HELSENORGE
Illustrasjonsfoto

Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi

Vi er referanselaboratorium for hele landet, og mottar pasientprøver til videre utredning. For pasienter med sjeldne, multiple og/eller vanskelige blodtypeantistoffer, skaffer vi ferskt eller frossent blod. Viktige oppgaver for kompetansetjenesten er å bidra til, samt drive med forskning og fagutvikling. Foto: Shutterstock.

Om kompetansetjenesten

​Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kunnskapsformidling innen fagfeltet. Vi er referanselaboratorium for hele landet, og mottar pasientprøver til videre utredning. For pasienter med sjeldne, multiple og/eller vanskelige blodtypeantistoffer, skaffer vi ferskt eller frossent blod. Viktige oppgaver for kompetansetjenesten er å bidra til, samt drive med forskning og fagutvikling. Enheten har ansvar for undervisning i grunn-, etter- og videreutdanning av bioingeniører og leger. Vi sender Nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer til alle landets blodbanker og har ansvar for veiledning og rådgivning på nasjonalt nivå.

Leder for Seksjon for immunhematologi: Unni Bergerud
Seksjonsoverlege: Aurora Espinosa
Enhetsleder for Kompetansetjeneste for blodtypeserologi, FoU: Cigdem Akalin Akkøk, overlege, PhD 

Referansegruppen

Kompetansetjenesten har en referansegruppe med representanter fra hver helseregion, samt en brukerrepresentant.

  • Kristin Gjerde Hagen, referansegruppens leder (HV)
  • Anne Lise Hustadnes, brukerrepresentant
  • Astrid Aandahl, representant Helse Sør-Øst
  • Barbora Jacobsen, representant Helse Midt-Norge
  • Mirjana Grujic Arsenovic, representant Helse Nord
 Fant du det du lette etter?