HELSENORGE

Seksjon for klinisk farmakologi - Rikshospitalet

Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.  Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet er spesialisert på analyser innen immundempende legemidler og farmakogenetikk. 

 

Kontaktinformasjon:

Telefon

Henvendelser fra rekvirenter om tolkning av prøvesvar eller rådgivning knyttet til farmakogenetiske og legemiddelrelaterte problemstillinger: Vakttelefon - klinisk farmakolog, farmasøyt: 94 13 32 18 (hverdager kl. 8.30 - 14.30)

Henvendelser fra rekvirenter om etterrekvirering av farmakologiske analyser og praktiske forhold rundt prøvetaking- og forsendelse: Laboratoriet, farmakologiske analyser tlf 23 07 10 14 (hverdager kl. 8:30-15:00, helg/helligdager kl. 10:00-15:00)

Henvendelser fra rekvirenter om etterrekvirering av farmakogenetiske analyser og praktiske forhold rundt prøvetaking- og forsendelse: Laboratoriet, farmakogenetiske analyser tlf 23 07 10 28 (hverdager kl. 8:00-15:00)

Ved behov for direkte formidling av analyseresultat: Ekspedisjon ved Avd. for medisinsk biokjemi tlf 23 07 10 70 (hverdager kl 8-15.15)

Telefon (alternativ kortversjon)

Tolkning av prøvesvar eller relatert rådgivning (farmakologi og farmakogenetikk): Vakttelefon - klinisk farmakolog, farmasøyt: 94 13 32 18 (hverdager kl. 8.30 - 14.30)

Praktiske forhold ved prøver til farmakologiske analyser: Laboratoriet, farmakologiske analyser tlf 23 07 10 14 (hverdager kl. 8:30-15:00, helg/helligdager kl. 10:00-15:00)

Praktiske forhold ved prøver til farmakogenetiske analyser:: Laboratoriet, farmakogenetiske analyser tlf 23 07 10 28 (hverdager kl. 8:00-15:00)

Ved behov for direkte formidling av analyseresultat: Ekspedisjon ved Avd. for medisinsk biokjemi tlf 23 07 10 70 (hverdager kl 8-15.15)

 

Brukerhåndbok i klinisk farmakologi med analyseoversikt finner du her.

 

 

 

NYHETER FRA Avdelingen

ARTIKLER FRA Avdelingen

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se https://ruter.no eller ring 177.

Fant du det du lette etter?