HELSENORGE

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Radiumhospitalet

De viktigste undersøkelsene:

 

Radiologisk avdeling: CT, MR, røntgen, intervensjon og ultralydundersøkelser.

Nukleærmedisinsk avdeling: Scintigrafi og PET/CT.

Fant du det du lette etter?