Ungdomsseksjonen psykisk helse

Ungdomsseksjonen er godkjent for tvungent psykisk helsevern og målgruppe er ungdom mellom 13 og 18 år med alvorlige psykiske lidelser og stort funksjonsfall der poliklinisk behandling har vært prøvd, men har vist seg utilstrekkelig.

I forbindelse med Covid-19 pandemien er det innført omfattende smitteverntiltak ved Oslo universitetssykehus. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har tilnærmet normal kapasitet. De aller fleste utredninger gjennomføres som normalt men der det er mulig skjer utredning og behandling over telefon og videolink. Pasienter og foresatte som skal møte fysisk blir kontaktet dagen før og kartlagt i forhold til smitterisiko. Det oppfordres til at kun en foresatt følger. De samme kartleggingsspørsmålene stilles også umiddelbart i forkant av konsultasjonen. Ved sikker Covid-19 smitte eller usikker smittestatus og der fysisk møte ikke kan utsettes, blir pasient og foresatte tatt imot på eget rom av personale i smittevernutstyr. Forøvrig følges basale smittevernrutiner. Ved undersøkelser som medfører nærkontakt vil ansatte i noen tilfeller ikle seg noe mer smittevernutstyr. 
For mer informasjon om Covid-19, klikk på lenken beredskap under avsnittet les mer om Ungdomsseksjonen.

Les mer om Ungdomsseksjonen psykisk helse

Ungdomsseksjonen psykisk helse

Beredskap

Lenke til sykehusets side om beredskap.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema

Akutt døgnbehandlingenhet tlf 22 11 77 00, tar imot akuttinnleggelser hele døgnet.

Intermediær døgnbehandlingsenhet tar imot henvisninger fra poliklinikkene i OUS, samt Nic Waals institutt og BUP Vest.

Leder

Seksjonsleder er Eli Engelsen Fjæra

Enheter

Ungdomsseksjonen består av to døgnenheter, en akuttenhet med 5 plasser (UPA), en intermediærenhet med 6 plasser (IME) og Front-team Ungdom. Ungdomsseksjonen er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sognsvannsveien 53,

kontakt personale i 2.etg

Telefon
23 49 21 00
PAKKEFORLØP PSYKISK HELSEVERN, BARN OG UNGE: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt: 23492100
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen, psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kollektivtransport til Sognsvannsveien

​Nærmeste offentlige kommunikasjon er buss 22 eller 25 til Nordbergveien stoppested. Ca 10 min gange i Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni.

Det er også mulig å ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet, men da blir det ca 20 minutters gange opp Sognsvannsveien.

Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomsseksjonen-psykisk-helse/akutt-dognbehandlingsenhet-upaAkutt døgnbehandlingsenhet (UPA)
Front Ungdom hjemmesykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomsseksjonen-psykisk-helse/front-ungdom-hjemmesykehusFront Ungdom hjemmesykehus
Intermediær døgnbehandlingsenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/ungdomsseksjonen-psykisk-helse/intermedier-dognbehandlingsenhetIntermediær døgnbehandlingsenhet

Fant du det du lette etter?