Ungdomsseksjonen psykisk helse

Ungdomsseksjonen er godkjent for tvungent psykisk helsevern og målgruppe er ungdom mellom 13 og 18 år med alvorlige psykiske lidelser og stort funksjonsfall der poliklinisk behandling har vært prøvd, men har vist seg utilstrekkelig.

Les mer om Ungdomsseksjonen psykisk helse

Ungdomsseksjonen psykisk helse

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema

Akutt døgnbehandlingenhet tlf 22 11 77 00, tar imot akuttinnleggelser hele døgnet.

Intermediær døgnbehandlingsenhet tar imot henvisninger fra poliklinikkene i OUS, samt Nic Waals institutt og BUP Vest.

Leder

Seksjonsleder er Eli Engelsen Fjæra

Enheter

Ungdomsseksjonen består av to døgnenheter, en akuttenhet med 5 plasser (UPA) og en intermediærenhet med 6 plasser (IME). Ungdomsseksjonen er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.


Kontakt

Oppmøtested
Kontakt personale i 2.etg
Telefon
23492100
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen, psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomsseksjonen-psykisk-helse/akutt-dognbehandlingsenhet-upaAkutt døgnbehandlingsenhet (UPA)
Intermediær døgnbehandlingsenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomsseksjonen-psykisk-helse/intermedier-dognbehandlingsenhetIntermediær døgnbehandlingsenhet