HELSENORGE

Analyseoversikt - Avdeling for Medisinsk Genetikk

En oversikt over genetiske analyser som finnes ved alle laboratorier i Norge finnes på Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser Her kan du enten velge ut fra indikasjon eller navn på genet som ønskes testet.

Genetiske analyser utført ved vår avdeling:


Analyser ved enhet for generell genetikk (Genetikkportalen.no)
Analyser ved enhet for kreftgenetikk  (Genetikkportalen.no)
Analyser ved enhet for hjertegenetikk (Genetikkportalen.no). Se også Utredning hjertegenetikk


Enhet for HTS-diagnostikk (genpaneler)

Det er i tillegg mulig å opprette andre genetiske analyser, samt utføre spesielle analyser av kromosomer, som FISH, subtelomerundersøkelser og annet. Ta kontakt dersom dette er ønskelig.

Analyser skal rekvireres på eget rekvisisjonsskjema.

Fant du det du lette etter?