HELSENORGE

Seksjon for klinisk farmakologi - Rikshospitalet

Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.  Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet har spesialkompetanse på og tilbyr analyser av immundempende legemidler, kreftlegemidler, infeksjonslegemidler og farmakogenetikk. 

 

Brukerhåndbok i klinisk farmakologi med mer detaljert kontaktinformasjon og analyseoversikt finner du her.

 

 

 

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA Avdelingen

Fant du det du lette etter?