Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet, ble grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner. Laboratoriet disponerer totalt ca. 55 årsverk, og har en årsproduksjon på mer enn 400 000 analyser fordelt på ca. 100 forskjellige hormoner/metabolitter. Hormonlaboratoriet ligger på Aker sykehus og deler lokaler med Norges laboratorium for dopinganalyse (NLD).

Hormonlaboratoriet ledes av Venke Skeid.
Medisinskfaglig ansvarlig er Per Medbøe Thorsby.


BLODPRØVER kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje.
Åpningtider: kl 7:30 til 14:30.

Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte vår rekvisisjon og merke konvolutten med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

Les mer om Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet

Vårt tjenestetilbud 

Hormonlaboratoriets rekvisisjon

Prøvetaking

Om oss

Hormonlaboratoriet har region- og landsfunksjon, men mottar også prøver fra utlandet. Av utførte hormonanalyser er omlag fire prosent fra pasienter innlagt ved OUS HF, rundt 88 prosent fra pasienter tilhørende Helse Sør-Øst områder og 8 prosent fra resten av landet.

Laboratoriet har en aktiv rolle i undervisning og rådgivning, og arrangerer blant annet laboratoriekurs for grenspesialister i endokrinologi og medarrangør av endokrinologikurs for allmennpraktikere.

Hormonlaboratoriet består av følgende enheter:

  • Automatiserte hormonanalyser og preanalyse
  • Endokrinologisk molekylærbiologi og forskning (inkl. diabeteslaboratoriet, tlf.nr. 22 89 47 45 )
  • Fellesfunksjoner og kontorfag
  • Kvalitet
  • Medisinsk laboratorie-endokrinologi og fagutvikling
  • Spesialhormoner og manuelle analyser

Se Hormonlaboratoriets historiebok for mer informasjon.

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099 (felles med NLD). Akkrediteringen omfatter 55 av laboratoriets analysemetoder og 62 analytter, samt laboratoriets medisinskfaglige kommentartjeneste. Dette utgjør 90% av analysene som blir utført ved laboratoriet.

Laboratoriets akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos

Norsk Akkreditering.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Trondheimsveien 235,  bygg 23 - ikke blodprøvetaking.
Telefon
Ekspedisjon: 22 89 47 08
E-post
Postadresse
Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo                                                        
Aker sykehus
Besøksadresse
Trondheimsveien 235(Kart)
0586 Oslo
Telefon
Sentralbord 915 02 770 , 22 89 40 00

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra er det gangvei til Aker sykehus eller overgang til buss 31.

For rutetider se www.ruter.no

Nyheter fra avdelingen

Fant du det du lette etter?