HELSENORGE

Seksjon for immunhematologi (Blodbanken i Oslo)

Seksjonen utfører pretransfusjonsundersøkelser og andre immunhematologiske analyser på pasienter, gravide og blodgivere. Vi leverer ut blodprodukter til OUS og andre sykehus i Oslo. Seksjonen er bemannet 24/7. Vi har også Nasjonal kompetansetjenesten for blodtypeserologi.

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?