HELSENORGE

Hormonlaboratoriet

Hormonlaboratoriet, grunnlagt i 1959, er Norges største endokrinologiske institusjon og spesiallaboratorium for måling av hormoner.
Grafikk: Hormonlaboratoriet

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for informasjon om flere prøvetakingssteder.
Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte Hormonlaboratoriets rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

Om Hormonlaboratoriet

Her finner du mer informasjon om Hormonlaboratoriet.​

Hormonlaboratoriets analyser

Se Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok for en oversikt over våre analyser, inkludert en liste med de genetiske analysene som utføres ved laboratoriet.

Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099. Oppdatert oversikt over hvilke analyser som er akkrediterte finnes i Tabell med måleusikkerhet.  Laboratoriets akkrediteringsdokument er tilgjengelig hos Norsk Akkreditering.

Rekvisisjon

Hormonlaboratoriet anbefaler våre rekvirenter å benytte laboratoriets egen rekvisisjon ved rekvirering.

Analyser som krever spesielle prøvetakingsbetingelser er uthevet med rød skrift og merket med *. Prøvetakingsbetingelsene for disse analysene beskrives på rekvisisjonens bakside (side 2). Baksiden inneholder også opplysninger om utredningsforslag.

Vennligst oppgi fullstendige opplysninger. Mangelfulle opplysninger på pasient og rekvirent kan føre til forsinkede prøvesvar.

Husk å påfør fullstendig postadresse på bestillingen!

Laboratoriets rekvisisjon i papirformat fås ved å sende epost til hormonlaboratoriet@ous-hf.no eller tlf. 22 89 47 08.

Prøvetaking

Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for å ta blodprøve.
Se Hormonlaboratoriets rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.

Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11 (hovedinngangen), 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for mer informasjon om prøvetakingssteder. Les mer om hvordan prøver tas her: Blodprøver

Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte vår rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

  Forsendelse

  Dersom prøvene skal sendes, så er det viktig å benytte vår rekvisisjon og merke konvolutten og rekvisisjonen med at alle analysene skal utføres på Hormonlaboratoriet.

  Postforsendelser med biologisk materiale

  Se Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok.

  Levering av prøver
  Hormonlaboratoriets åpningstid for levering av prøver er kl. 7:30 – 15:30 (mandag – fredag, utenom helligdager).
  Beholder for samling av døgnurin kan lånes fra Hormonlaboratoriet.

  Svarrapportering

  Analyseresultater på hasteprøver ringes ut til rekvirenten forutsatt at telefonnummer er oppgitt. Rekvirerende lege kan på forespørsel også få analyseresultater på vanlige prøver per telefon.

  NB: Telefonsvar er et midlertidige svar, og det er den skriftlige svarrapporten som er Hormonlaboratoriets endelige svar til rekvirentene. For akkrediterte metoder er resultater som gis per telefon å regne som ikke akkrediterte resultater.

  For pasienter

  • Ta kontakt med ditt nærmeste laboratorium for å ta blodprøve.
   Se Hormonlaboratoriets rekvisisjon for informasjon om prøvemateriell og spesielle prøvetakingstidspunkt.
  • Blodprøver kan tas ved Aker sykehus, Bygg 11, 1. etasje. Åpningstider: kl. 7:30 til 14:30.
   Se Prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin for mer informasjon om prøvetakingssteder.
  • Hormonlaboratoriet gir ikke ut prøvesvar direkte til pasienter. Ta kontakt med rekvirerende lege.

  Forskning

  Hormonlaboratoriet har sin egen forskningsgruppe i OUS, Biochemical endocrinology and metabolism research group.​​

  Hormonlaboratoriet utfører også laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. I tillegg til prosjekter som utføres i samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS) sine øvrige avdelinger, samarbeider vi også med forskningsmiljøer utenfor OUS. Forskningsprosjektene er ofte vitenskapelige samarbeidsprosjekter, men kan også være konkrete analyseoppdrag, som for eksempel kliniske utprøvinger av legemidler. Hormonlaboratoriet  deltar med endokrinologisk og analytisk kunnskap, utfører analyser av hormoner og bidrar med innspill til studienes gjennomføring.

  Prosjekthenvendelser inkludert kort beskrivelse av prosjektet kan sendes på e-post til følgende adresse: hormonlaboratoriet@ous-hf.no​ 

  Nyttige lenker

  Nasjonal veileder i endokrinologi 1.utgave

  Hormonlaboratoriets Brukerhåndbok

  Nyhetsaviser

  Vi sender ut nyhetsavis i posten til alle som har rekvirert prøver fra Hormonlaboratoriet siste 6 mnd.
  Dersom du ønsker å få den tilsendt elektronisk kan du sende e-post til hormonlaboratoriet@ous-hf.no.

  ​Nyhetsavis 1, januar 2022 (PDF)

  Nyhetsavis 1, mai 2021 (PDF)

  Nyhetsavis 2, november 2020 (PDF)

  Nyhetsavis 1, juni 2020 (PDF)

  Nyhetsavis 2, oktober 2019 (PDF)

  Nyhetsavis 1, mai 2019 (PDF)

  Nyhetsavis 2, september 2018 (PDF)

  Nyhetsavis 1, februar 2018 (PDF)

  Nyhetsavis 2, september 2017 (PDF)

  Nyhetsavis 1, mars 2017 (PDF)

  Nyhetsavis 3, desember 2016 (PDF)

  Nyhetsavis 2, september 2016 (PDF)

  Nyhetsavis 1, mars 2016​​​ (PDF)

  Eldre nyheter og driftsmeldinger

  Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 09.12.19 Nye referansegrenser for katekolaminer, 28.11.19 Hormonlaboratoriet har innført analyse av metoksytyramin i plasma, 06.11.19 Hormonlaboratoriet har innført analyse av deksametason i serum, 22.10.19 Anti-insulin antistoff analyseres nå som normalt, 16.10.19 Ny prosedyre for samling av spyttprøver med Salivette, 03.10.19 Anti-21-hydroksilase antistoff analyseres nå som normalt , 16.09.19 Ny analyse ved utreding av diabetes insipidus - copeptin, 11.09.19

  Forsinkelse i analyseringen av anti-insulin antistoff, 05.09.19 Ny metode for bestemmelse av kortisol i spytt fra 30.08.19 Ny metode for bestemmelse av anti-21-hydroksilase antistoff i serum, 05.08.19 Glukagon analyseres nå som normalt, 10.07.19

  Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum fra 18.06.19 Forsinkelse i analyseringen av anti-21-hydroksilase antistoff, 05.06.19 Forsinkelse i analyseringen av glukagon, 04.06.19 Ny metode for bestemmelse av kortisol i serum. 27.05.19 Ny metode for bestemmelse av DHEA, 06.05.19 Analyse av steroidhormoner, 16.01.19

  Kvalitativ analyse av syntetiske steroider (glukokortikoid-medikamenter), 14.01.19 Ny metode for bestemmelse av Dihydrotestosteron (DHT) i serum, 10.01.19 Ny metode for bestemmelse av Leptin i serum, 10.01.19 Prøvetaking og prøvebehandling av prøver til adrenokortikotropin (ACTH) , 27.11.18 Disialotransferrin (CDT) analyseres nå som normalt igjen, 16.11.18 Alkalisk fosfatase (beinspesifikk) analyseres nå som normalt, 09.11.18Forsinkelse i analysering av alkalisk fosfatase (beinspesifikk), 05.11.18 Forsinkelse i analysering av Disialotransferrin (CDT), 18.10.18

  Ny metode for bestemmelse av Luteiniserende hormon (LH) i serum, 01.10.18 Endrede referansegrenser for steroidhormoner, 17.09.18 Ny metode for bestemmelse av Anti-TSH reseptor antistoff (TRAS) i serum, 23.08.18 Interferens i Roche immunoassays er hyppigere enn forventet Anti-GAD antistoff analyseres nå som normalt, 22.08.18 Antidiuretisk hormon (ADH) analyseres nå som normalt, 09.08.18 Forsinkelse i analyseringen av Antidiuretisk hormon (ADH), 25.06.18 Forsinkelse i analysering av Anti-GAD antistoff, 19.06.18

  Ny metode for bestemmelse av kortisol, fritt i urin, 26.04.18 Måling av DHEA-sulfat anbefales, 18.04.18 Ny metode for bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i frosset plasma fra 21.02.18 Behandling med biotin kan gi feil analysesvar Ny metode for bestemmelse av karbohydrat deficient transferrin (%CDT) fra 09.01.18 Ny metode for bestemmelse av prolaktin fra 29.11.2017 Hormonlaboratoriet anbefaler å måle både anti-GAD og anti-IA2 ved utredning av type 1 diabetes/ LADA Interferens i analysen progesteron, januar 2017 Endring av metode for bestemmelse av DHEA i serum, januar 2017 Nedleggelse av Leptin som rutineanalyse, januar 2017 Ny metode for bestemmelse av hCG, januar 2017 Endring av analysemetode for renin, desember 2016 Analyse av PIIINP ved hormonlaboratoriet, desember 2016 Endring av metode for bestemmelse av 17-OH-pregnenolon i serum, november 2016 Endret metode for bestemmelse av Antimüllerhormon, oktober 2016 Interferens i analysen østradiol, juli 2016 Nedleggelse av analyse anti-ovarie antistoffer, april 2016

  Nedleggelse av analyse løselig transferring reseptor (LTFR), februar 2016

  Nyheter fra seksjonen

  Artikler fra seksjonen

  Fant du det du lette etter?