Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung

Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung gir utredning og behandling til pasienter med behov for døgnkontinuerlig oppfølging i spesialisthelsetjeneste for rus- og avhengighetsvansker. Målgruppen er pasienter fra 16 til 26 år med rus- og avhengighetsproblematikk, også med uavklarte eller sammensatte vansker. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Les mer om Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung

Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung

Døgnenheten drives etter anerkjente metoder for utredning og behandling av rusmiddelavhengighet, samtidige psykiske lidelser og andre sammensatte vansker. Hos oss møter du trygge og gode rammer, med ansatte døgnet rundt. Her er vi sykepleiere, sosionomer, psykologer, leger, barnevernspedagoger og vernepleiere som sammen med deg arbeider med hvordan du skal håndtere din rusavhengighet, og også mestre og bedre andre områder i livet ditt. Vi tilbyr en tilrettelagt og individuelt tilpasset utredning og behandling. Du får en nevropsykologisk screening som del av utredningen ved oppstart av behandlingsforløpet, sammen med en generell utredning for samtidige psykiske vansker og kartlegging av sosiale forhold. Samlet legges dette til grunn for den videre oppfølgingen og behandlingen av deg som pasient.

Ring oss gjerne for mer informasjon om hvorvidt vi kan være et riktig tilbud.

Enheten ledes av Torkel Bekkevold Hansen.

Mer om vårt behandlingstilbud

Vårt behandlingstilbud består av individuell oppfølgning, gruppebehandling og miljøterapi, og vi jobber både med rusavhengighet, sosiale forhold (utdanning/yrkesliv, nettverk, familie), psykiske lidelser og fysisk aktivitet og helse. Vi vektlegger sterkt det du ønsker å endre i ditt liv for å få det bedre. En kan også motta et utredningstilbud hos oss, med eventuell videreføring til behandling i andre tilbud.

På enheten har vi 15 sengeplasser og vi gir et tilbud til unge pasienter opp til 26 år. Hos oss kan du være opp til seks måneder, men helt fra starten av arbeider vi med din videre oppfølging etter endt opphold hos oss. Dette for å skape en helhet og kontinuitet i din behandling. Vi samarbeider tett med din bydel/kommune, poliklinikk og andre ressurser du har eller ønsker rundt deg. Livet etter behandling er det vi behandler mot, og her arbeider vi sammen med deg om å komme ut i yrkesliv, starte opp/fullføre utdannelse, og/eller etablere gode nettverk og boforhold.

Beliggenhet og fysisk aktivitet.
Vi ligger i naturskjønne omgivelser rett utenfor sentrum, og har marka rett i nærheten. Fysisk helse og aktivitet vektlegges i behandlingen, og vi arbeider aktivt for at dette er noe du også kan fortsette med etter oppholdet. Vi har treningsrom, ballbinge, basketballbane og volleyballbane, samt ski- og turløyper rett utenfor døren.

Øvrig behandlingstilbud i vår seksjon.
Flere av våre pasienter får også et tilbud ved vår polikliniske enhet. Her tilbyr vi hesteassistert behandling ved seksjonens egen stall, og/eller oppfølging ved behov fra et eget ambulerende uteteam av behandlere. For mer informasjon om våre enheter, se oversikten underliggende enheter.

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontaktinformasjon

Telefon
22 02 93 00
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus (bygg 11)


Museet på Gaustad er sommerstengt fra og med 27. juni til og med 15. august

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.

Åpningstider:
Hver onsdag fra kl 11.30 - 14.00. Omvisning etter avtale.

Ta kontakt med resepsjonen på Gaustad, tlf:  22 92 35 00
Prisen er 30 kr for voksen og 300 kr for grupper på mer enn 10 personer. Pasienter og ansatte kommer gratis inn.

Se også sykehus museenes hjemmeside på http://sykehushistorier.no/ous

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21, 0372 Oslo
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Guastad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

Fant du det du lette etter?