Barneseksjonen psykisk helse

Barneseksjonen tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier i opptaksområdet der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling. Seksjonen drives etter moderne, evidensbaserte behandlingsprinsipper hvor barnet og barnets ressurser er utgangspunkt for behandlingen.

I forbindelse med Covid-19 pandemien er det innført omfattende smitteverntiltak ved Oslo universitetssykehus. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har tilnærmet normal kapasitet. De aller fleste utredninger gjennomføres som normalt men der det er mulig skjer utredning og behandling over telefon og videolink. Pasienter og foresatte som skal møte fysisk blir kontaktet dagen før og kartlagt i forhold til smitterisiko. Det oppfordres til at kun en foresatt følger. De samme kartleggingsspørsmålene stilles også umiddelbart i forkant av konsultasjonen. Ved sikker Covid-19 smitte eller usikker smittestatus og der fysisk møte ikke kan utsettes, blir pasient og foresatte tatt imot på eget rom av personale i smittevernutstyr. Forøvrig følges basale smittevernrutiner. Ved undersøkelser som medfører nærkontakt vil ansatte i noen tilfeller ikle seg noe mer smittevernutstyr. 

For mer informasjon om Covid-19, klikk på lenken beredskap under avsnittet les mer om Barneseksjonen. 

 

 

Les mer om Barneseksjonen psykisk helse

Barneseksjonen psykisk helse

Beredskap

Lenke til sykehusets side om beredskap.

Henvisning

Henvisning kommer fra poliklinikkene i OUS, samt Nic Waals Institutt og BUP Vest

 

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema.

Leder

Konstituert seksjonsleder er Anett Jørgensen.

Enheter

Barneseksjonen psykisk helse består av enhetene Barn, enhet A og Barn, enhet B, Enhet Front Barn og Nevropsykiatrisk enhet. Barneseksjonen er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Gjerdrums vei 16, 3.etg
0484 Oslo

Telefon
23 02 38 80
mandag - fredag 08.00-15.30
PAKKEFORLØP PSYKISK HELSEVERN, BARN OG UNGE: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt: 23023880.
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen psykisk helse 
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Barn enhet Ahttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/barn-enhet-aBarn enhet A
Barn enhet Bhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/barn-enhet-bBarn enhet B
Front-team Barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/frontteam-barnFront-team Barn
Nevropsykiatrisk enhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/barneseksjonen-psykisk-helse/nevropsykiatrisk-enhetNevropsykiatrisk enhet

Fant du det du lette etter?