HELSENORGE

Klinisk farmakologi

SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE

Virksomheten innen klinisk farmakologi er knyttet til analyser av legemidler, rusmidler og forgiftningsstoffer, samt analyse av genetiske varianter som kan ha betydning for effekten av legemidler (farmakogenetiske analyser). 
Klinisk farmakologi er organisert i følgende tre seksjoner: Klinisk farmakologi Rikshospitalet, Klinisk farmakologi SSE (Spesialsykehuset for epilepsi, Sandvika) og Klinisk farmakologi Ullevål. Hver seksjon har et analyserepertoar som er tilpasset den respektive lokasjons behov.

Fant du det du lette etter?