Barn enhet B

Barn enhet B tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling. 
Barn, enhet B er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Les mer om Barn enhet B

Barn enhet B

Henvisning

Barneseksjonen mottar henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i OUS, samt Nic Waals institutt og BUP Oslo Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Gjerdrums vei 21, 0484 Oslo.

Egen inngang fra bakkeplan i 2. etasje, ring på døren.

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er Inger Leganger Bjerk. For mer informasjon, ta kontakt på tlf. 24093650.

Telefon
24 09 36 50
mandag 08.00-15.30
tirsdag 08.00-21.30
onsdag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Gjerdrums vei 21

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Fant du det du lette etter?