HELSENORGE

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet, grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner.
Grafikk: Hormonlaboratoriet

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for informasjon om flere prøvetakingssteder.
Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte Hormonlaboratoriets rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

Akkreditering

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Tabell med måleusikkerhet.  Laboratoriets akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Svarrapportering

Analyseresultater på hasteprøver ringes ut til rekvirenten forutsatt at telefonnummer er oppgitt. Rekvirerende lege kan på forespørsel også få analyseresultater på vanlige prøver per telefon.

NB: Telefonsvar er et midlertidige svar, og det er den skriftlige svarrapporten som er Hormonlaboratoriets endelige svar til rekvirentene. For akkrediterte metoder er resultater som gis per telefon å regne som ikke akkrediterte resultater.

Hormonlaboratoriet gir ikke ut prøvesvar direkte til pasienter. Ta kontakt med rekvirerende lege.

Nyttige lenker

Nasjonal veileder i endokrinologi 1.utgave

Nyhetsaviser

Vi sender ut nyhetsavis i posten til alle som har rekvirert prøver fra Hormonlaboratoriet siste 6 mnd.
Dersom du ønsker å få den tilsendt elektronisk kan du sende e-post til hormonlaboratoriet@ous-hf.no.

​Nyhetsavis 1, januar 2022 (PDF)

Nyhetsavis 1, mai 2021 (PDF)

Nyhetsavis 2, november 2020 (PDF)

Nyhetsavis 1, juni 2020 (PDF)

Nyhetsavis 2, oktober 2019 (PDF)

Nyhetsavis 1, mai 2019 (PDF)

Nyhetsavis 2, september 2018 (PDF)

Nyhetsavis 1, februar 2018 (PDF)

Nyhetsavis 2, september 2017 (PDF)

Nyhetsavis 1, mars 2017 (PDF)

Nyhetsavis 3, desember 2016 (PDF)

Nyhetsavis 2, september 2016 (PDF)

Nyhetsavis 1, mars 2016​​​ (PDF)

Eldre nyheter og driftsmeldinger

Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 09.12.19 Nye referansegrenser for katekolaminer, 28.11.19 Hormonlaboratoriet har innført analyse av metoksytyramin i plasma, 06.11.19 Hormonlaboratoriet har innført analyse av deksametason i serum, 22.10.19 Anti-insulin antistoff analyseres nå som normalt, 16.10.19 Ny prosedyre for samling av spyttprøver med Salivette, 03.10.19 Anti-21-hydroksilase antistoff analyseres nå som normalt , 16.09.19 Ny analyse ved utreding av diabetes insipidus - copeptin, 11.09.19

Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 05.09.19 Ny metode for bestemmelse av kortisol i spytt fra 30.08.19 Ny metode for bestemmelse av anti-21-hydroksilase antistoff i serum, 05.08.19 Glukagon analyseres nå som normalt, 10.07.19

Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum fra 18.06.19 Forsinkelse i analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoff, 05.06.19 Forsinkelse i analyseringen av glukagon, 04.06.19 Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum. 27.05.19 Ny metode for bestemmelse av DHEA, 06.05.19 Analyse av steroidhormoner, 16.01.19

Kvalitativ analyse av syntetiske steroider (glukokortikoid-medikamenter), 14.01.19 Ny metode for bestemmelse av Dihydrotestosteron (DHT) i serum, 10.01.19 Ny metode for bestemmelse av Leptin i serum, 10.01.19 Prøvetaking og prøvebehandling av prøver til adrenokortikotropin (ACTH) , 27.11.18 Disialotransferrin (CDT) analyseres nå som normalt igjen, 16.11.18 Alkalisk fosfatase (beinspesifikk) analyseres nå som normalt, 09.11.18Forsinkelse i analysering av alkalisk fosfatase (beinspesifikk), 05.11.18 Forsinkelse i analysering av Disialotransferrin (CDT), 18.10.18

Ny metode for bestemmelse av Luteiniserende hormon (LH) i serum, 01.10.18 Endrede referansegrenser for steroidhormoner, 17.09.18 Ny metode for bestemmelse av Anti-TSH reseptor antistoff (TRAS) i serum, 23.08.18 Interferens i Roche immunoassays er hyppigere enn forventet Anti-GAD antistoff analyseres nå som normalt, 22.08.18 Antidiuretisk hormon (ADH) analyseres nå som normalt, 09.08.18 Forsinkelse i analyseringen av Antidiuretisk hormon (ADH), 25.06.18 Forsinkelse i analysering av Anti-GAD antistoff, 19.06.18

Ny metode for bestemmelse av kortisol, fritt i urin, 26.04.18 Måling av DHEA-sulfat anbefales, 18.04.18 Ny metode for bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i frosset plasma fra 21.02.18 Behandling med biotin kan gi feil analysesvar Ny metode for bestemmelse av karbohydrat deficient transferrin (%CDT) fra 09.01.18 Ny metode for bestemmelse av prolaktin fra 29.11.2017 Hormonlaboratoriet anbefaler å måle både anti-GAD og anti-IA2 ved utredning av type 1 diabetes/ LADA Interferens i analysen progesteron, januar 2017 Endring av metode for bestemmelse av DHEA i serum, januar 2017 Nedleggelse av Leptin som rutineanalyse, januar 2017 Ny metode for bestemmelse av hCG, januar 2017 Endring av analysemetode for renin, desember 2016 Analyse av PIIINP ved hormonlaboratoriet, desember 2016 Endring av metode for bestemmelse av 17-OH-pregnenolon i serum, november 2016 Endret metode for bestemmelse av Antimüllerhormon, oktober 2016 Interferens i analysen østradiol, juli 2016 Nedleggelse av analyse anti-ovarie antistoffer, april 2016

Nedleggelse av analyse løselig transferring reseptor (LTFR), februar 2016


Nyheter fra Hormonlaboratoriet

Artikler fra avdelingen

Fant du det du lette etter?