HELSENORGE

Klinikkens Brukerråd

Klinikk psykisk helse og avhengighet sitt Brukerråd skal bidra til at brukere og pårørende får medvirke i aktuelle saker. Brukerrådet skal være et rådgivende organ for ledelsen på klinikknivå. Sykehuset skal legge til rette for brukeres medvirkning i forskning, behandling av pasienter og utvikling av tjenester på system- og tjenestenivå

Tv. Therese Mjåtveit (rådgiver PHA),  Sindre Hembre Kruse, Kari Sundby (leder av Brukerrådet), Tove Linn Holte (nestleder av Brukerrådet), Bjarte Vandvik og Martine Michelsen

Klinikkens brukerråd for perioden 2022 - 2023 består av:

Leder: Kari Sundby (Ivareta)
Nestleder: Tove Linn Holte (SPISFO)

Øvrige medlemmer:

Klinikkleder Petter Andreas Ringen og samhandlingsrådgiver Therese Mjåtveit møter i Brukerrådet.

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Brukerrådet v/Therese Mjåtveit,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

E-post Therese Mjåtveit: UXMJTH@ous-hf.no , mobil 99 39 00 73 

Fant du det du lette etter?