Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling arbeider for å gi et differensiert, lokalbasert behandlingstilbud ut fra den enkelte pasientens behov. Behandlingen er basert på anerkjent kunnskap og forskning. Avdelingen har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Les mer om Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Avdelingen består av seks seksjoner plassert på Aker sykehus, Ullevål sykehus og Gaustad sykehus.
Avdelingen har et rusakuttmottak som er åpent hele døgnet for akuttbehandling. Avdelingen gir også tilbud om: avgiftning, poliklinikk og døgnbehandling inkludert Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Avdelingen har koordineringsansvar for alle pasienter fra eget opptaksområde i Oslo som henvises til døgnbehandling i offentlig og private tiltak.

En av avdelingens seksjoner er Nasjonal kompetansetjeneste TSB, som ble etablert i 2014.
Pasient- og pårørendeopplæring er et satsningsområde for avdelingen. Avdelingen er faglig rådgiver overfor Helse Sør-Øst RHF.

For mer informasjon om seksjonene i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, se oversikten underliggende enheter.

Avdelingen ledes av Anne Beate Sætrang.

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Vurdering: Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. Det skal gjøres en vurdering av om det er nødvendig med helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og pasienten skal få informasjon om når eventuell utredning eller behandling forventes å starte opp.
Avdelingen har to vurderingsteam innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som vurderer rett til behandling ved avgiftning, utredning, poliklinikk og døgn. Teamene består av behandlere fra våre seksjoner og er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialist, sosionom og psykiater (lege).

Skjema henvisning tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Råd og veiledning:
Er du usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise?
Ta kontakt med Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, og få råd og veiledning i forhold til din pasient.


Relevante lenker

Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - rus og avhengighet

Helsebiblioteket - rus og avhengighet

Helsedirektoratet - psykisk helse og rus

Helse- og omsorgsdepartementet - rus
Avdelingen har eget brukerråd

Brukerråd er samarbeidsarenaen mellom brukerorganisasjonene og Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Oslo Universitetssykehus HF.

Brukerrådet 2015-2016
Mandat:
- Være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasientene.
- Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status,    sykdom/ diagnose og funksjonshemming.
- Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.
- Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten.

Brukerrådet består av 7 medlemmer fra ulike bruker-og pårørendeorganisasjoner. Fra klinikk møter leder ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, spesialkonsulent i ARA stab  og avdelingsleder for forsknings- og utviklingsavdelingen (FOU). Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen og møtes 8-10 ganger i året. Brukerrådet 2015-2016 ledes Eva Pay (Rio).
 
Brukerrådets medlemmer 2015-2016:
Leder: Eva Pay, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)- eva.pay@rio.no
Nestleder: Rita Nilsen, Retretten - rita@retretten.no
Michael Lindholm, Landsforbundet mot Stoffmisbruk - michael.lindholm@motstoff.no
Terje Jensen, Wayback - terjen@wayback.no
Siv Løvland, proLAR- siv@prolar.no
Marius Sjømæling, Barn av rusmisbrukere (BAR) - marius@barweb.no
Tommy Sjåfjell, A-larm - tommy.sjaafjell@hotmail.no

Kontakt

Telefon
Sentralbord Oslo universitetssykehus HF: 02770
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo


Ønsker du å komme i kontakt med seksjoner i
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling:


Seksjon ruspoliklinikker: 23 36 89 00
Seksjon rusakuttmottak og avgiftning: 23 03 43 10
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung: 22 02 93 00
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen: 23 02 08 00
Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm: 23 02 63 50
Nasjonal kompetansetjeneste TSB: 46 95 97 91

Gaustad sykehus, bygg 6
Besøksadresse
(Google maps)
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Praktisk informasjon

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kart over Gaustad sykehus

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagt. Kart over Gaustad sykehusområde.

Akuttbehandling ved rusavhengighethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akuttbehandling-ved-rusavhengighetAkuttbehandling ved rusavhengighetARusavhengighet - akuttbehandlingRusavhengighet - akuttbehandlingRusavhengighet - akuttbehandlingRusavhengighet - akuttbehandling
Alkoholproblemer, behandling ved rusakuttmottaket på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemer-behandling-ved-rusakuttmottaket-pa-aker-sykehusAlkoholproblemer, behandling ved rusakuttmottaket på Aker sykehusAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Alkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemer-behandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudAlkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikken på MortensrudAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Alkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemer-behandling-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalAlkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikkene på UllevålAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Avrusning alkoholhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avrusning-alkoholAvrusning alkoholAAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkoholAvrusning fra alkohol
Avrusning benzodiazepinerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avrusning-benzodiazepinerAvrusning benzodiazepinerAAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepinerAvrusning fra benzodiazepiner
Avrusning opioiderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avrusning-opioiderAvrusning opioiderAAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioiderAvrusning fra opioider
Avrusning på sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avrusning-pa-sykehusAvrusning på sykehusAAvrusningAvrusningAvrusingAvrusning
Døgnbehandling av rusavhengighet ved rusakuttmottakethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusavhengighet-ved-rusakuttmottaketDøgnbehandling av rusavhengighet ved rusakuttmottaketDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling
Døgnbehandling av rusavhengighet ved seksjon for rus og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusavhengighet-ved-seksjon-for-rus-og-avhengighetsbehandling-ungDøgnbehandling av rusavhengighet ved seksjon for rus og avhengighetsbehandling ungDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling
Døgnbehandling av rusavhengighet ved seksjon for rus og avhengighetsbehandling voksenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusavhengighet-ved-seksjon-for-rus-og-avhengighetsbehandling-voksenDøgnbehandling av rusavhengighet ved seksjon for rus og avhengighetsbehandling voksenDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling
Døgnbehandling rushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dognbehandling-rusDøgnbehandling rusDRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandlingRus-døgnbehandling
Illegale rusmidler, behandling ved rusakuttmottaket på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-rusakuttmottaket-pa-aker-sykehusIllegale rusmidler, behandling ved rusakuttmottaket på Aker sykehusIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudIllegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikken på MortensrudIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalIllegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikkene på UllevålIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, behandling ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ungIllegale rusmidler, behandling ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ungIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, behandling ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-voksenIllegale rusmidler, behandling ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksenIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Kognitiv miljøterapi ved seksjon rus og avhengighetsbehandling voksenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-ved-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-voksenKognitiv miljøterapi ved seksjon rus og avhengighetsbehandling voksenKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi ved seksjon rus- og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-ved-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ungKognitiv terapi ved seksjon rus- og avhengighetsbehandling ungKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Kognitiv terapi ved seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-ved-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-voksenKognitiv terapi ved seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksenKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Kognitiv terapi ved seksjon ruspoliklinikkerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-ved-seksjon-ruspoliklinikkerKognitiv terapi ved seksjon ruspoliklinikkerKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Mentaliseringsbasert terapi (MBT) ved rusavhengighet, seksjon rus og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mentaliseringsbasert-terapi-mbt-ved-rusavhengighet-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ungMentaliseringsbasert terapi (MBT) ved rusavhengighet, seksjon rus og avhengighetsbehandling ungMRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandlingRusavhengighet - Mentaliseringsbasert terapi (MBT) i rusbehandling
Miljøterapi ved avrusninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/miljoterapi-ved-avrusningMiljøterapi ved avrusningMMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusingMiljøterapi ved avrusing
Motiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusavhengighet-mortensrudMotiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, MortensrudMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Motiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, Rusakuttmottaket og avgiftninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusavhengighet-rusakuttmottaket-og-avgiftningMotiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, Rusakuttmottaket og avgiftningMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Motiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusavhengighet-ruspoliklinikkene-pa-ullevalMotiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, ruspoliklinikkene på UllevålMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Motiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, seksjon rus- og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusavhengighet-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ungMotiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, seksjon rus- og avhengighetsbehandling ungMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Motiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusavhengighet-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-voksenMotiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksenMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Motiverende intervju (MI) ved rusbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusbehandlingMotiverende intervju (MI) ved rusbehandlingMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Poliklinisk rusbehanding, seksjon rus og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehanding-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ungPoliklinisk rusbehanding, seksjon rus og avhengighetsbehandling ungPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Poliklinisk rusbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehandlingPoliklinisk rusbehandlingPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Poliklinisk rusbehandling ved rusakuttmottaket på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehandling-ved-rusakuttmottaket-pa-aker-sykehusPoliklinisk rusbehandling ved rusakuttmottaket på Aker sykehusPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Poliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudPoliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikken på MortensrudPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Poliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehandling-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalPoliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikkene på UllevålPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikken på MortensrudUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på UllevålUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-ruspoliklinikkene-pa-ulleval-sykehusUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på Ullevål sykehusUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved seksjon rus og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ungUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved seksjon rus og avhengighetsbehandling ungUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved seksjon rus og avhengighetsbehandling voksenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-voksenUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved seksjon rus og avhengighetsbehandling voksenUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsbNasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Seksjon henvisning, analyse og pasientstrømhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-henvisning-analyse-og-pasientstromSeksjon henvisning, analyse og pasientstrøm
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling unghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-ungSeksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rus-og-avhengighetsbehandling-voksenSeksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen
Seksjon rusakuttmottak og avgiftninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-rusakuttmottak-og-avgiftningSeksjon rusakuttmottak og avgiftning
Seksjon ruspoliklinikkerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikkerSeksjon ruspoliklinikker

Aktuelt fra avdelingen

 • 10.05.2017
  -Takk for at du forteller din historie

  De fremmøtte fikk høre to sterke og rørende historier, både fra en fagperson/pårørende og fra en tidligere alkoholiker, da Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerte temakveld om barn som pårørende og foreldrerollen mandag 21. april.

 • 10.11.2016
  Engasjerende og variert LAR-konferanse

  Rundt 730 personer fra hele landet deltok nylig på den 11. nasjonale LAR-konferansen i Oslo.

 • 31.10.2016
  Frokostseminar med slipp av håndbok i rusbehandling av unge

  Tema for høstens første frokostseminar i Seksjon ung var prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge. NIDA-publikasjonen med dette temaet er oversatt av Nasjonal kompetansetjeneste TSB og er fra i dag tilgjengelig i digital utgave.

 • 31.10.2016
  Hvordan forebygge overdoser

  «Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve» er tittelen på Helsedirektoratets overdosestrategi. En nullvisjon for dødelige overdoser er det langsiktige målet. Da trengs et større samarbeid.

 • 27.10.2016
  Mot grensen for vekst i legemiddelassistert rehabilitering

  Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.