HELSENORGE

Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdelingen utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdet medisinsk biokjemi av inneliggende og polikliniske pasienter, pasienter ved andre helseinstitusjoner i Oslo, i Helse Sør-Øst og nasjonalt, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten utenfor institusjon. I tillegg kommer forskning og undervisning innen eget fagområde samt veiledning av rekvirentene.

Praktisk informasjon

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

Avføringsprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avforingsproveAvføringsprøveA
Blodprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodproveBlodprøveB
Spyttprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spyttproveSpyttprøveS
Ureasyklus-diagnoser (UCD)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ureasyklus-diagnoser-ucdUreasyklus-diagnoser (UCD)U
Urinprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/urinproveUrinprøveU

Nyheter fra avdelingen

ARTIKLER FRA AVDELINGEN

Fant du det du lette etter?