Seksjon for klinisk farmakologi - Rikshospitalet

Klinisk farmakologi er et fagområde som har som oppgave å yte service til klinikere gjennom analysevirksomhet, fortolkning av analyseresultater og innsikt i farmakokinetikk og farmakodynamikk.  Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet er spesialisert på analyser innen immundempende legemidler og farmakogenetikk .  

 

NYHETER FRA AVDELINGEN

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se www.trafikanten.no eller ring 177.

Fant du det du lette etter?