Brukerråd - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Klinikk psykisk helse og avhengighet har et brukerråd på overordnet nivå, i tillegg har de fleste avdelinger og DPS-er egne brukerråd. Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen i saker som angår tilbudet til pasientene. Slik kan pasienters og pårørendes rettigheter og plikter blir ivaretatt. Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker.

F.v.: Inger Stene, Kari Sundby, Tonje Granmo, Randi Nerstad, Sølvi Lund-Vang og Helle Borchsenius (Tommy Frantzen og Tove Linn Holte var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Klinikkens brukerråd for perioden 2020 - 2021 består av:

Leder: Tonje Granmo (Mental Helse Ungdom)
Nestleder: Sølvi Lund-Vang (ADHD Norge)

Øvrige medlemmer:

Klinikkleder Marit Bjartveit og samhandlingsrådgiver Therese Mjåtveit møter i Brukerrådet.

Kontaktinformasjon for klinikkens brukerråd:
Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Brukerrådet v/Therese Mjåtveit,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

E-post Therese Mjåtveit: UXMJTH@ous-hf.no , mobil 99 39 00 73

Oppsummering - brukerrådsmøter

2020

Oppsummering_brukerrådsmøte 12.10.2020.pdf

Oppsummering_brukerrådsmøte 31.08.2020.pdf

Oppsummering brukerrådsmøte 27.4.2020.pdf

Oppsummering_brukerrådsmøte 3.2.2020Fant du det du lette etter?