Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung

Døgnenhet for utredning og behandling ved Seksjon Rus og Avhengighetsbehandling ung gir utredning og behandling til pasienter med behov for behandling for sin rusavhengighet. Målgruppen er pasienter fra 16 til 26 år med rus- og avhengighetsproblematikk, pasientene kan ha uavklarte eller sammensatte vansker. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Les mer om Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung

Døgnenhet for utredning og behandling rus- og avhengighetsbehandling ung

Døgnenheten drives etter anerkjente metoder for utredning og behandling av rusmiddelavhengighet, samtidige psykiske lidelser og andre sammensatte vansker. Hos oss møter du trygge og gode rammer med ansatte døgnet rundt. Her er vi blant annet sykepleiere, sosionomer, psykologer, leger, barnevernspedagoger og vernepleiere som sammen med deg arbeider med hvordan du skal håndtere din rusavhengighet. Vi har fokus på hvordan du skal mestre, og bedre ulike områder i livet ditt. Vi tilbyr en tilrettelagt og individuelt tilpasset utredning og behandling som er satt sammen av blant annet gruppebehandling, fysisk aktivitet, aktiviteter og individuelle samtaler.
Sammen lager vi en behandlingsplan med dine mål og ønsker. Alle pasienter tilbys en utredning for rusmiddelavhengighet og samtidige psykiske vasker. Vi kartlegger videre dine sosiale forhold, og lager en plan for oppfølgingen videre.
Om du er interessert i å høre mer om vårt tilbud kan du ringe vår inntakskonsulent på telefon: 91 24 81 68.


Enheten ledes av konstituert enhetsleder Maja Sandberg.

Mer om vårt behandlingstilbud

På enheten har vi 15 sengeplasser. Hos oss kan du være opp til seks måneder, og dette avtales individuelt med behandlerteamet ditt. Vi har fokus på ett tett samarbeid med din bydel/kommune, poliklinikk og andre samarbeidspartnere. Vi har økt fokus på livet etter behandling, og vi arbeider blant annet sammen med deg om å komme ut i yrkesliv, starte opp og/ eller fullføre utdannelse, og etablere gode nettverk og boforhold.


Beliggenhet og fysisk aktivitet.

Vi ligger i naturskjønne omgivelser rett utenfor sentrum, og har marka i umiddelbar nærheten. Fysisk helse og aktivitet vektlegges i behandlingen, og vi arbeider aktivt for at dette er noe du også kan fortsette med etter endt opphold. Vi har treningsrom, ballbinge, basketballbane og volleyballbane, samt ski- og turløyper rett utenfor døren.


Øvrig behandlingstilbud i vår seksjon.

Flere av våre pasienter får også et tilbud ved vår polikliniske enhet. Her tilbyr vi hesteassistert behandling ved seksjonens egen stall, og oppfølging ved behov fra et eget ambulerende Uteteam av behandlere.

For mer informasjon om våre enheter, se oversikten underliggende enheter.

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontaktinformasjon

Telefon
Døgnenheten: 22 02 93 00 , Vakttelefon: 91 79 09 28 , Sosialfaglig telefon: 90 25 47 19 , Inntakskonsulent: 91 24 81 68
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus (bygg 11)

Museet er stengt på ubestemt tid grunnet covid-19

Asylet Gaustad sykehus 150 år

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.


Se også sykehus museenes hjemmeside på http://sykehushistorier.no/ous

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21, 0372 Oslo
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Gaustad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

Fant du det du lette etter?