HELSENORGE

Klinikkens Brukerråd

Klinikk psykisk helse og avhengighet sitt Brukerråd skal bidra til at brukere og pårørende får medvirke i aktuelle saker. Brukerrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen på klinikknivå. Sykehuset skal legge til rette for brukeres medvirkning i forskning, behandling av pasienter og utvikling av tjenester på system- og tjenestenivå

Sindre Hembre Kruse, Memoona Saleem og Johan Lothe er tre av Brukerrådets medlemmer. De representerer hver sin organisasjon og er viktige rådgivere for sykehusets utviklingsarbeid.

Klinikkens brukerråd for perioden 2022 - 2023 består av:

Leder: Kari Sundby (Ivareta)
Nestleder: Tove Linn Holte (SPISFO)

Øvrige medlemmer:

Klinikkleder Petter Andreas Ringen og samhandlingsrådgiver Therese Mjåtveit møter i Brukerrådet.

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Brukerrådet v/Therese Mjåtveit,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

E-post Therese Mjåtveit: UXMJTH@ous-hf.no , mobil 99 39 00 73 

Fant du det du lette etter?