Barn enhet B

Barn enhet B tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling. 
Barn, enhet B er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Les mer om Barn enhet B

Barn enhet B

Henvisning

Barneseksjonen mottar henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i OUS, samt Nic Waals institutt og BUP Oslo Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema

Kontakt

Oppmøtested

Gjerdrums vei 21, 0484 Oslo.

Egen inngang fra bakkeplan i 2. etasje, ring på døren.

Telefon
24093650
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-21.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo