HELSENORGE

Noe forsinkelser i svar for mikrobiologiske fæcesundersøkelser

Laboratoriet har oppgradering av instrumenter i uke 48

Dyrkningsskåler med bakterier
Foto: Klinikk for laboratoriemedisin, OUS

​Grunnet oppgradering av instrumenter på laboratoriet kan det bli noen forsinkelser i prøvesvar på mikrobiologiske undersøkelser av fæces i uke 48.​