HELSENORGE

Cytologisk poliklinikk

Cytologisk poliklinikk er en funksjon under Avdeling for patologi. En cytologisk prøve er en celleprøve. Prøvetakingen utføres av patolog som assisteres av bioingeniør. Begge har spesialkompetanse innen cytologi. Det gjøres ca. to og et halvt tusen punksjonscytologiske prøvetakninger i løpet av året. 

PRAKTISK INFORMASJON

Informasjon til pasienter (inkl. blodprøvetaking)

Informasjon til rekvirenter og samarbeidspartnere

Klinikkens forskningsaktivitet

​Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Her finner du oversikt over alle forskninggruppene i klinikken.

NYHETER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?