HELSENORGE

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten

Vi overvåker forsyningssituasjonen for legemidler, kartlegger omfang av problemer/mangelsituasjoner som oppstår, finner løsninger og kommunisere disse til alle berørte parter.

NYHETER FRA AVDELINGEN

ARTIKLER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?