Om klinikk for laboratoriemedisin (KLM)

Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) utgjør det største fagmiljøet i Norge innenfor helserettet laboratorievirksomhet og leverer laboratorie-diagnostikk for pasientene i Oslo universitetssykehus HF, andre sykehus, avtalespesialister og primærhelsetjenesten. KLM ved avdeling for rettsmedisinske fag (RMF) leverer tjenester til rettsvesenet.

KLM er inndelt i syv avdelinger og dekker fagområdene farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, mikrobiologi, patologi og rettsmedisinske fag. 

Klinikken har også en omfattende forskningsaktivitet integrert i avdelingene, og har et nært samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO). Forskning utgjør ca. 400 årsverk (UiO og OUS) og spenner vidt; fra grunnforskning, translasjonsforskning med spesifikke tema fra de diagnostiske spesialitetene og til understøtting av klinisk forskning. KLM produserer årlig rundt 500 vitenskapelig artikler. Klinikken har for tiden tre K.G Jebsen sentre for medisinsk forskning og har flere fremragende forskningsgrupper som utmerker seg internasjonalt. Klinikken er instrumenttung, noe som også gjenspeiles av at den er vert for 7 av de Helse Sør-Øst Regionale Kjernefasiliter for forskning. Ønsker du å lese mer om samarbeidet mellom KLM og UiO? Trykk her.

Alle tjenester utført av KLM er i henhold til klinikkens strategi- og handlingsplan som blant annet gjenspeiler våre ansvarsområder for styringskravet Oslo universitetssykehus har fått fra Helse Sør-Øst.

 

Klinikkledelsen består av:

Konstituert klinikkleder John Torgils Vaage (230 71 207)

Avdelingsleder for medisinsk biokjemi Olav Klingenberg  (230 71 094 )

Avdelingsleder for mikrobiologi Fredrik Müller (230 71 161)

Avdelingsleder for farmakologi Berit Muan (228 40 291)

Avdelingsleder for medisinsk genetikk Dag Erik Undlien (230 27 285)

Konstituert avdelingsleder for Immunologi og transfusjonsmedisin Elisabeth Rosvold (221 18 881)

Konstituert avdelingsleder for patologi Bodil Bjerkehagen (227 82 428 )

Avdelingsleder for rettsmedisinske fag Truls Simensen (230 13 007)

 

Klinikkleders stab holder til på Rikshospitalet og består deriblant av:

Konstituert klinikkleder John Torgils Vaage (230 71 207)

Administrativ rådgiver Sandra Dale (230 71 222)

Forskningsleder Lars Eide (230 71 062)

HR-leder Fride Halmøy (230 71 211)

Økonomileder Kristina Nordskog (230 71 226)

Kvalitetsleder Annette Aleström (230 71 023)

IKT-rådgiver Kirstin Dahle (230 71 209)

Spesialrådgiver og prosjektleder Hanne Akselsen (230 71 219)

Kunderådgiver for ekstern samhandling Marianne Lund Schmidt (957 41 022)

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.