Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdelingen utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdet medisinsk biokjemi av inneliggende og polikliniske pasienter, pasienter ved andre helseinstitusjoner i Oslo, i Helse Sør-Øst og nasjonalt, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten utenfor institusjon. I tillegg kommer forskning og undervisning innen eget fagområde samt veiledning av rekvirentene.

Avdelingen ledes av Olav Klingenberg.

Les mer om Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdelingen har ca. 390 årsverk. Vel 2/3 av de ansatte er bioingeniører. Den nest største personellgruppen er leger og annet akademisk personell.

Avdelingen er inndelt i 10 seksjoner. Fire av disse er driftseksjoner (Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål og Aker) med døgn-kontinuerlig drift og ansvar for organisering av prøvetaking og analysering.
De andre seksjonene er: Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Seksjon for hemostase og trombose, Hormonlaboratoriet, Medisinskfaglig seksjon, Seksjon for forskning og Seksjon for fellesfunksjoner.
Vi har også spesiell kompetanse innen tumormarkører, ernæringsanalyser og analyser for utredning av hemoglobinsykdommer.

Se her for våre laboratorietjenester.

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for:

Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte  og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommer

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Driftseksjon Radiumhospitalet, Bygg B, 1.et. tlf. 22 93 53 13
Seksjonsleder Kirsti Vangsnes tlf. 22 93 47 97

Driftseksjon Ullevål, Bygg 6, 5.et. tlf. 22 11 87 90
Seksjonsleder Siri B-W Aagenæs tlf. 22 11 76 95

Driftseksjon Rikshospitalet, Bygg B1, 2.et. tlf. 23 07 10 70/87
Seksjonsleder Marianne Svendsen (vikar) tlf. 23 07 45 35

Driftseksjon Aker, Bygg 6, 3.et. tlf. 22 89 40 00
Seksjonsleder Tonje Versvik Strand tlf. 22 89 47 60

Hormonlaboratoriet, Bygg 23, Aker sykehus tlf. 22 89 47 08
Seksjonsleder Venke Skeid tlf. 22 89 46 69

Seksjon for hemostase og trombose, Bygg B1, Rikshospitalet
Seksjonsleder Carola Henriksson tlf. 23 07 41 34/ 22 11 83 56

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer, Bygg B1, Rikshospitalet
Seksjonsleder Berit Woldseth tlf. 23 07 10 59

Seksjon for fellesfunksjoner
Seksjonsleder Unni Færevaag tlf. 23 07 10 68

Seksjon for forskning
Seksjonsleder Reidun Øvstebø tlf. 22 11 94 91

Medisinskfaglig seksjon 
Seksjonsleder Karin Toska (konst.) tlf. 23 02 74 15

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Avdeling for medisinsk biokjemi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Nyheter fra avdelingen

Blodprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Hormonlaboratoriethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/hormonlaboratorietHormonlaboratorietHormonlaboratoriet er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner.
Seksjon for medfødte metabolske sykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-laboratoriemedisin/avdeling-for-medisinsk-biokjemi/seksjon-for-medfodte-metabolske-sykdommerSeksjon for medfødte metabolske sykdommerSeksjon for medfødte metabolske sykdommer har landsfunksjon for biokjemisk utredning av medfødte stoffskiftesykdommer, og diagnostiserer flere hundre av disse sykdommene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.