HELSENORGE

ØNH Sengepost

ØNH-avdelingen har ansvar for kirurgisk utredning og behandling av pasienter med hode-halskreft, og dette er den største pasientgruppen som legges inn på sengeposten. Behandlingene innebærer alt fra enkle undersøkelser i narkose til omfattende kirurgi. Ved behov for større rekonstruksjoner foregår dette i stor grad med mikrovaskulære transplantater (frie lapper), som gjøres i samarbeid med plastikkirurger eller ortopeder.
Pasienter legges også inn ved behov for ørekirurgi, tyreoideakirurgi, nese/bihulekirurgi og larynxkirurgi (kirurgi i strupen), samt  infeksjoner eller andre tilstander i hode-halsområdet.
ØNH-sengepost tar i mot ø-hjelpspasienter direkte på sengeposten utenom poliklinikkens åpningstider.

Det er ØNH-lege tilstede på sykehuset hele døgnet og det er daglig visitt på sengeposten.

Besøk  er grunnet Covid-19-pandemien kun mulig i spesielle tilfeller, og sengeposten kan kontaktes ved spørsmål om dette.

Velkommen til ØNH-sengepost!

Fant du det du lette etter?