Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk. Analysene i avdeling for farmakologi utføres ved tre laboratorier ved henholdsvis Rikshospitalet, Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE) og Ullevål.

NYHETER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?