsmåling med autorefraktor
Nesepolypper og/eller bihulebetennelse - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nesepolypper-ogeller-bihulebetennelse-operasjonNesepolypper og/eller bihulebetennelse - operasjonNNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjonNesepolypper og/eller kronisk bihulebetennelse - operasjon
Operasjon av brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-brannskadeOperasjon av brannskadeOBrannskade - operasjonBrannskade - operasjonBrannskade - operasjonBrannskade - operasjon
Overflødig øyelokkshud - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overflodig-oyelokkshud-operasjonOverflødig øyelokkshud - operasjonOOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjon
Overgangsstenose hos barn - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overgangsstenose-hos-barn-operasjonOvergangsstenose hos barn - operasjonOOvergangsstenose - trang overgang mellom nyrebekken og urinleder - operasjon, barnOvergangsstenose - trang overgang mellom nyrebekken og urinleder - operasjon, barnOvergangsstenose - trang overgang mellom nyrebekken og urinleder - operasjon, barnOvergangsstenose - trang overgang mellom nyrebekken og urinleder - operasjon, barn
Pylorusstenose - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pylorusstenose-operasjonPylorusstenose - operasjonPPylorusstenose - operasjonPylorusstenose - operasjonPylorusstenose - operasjonPylorusstenose - operasjon
Retinoblastomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/retinoblastomRetinoblastomRRetinoblastomRetinoblastomRetinoblastomRetinoblastom
Skjelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjelingSkjelingSSkjelingSkjelingSkjelingSkjeling
Skjeling, undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjeling-undersokelseSkjeling, undersøkelseSSkjeling, undersøkelseSkjeling, undersøkelseSkjeling, undersøkelseSkjeling, undersøkelse
Skåldingsskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skaldingsskadeSkåldingsskadeSBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - Skåldingsskade
Spinalpunksjon hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spinalpunksjon-hos-barnSpinalpunksjon hos barnSSpinalpunksjon hos barnSpinalpunksjon hos barnSpinalpunksjon hos barnSpinalpunksjon hos barn
Stomi hos barn og ungehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stomi-hos-barn-og-ungeStomi hos barn og ungeSStomi hos barn og ungeStomi hos barn og ungeStomi hos barn og ungeStomi hos barn og unge
Strålebehandling mot øre-nese-hals-områdethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandling-mot-ore-nese-hals-omradetStrålebehandling mot øre-nese-hals-områdetSStrålebehandling mot øre-nese-hals-områdetStrålebehandling mot øre-nese-hals-områdetStrålebehandling mot øre-nese-hals-områdetStrålebehandling mot øre-nese-hals-området
Sårstell etter brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sarstell-etter-brannskadeSårstell etter brannskadeSBrannskade - sårstellBrannskade - sårstellBrannskade - sårstellBrannskade - sårstell
Testikkel ligger ikke i pungen hos barn (Retentio testis)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/testikkel-ligger-ikke-i-pungen-hos-barn-retentio-testisTestikkel ligger ikke i pungen hos barn (Retentio testis)TTestikkel ligger ikke i pungen hos barn - operasjonTestikkel ligger ikke i pungen hos barn - operasjonTestikkel ligger ikke i pungen hos barn - operasjonTestikkel ligger ikke i pungen hos barn - operasjon
Trakeostomihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trakeostomiTrakeostomiTTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomiTrakeostomi
Trykkmåling av øyehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykkmaling-av-oyeTrykkmåling av øyeTTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øyeTrykkmåling av øye
Trykksårhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykksarTrykksårTTrykksårTrykksårTrykksårTrykksår
Ultralydundersøkelse av barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralydundersokelse-av-barnUltralydundersøkelse av barnUUltralyd av barnUltralyd av barnUltralyd av barnUltralyd av barn
Undersøkelse av blodsirkulasjon i netthinnen ved fluoresceinangiografihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/undersokelse-av-blodsirkulasjon-i-netthinnen-ved-fluoresceinangiografiUndersøkelse av blodsirkulasjon i netthinnen ved fluoresceinangiografiUFluoresceinangiografiFluoresceinangiografiFluoresceinangiografiFluoresceinangiografi
Undersøkelse av nervefiberlagets tykkelse ved bruk av OCThttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/undersokelse-av-nervefiberlagets-tykkelse-ved-bruk-av-octUndersøkelse av nervefiberlagets tykkelse ved bruk av OCTUOCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)OCT (optical coherence tomography)
Utstående ører, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utstaende-orer-operasjonUtstående ører, operasjonUUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjon
Våt aldersrelatert makula degenerasjon (våt AMD)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vat-aldersrelatert-makula-degenerasjon-vat-amdVåt aldersrelatert makula degenerasjon (våt AMD)VMakula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)Makula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)Makula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)Makula degenerasjon - Aldersrelatert (våt AMD)
Øresus (tinnitus)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/oresus-tinnitusØresus (tinnitus)ØØresus (tinnitus)Øresus (tinnitus)Øresus (tinnitus)Øresus (tinnitus)
Øsofagusatresihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/osofagusatresiØsofagusatresiØØsofagusatresiØsofagusatresiØsofagusatresiØsofagusatresi
Øsofagusatresi - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/osofagusatresi-operasjonØsofagusatresi - operasjonØØsofagusatresi - operasjonØsofagusatresi - operasjonØsofagusatresi - operasjonØsofagusatresi - operasjon
Øyeundersøkelse - barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/oyeundersokelse-barnØyeundersøkelse - barnØØyeundersøkelse - barnØyeundersøkelse - barnØyeundersøkelse - barnØyeundersøkelse - barn

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiAvdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi
Kirurgisk avdeling for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/kirurgisk-avdeling-for-barnKirurgisk avdeling for barnKirurgisk avdeling for barn ivaretar de fleste barn som har behov for kirurgisk behandling innenfor Oslo universitetssykehus HF.
Kirurgisk dagavdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/kirurgisk-dagavdelingKirurgisk dagavdelingKirurgisk dagavdeling utreder og behandler voksne og barn med kirurgiske lidelser. All behandling foregår poliklinisk eller som dagbehandling.
Kjeve- og ansiktskirurgisk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/kjeve-og-ansiktskirurgisk-avdelingKjeve- og ansiktskirurgisk avdelingbehandling av pasienter som innlegges med brudd og sårskader i ansiktet etter ulykker eller skader samt operasjon av skjellettavvik i ansiktet, som under- og overbitt, ansiktsasymmetri, og rekonstruksjoner på bløtvev i ansiktet.
Øre-, nese-, halsavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/ore-nese-halsavdelingenØre-, nese-, halsavdelingen
Øyeavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/oyeavdelingenØyeavdelingen

Fant du det du lette etter?