Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk. Analysene i avdeling for farmakologi utføres ved tre laboratorier ved henholdsvis Rikshospitalet, Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE) og Ullevål.
Les mer om Klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi

 

Seksjon for klinisk farmakologi ved Rikshospitalet tilbyr legemiddelanalyser og rådgivning med fokus på immundempende legemidler, kreftlegemidler og legemidler mot infeksjon. Farmakogenetiske analyser utføres i samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi.

  • Henvendelser om farmakologiske og farmakogenetiske problemstillinger, herunder spørsmål om rekvirering og tolkning:
    Vakttelefon 94 13 32 18 (mandag-fredag kl 9-14:30, klinisk farmakolog eller farmasøyt)
  • Henvendelser til laboratoriet: telefon 230 71014

Seksjonsleder Nils Tore Vethe
Tlf.:  23 07 40 55  E-post: Nils.Tore.Vethe@ous-hf.no

Seksjon for klinisk farmakologi ved SSE i Sandvika utfører legemiddelanalyser for å optimalisere dosering av legemidler ved epilepsi og har det bredeste analyserepertoaret for antiepileptika i landet. Alle antiepileptika, med noen få unntak, analyseres rutinemessig, i tillegg til at målinger av fritt valproat og fenytoin kan gjøres ved spesielle indikasjoner.

Seksjonsleder Margrete Larsen Burns
Tlf.: 67 50 11 62  E-post: Margrete.Larsen.Burns@ous-hf.no

Seksjon for klinisk farmakologi ved Ullevål utfører serumkonsentrasjonsmålinger av flere legemiddelgrupper samt analyser av blod og urin til rusmiddeltesting. I tillegg utføres analyser som kan være relevante ved utredning av pasienter med intoksikasjon, både av eksogene stoffer og av organiske syrer som er relevante ved acidose.

Seksjonsleder Ingebjørg Gustavsen
Tlf.: 23 01 64 30  E-post: Ingebjorg.Gustavsen@ous-hf.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Seksjon klinisk farmakologi Rikshospitalet
Tlf. laboratoriet: 23 07 10 14

Vakttelefon (klinisk farmakolog, farmasøyt): 94 13 32 18

Seksjon klinisk farmakologi SSE
Tlf. laboratoriet: 67 50 11 70

Seksjon klinisk farmakologi Ullevål
Tlf. laboratoriet: 22 11 94 64
Tlf. vakthavende lege (klinisk farmakolog): 480 16 274

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?