Barneseksjonen psykisk helse

Barneseksjonen tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier i opptaksområdet der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling. Seksjonen drives etter moderne, evidensbaserte behandlingsprinsipper hvor barnet og barnets ressurser er utgangspunkt for behandlingen.

I forbindelse med Covid-19 pandemien er det innført omfattende smitteverntiltak ved Oslo universitetssykehus. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har tilnærmet normal kapasitet. De aller fleste utredninger gjennomføres som normalt men der det er mulig skjer utredning og behandling over telefon og videolink. Pasienter og foresatte som skal møte fysisk blir kontaktet dagen før og kartlagt i forhold til smitterisiko. Det oppfordres til at kun en foresatt følger. De samme kartleggingsspørsmålene stilles også umiddelbart i forkant av konsultasjonen. Ved sikker Covid-19 smitte eller usikker smittestatus og der fysisk møte ikke kan utsettes, blir pasient og foresatte tatt imot på eget rom av personale i smittevernutstyr. Forøvrig følges basale smittevernrutiner. Ved undersøkelser som medfører nærkontakt vil ansatte i noen tilfeller ikle seg noe mer smittevernutstyr. 

For mer informasjon om Covid-19, klikk på lenken beredskap under avsnittet les mer om Barneseksjonen. 

 

 

Fant du det du lette etter?