BUP Oslo Syd

Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning, diagnostisering og behandling av ulike barnepsykiatriske symptomer og tilstander i tett samarbeid med pasient og foresatt/e bosatt i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Etter samtykke samarbeider vi med andre instanser.

Les mer om BUP Oslo Syd

BUP Oslo Syd

Henvisning

 Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema.

Leder

Konstituert seksjonsleder er Lene Holum.

Enheter

BUP Oslo Syd har tre bydelsenheter: BUP Nordstrand, BUP Søndre Nordstrand og BUP Østensjø. I tillegg Spesialenheten BUP som består av tre team: Ambulant intensivenhet, TIPS Ung Oslo Syd, og Lavterskel som gir tilbud til videregående skoler i bydelene i samarbeid med Oslo Kommune.

Kontakt

Oppmøtested
Resepsjonen i 1.etg
Telefon
23023000
mandag - fredag 08.00-15.30
Øyeblikkelig hjelp i hele åpningstiden, også uten legehenvisning. Utenom åpningstiden kontaktes Oslo Legevakt, Storgt.49, tlf. 116 117
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

 

OUS Mortensrud
Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23023000
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Kart over OUS Mortensrud

Parkering OUS Mortensrud

​Det er noen parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis for 2 timer må hentes i hovedekspedisjonen.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-ungdom-ved-bup-oslo-sydDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom ved BUP Oslo SydDDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdomDialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom
Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og unge ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-for-barn-og-unge-ved-bup-oslo-sydEksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og unge ved BUP Oslo SydEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Kognitiv terapi for barn og unge ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-for-barn-og-unge-ved-bup-oslo-sydKognitiv terapi for barn og unge ved BUP Oslo SydKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og unge
Medikamentell behandling av psykose hos barn og unge ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykose-hos-barn-og-unge-ved-bup-oslo-sydMedikamentell behandling av psykose hos barn og unge ved BUP Oslo SydMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse hos barn og unge, BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-hos-barn-og-unge-bup-oslo-sydMedikamentell behandling ved bipolar lidelse hos barn og unge, BUP Oslo SydMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Nevropsykologisk undersøkelse av barn og unge ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-av-barn-og-unge-ved-bup-oslo-sydNevropsykologisk undersøkelse av barn og unge ved BUP Oslo SydNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelse
Psykodynamisk terapi ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-ved-bup-oslo-sydPsykodynamisk terapi ved BUP Oslo SydPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykoedukasjon ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-ved-bup-oslo-sydPsykoedukasjon ved BUP Oslo SydPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse hos barn og unge, BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-hos-barn-og-unge-bup-oslo-sydPsykologisk behandling ved bipolar lidelse hos barn og unge, BUP Oslo SydPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykoseoppfølging ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoseoppfolging-ved-bup-oslo-sydPsykoseoppfølging ved BUP Oslo SydPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Psykososial behandling ved BUP Oslo Sydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-bup-oslo-sydPsykososial behandling ved BUP Oslo SydPPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandling

BUP Nordstrandhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd/bup-nordstrandBUP Nordstrand
BUP Søndre Nordstrandhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd/bup-sondre-nordstrandBUP Søndre Nordstrand
BUP Østensjøhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd/bup-ostensjoBUP Østensjø
Spesialenheten BUPhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/bup-oslo-syd/spesialenheten-bupSpesialenheten BUP

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.